Sent: Saturday, May 09, 2009 1:06 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE --- Kansakunnan ja Jyrki Kataisen stressimittarit
....

(YLE TV 1 Ykkösaamussa 9. toukokuuta 2009 haastatteli valtiovarainministeri Jyrki Kataista (kok.);  - sähköstä, stressistä, vahvasta taloudesta, elvytyksestä ja monista asioista, joissa hyvinvoinnin vahvistus oli visiona esitetty uudellekin hallitukselle - johon toimittaja maalaili Kataista pääministeriksi)
 
[ ... nykyisen vedenjakajahallituksen päätöksistä kärvistelevät kansalaiset eriarvoistuvat kulutusjuhlinnan ja ruokajonojen välille. Työttömyys kasvaa, kulutus vähenee ja osa kansakunnasta on väsynyt materiaalisen markkinatalouden kasvupuheisiin. Rajallisessa maailmassa loputonta kasvua ei ole ... ]
 
Katainen ennusti jouluna 2007 1/, että Suomi välttyy USA johteiselta vakuudettomuusroskalaina-aallon mainingeilta ja ongelmilta. Puoli vuotta myöhemmin kansa koki lama-aaltojen ensimmäiset väreet. Suomen Pankki varoitti samaisena jouluna lähestyvästä taloustaantumasta 2/ - laski jo tuolloin stressimittarointia pankkeihin päin. Miksi Katainen ei kuunnellut tai kuullut varoituksia?
 
Nykyinen vedenjakajahallitus kulkee aina vähintään puolivuotta jäljessä reaalitaloudesta. Varovaisuus on joskus hyve ja se hidastaa, mutta se voi myös dramaattisesti vaikeuttaa toimia huomisen korjausliikkeisiin. Poliitikot ovat varovaisia, saadakseen ääniä.
 
Äänet joko nostavat parrasvaloihin tai niiden puute palauttaa normaalien kuolevaisten joukkoon. Pelaavatko nykyiset hallituspoliitikot peliä "kansalaisten selkänahasta" ymmärtämättä lopulta missä mennään ja mitä tahdotaan? Kalluppikannatus ei aina jaksa vaaleihin saakka.
 
Kasvu jatkumona on mahdoton parametri talouden yhtälöissä. Jatkuva ja lisääntyvä kulutus on täysin mahdoton parametri kansalaisten henkisen hyvinvoinnin yhtälöissä. Nykypoliitikkojen työkalu- ja excel-valikoimissa ei ole parametreja, joille tavalliset ihmiset ovat antaneet nimityksiä:  Yhteenkuuluvuus 3/, hyväksytyksi tuleminen, joukossa arvostusta nauttiminen ja tarpeelliseksi tunteminen.
 
Lähestymme EU-vaaleja ja Katainen tarjosi kielitaitoa, vaikuttamisen osaamista ja fantastista esilletuloa henkenä, jossa työ on kaiken mittari ja kaiken hyvinvoinnin lähde. Tässä asiassa Katainen on täysin oikeassa - kansa on tarkoitettu tekemään työtä. Työ tunnetusti vapauttaa liiasta vapaa-ajasta. Lisäksi Katainen halusi vihjaavasti torpata EU-änkyröinnin.
 
Kuinka ihmiset motivoidaan tähän syömisen ja suvunjatkamisen jälkeen tärkeimpään tehtäväänsä - tehdä työtä. Nykyinen hallitus suuntaa ostovoimaa niille, joilla sitä jo ennestään on - alentamalla veroja. Tämä kierteistää säästämisen nousuun - hyvä sekin, sillä se vähentää kulutusta 4/ ja ympäristöä sen myötä ympäristöä tuhoavia päästöjä. --- Kuinka Katainen muuten perustelee sen, että säästäminen on yhtä suurta vähemmillä nettoansioilla kuin suuremmillakin?
 
Veronalennukset eivät edesauta vähäosaisia, joita on yhä enemmän - soppajonot kasvavat ja EU-avustuspaketit käyvät pyydyksiin. Hallitus jakaa kansaa kahtia, ja tässä piilee suurin vaara ja suurin virhe - ajatellen kansakunnan kokonaisetua ja yhtenäisyyttä. 
 
