vennamo_matala.jpg

Kuva: ~ https://www.eduskunta.fi/FI/MinunEduskuntani/muistatkotaman/Sivut/kannettiin-ulos-istuntosalista.aspx  - 

 

*

...

"Kyllä Kansa tietää"
-Veikko Vennamo
 
 
1 - Muinoinen PS-pomo Timo Soini kertoi kalluppien olevan vain kalluppeja ja tosikalluppi tehdään vaaleista - näin se onkin, mutta tässä on kyse myös muusta kuin kansakunnan (haastateltujen) mielipiteestä - rehellisesti tai luvalla narraamalla - omia varoittamalla!
 
Nyt kansakuntamme on jakaantumassa EU-kansainvälistyviin - siis riippuvuussuhteiden rakentajiin sekä toiseen perusryhmään - kansallismielisiin itsenäisyys- | omavaraisuuspyrkijöihin.
 
Jako on nyt tosi, sillä Koronakin tuli ulkoa, vaikka Maapallo on yhteinen ja luontobiologialtaan rajaton - mutta ihmiskäsitteisesti rajallisesti lohkottu - kansakuntiin. Lohkominen loi valtiot ja siihen läheisesti liittyvän reviirillisyyden.
 
 
Kansallisuuksien rajat ovat yhtä luonnollisia kuin eläinkunnan reviirit - lajeittain, heimoittain ja perheryhmittäin
 
Perussuomalaiset ovat reviiripuolustajia |1, siis maahantulokriittisiä - noudattelevat alitajuisesti luontobiologian ja evoluution reviirikäsitettä -puolustautumisineen. Perussuomalaiset ovat rajalla, jota pitävät kiinni saavutettuna etuna - oli ne sitten ansaittuja todellisuudessa tai jopa osin ansaitsemattomia.
 
PS voi yltää 25 prosenttiin kannatukseltaan - seuraavista eduskuntavaaleista, ja se tarkoittaa monikirjohallitusten päättymistä. Suomessakin on otettava PS tosissaan ja tuo ensisijainen tosissaan ottaja voisi olla SDP - demarit, jotka hakevat uudishenkeä kansakunnan suuressa suosiossa olevan puheenjohtajansa, PM Sanna Marinin johdolla.
 
Demarit noussevat myös 25 prosenttiin, jopa sille aiemmin niin tyypilliseen 26-28 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että PS ja SDP voisivat muodostaa yhdessä hallituksen! - Yllättävääkö, varmasti näin, sillä perinneturvallisuuden vaalijoita on niin PS' ssä kuin SDP' ssä.
 
Historia on aina arvokasta, varsinkin kun sillä on saavutettu merkittäviä edistysaskelia kansalliseen kehitykseen - demareilla oli kuuluisa Forssa, joka olkoot pohjabetoni, mutta betonikin rapautuu pinnaltaan, ja sille pitää luoda uusi tätä päivää kestävä rakenne >
.
 
 
.
HS: "Ylen kannatus­mittaus: Perus­suomalaiset noussut suosituimmaksi puolueeksi Sdp:n ohi"
 
 
.
PS' lläkin on historiansa - se oli Veikko Vennamo, joka aina tiesi, että kansa tietää
 
2 - Nyt kansa tietää puolustaa kansallismielisesti omaa isänmaata - turvaten omavaraisuuspyrkimystä ja puolueettomuuskehitystä. Tuo puolustaminen yltyy aika-ajoin äärilleen.
 
Kuitenkin PS' stä kumpuaa se uusperussuomalaisuus, joka hyväksyy myös inhimillisiä aatteita, toisista huolehtimista sekä kansainvälistä vastuuta suhtteellisuutta noudattaen. Tässä kohdin PS' llä olisi uudistumisen paikka.
 
Mikäli PS uudistuu, ja silti säilyttää oman kuvansa omasta Elostaan omassa maassa, voisi se tuottaa läheistymistä, yllättäen demareiden kanssa ---
 
Mikäli näin, saattaisi suomalaisia yllättää kahden kauppa - kahden nyt niin erilaisen kansanliikkeen hallitus, jolloin molempien uudistetut perusperiaatteet saattaisivat toteutua kansakunnan enemmistön mukaisesti.
 
 
Elämme nyt uutta aikaa - sovittautumisen aikaa
 
Menneeseen ei ole paluuta. Kaikki joutuvat luopumaan, vähentämään ja antamaan periksi saavutetuista eduista.
 
Tilalle voi tulla yrittämisen henkeä, jossa itse tekijät pääsevät osallisiksi yrittäjyydestä, olla yhtäläisesti osallisena - sen kaikin puolin; ottamalla myös vastuuta menestyksestä.
 
Maailma on muuttumassa, kun kasvuhokema eikä näyttö- ja vertailutalous enää voi sävyttää luontobiologiaa kurittavaa Elämänmuotoamme.
 
Huomisen liittoutumat voivat olla hyvinkin yllätyksellisiä. Kansakuntammekin on nyt valinnan edessä. Eiliseen eikä edes tähän päivään ole enää huomenna paluuta. e
..
 
HS: "Perussuomalaisten nousu kertoo ”paluusta normaaliin”, sanoo tutkija"
 
 
 
.