Seuraava hallitus ei ole nykyisen kaltainen. Uusi kahden vuoden päästä valiintuva hallitus on hätätilahallitus, ja siellä ei äänienmetsästys ole tapetilla. Uusi hallitus tulee kokoamaan kansakunnan rivit yhteen. Emme voi työntää ongelmia toisaalle, toteamalla, että ne syntyivät muualta.
 
Seuraavan hallituksen ministerit eivät ole perinteellisiä poliitikkoja, vaan toimeenpanijoita. Asialista on erittäin pitkä ja hyvin kivikkoinen. Päätöksien alle tulevat koko perinteellistä "hyvinvointiyhteiskuntaa" järisyttävät toimet. Väestöpyramidi, työnteko, työhön osallistumisvelvoite, suunnattu määrätietoinen opiskelu, kulutus- ja haittaverot 5/, ikääntyminen ja terveydenhoito- kuin viimeisten elinvuosien hengissä pitämisen ylläpitokulut. Syntyvyyskin pitää saada nousuun.
...
 
Lisää nykyisille poliitikoille epämieluisia tehtäviä?
 
Eikä tämä jää tähän - päätöksiä on tehtävä oikeuslaitokseen, yhteiskunnan rooliin avainaloilla, jopa valtiolle haltuun ottoihin. On päätettävä maahanmuutosta ja työvoimapulasta hoiva- ja palveluyhteiskuntana. Suuri asia on päättää kilpailukyvystä, osaamisesta ja taistelutahdosta pärjätä globaalissa työn tekemisen uusjaossa. Päätöksien pitäisi vielä synkronoitua Brysselin kanssa.
 
Uuden hallituksen on päätettävä suhteista naapurivaltioihin, on pysyttävä sotilaallisesti sitoutumattomana, on ylläpidettävä vähintäänkin uskottava kokonaispuolustus ja on ylläpidettävä yksi Euroopan suurimmista reserviarmeijoista.
 
Lista ei lopu tähänkään - on kannustettava Suomi pois maailman lihavimpien joukosta, on kannustettava kansalaistoimintaa lisäämään aktivismia. On löydettävä fyysistä tekemistä - kansa on saatava pois sohvien nurkista. Suomalaisuuden arvostustakin on lisättävä.
 
On lisättävä kansalaisuteliaisuutta 5/, on lisättävä tahtoa olla uhrautuvaisempi ja on pakosta lisättävä halua olla vähemmän ympäristöä kuluttava. Lopuksi on pakko huomioida ympäröivä luonto - kyettävä esimerkiksi muille ja vähentää ekologisen jalanjälkemme kokoa luontoon per capita, sellaiselle tasolle, jotta voimme rehdisti vaatia sitä myös muilta.
 
Kuten näemme tie on miltei ylivoimaisen vaikea ja näihin operaatioihin eivät nykyiset puoluepoliitikot pysty ilman suurta asennemuutosta. Kansa päättää ja ottaa asian haltuun ja valitsee tekijätoteuttajien hallituksen. Näin kansakunta löytää kadonneen identiteettinsä - eikä tarvitse brandityöryhmiä etsimään sellaista, mitä ei ymmärretä. Kansa tietää oman brandinsa ja se on tahto olla suomalainen, ollen siitä vieläpä ylpeäkin - sen on meidän "brandi".
 
Emme mobilisoidu yksin - koko maapallon ja kaikkien kansojen on löydettävä tahto voittaa yhteiset yhdessä tehdyt uhat ja korjata ne. Korjaamme omat virheemme ja korjaus aloitetaan omasta reviiristä. Se mitä luonto meistä riippumattomana tekee - sille emme mahda mitään - se on kohtalomme ja tähän stressimittariin meidän on sopeuduttava. 
...
 
...
 
Ilkka Luoma
 
...
 
Mielipidekirjoitukseen liittyvät kuvakansiot -
Copyright by Ilkka Luoma - kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä ---
 
Kuvakansioalue 1
Nykyinen eduskunta, kun se tekee päätöksiä A, B ja C
 
A
 
B
 
C