maailmalliset%20bkt.jpgSP/ 

INDERES

 

*

...

Nykyinen kvartaalipainotteinen kasvuhokematalous yhä suurempana raaka-aineiden ja energioiden käyttäjänä ja muokkaajana on aikaansaanut nyt kiihtyvästi nousevan ympäristö- ja biodiversiteettiongelman. Tämä tosiasia on hitaasti ryömien hyväksytty ihmislähtöiseksi ja korjaussarjoja mietitään -yhdenneltätoista hetkeltä?
Eilen Yhdysvallat oli näyttö- ja vertailutalousidentiteetillään maailmallinen talousykkönen - suvereenin us-dollarin ja tehokkaimman sotakoneiston myötä. Tänään taas Kiina on jo vuodesta 2015 noussut taloudeltaan maailman suurimmaksi (bkt/PPP - IMF 2014/-15 |1).
 
Kiinassa koko yhteiskunta ja sen kehitys ovat valtion suunnitteluvoimien hallussa. Kiina ei ole läntinen demokratia - se on pikemminkin nopeaan reagointikykyyn pystyvä päätöskoneisto, joka ei tuhlaa rajallista toiminta-aikaa pitkiin komiteamietintöihin - se tekee päätöksiä, joista kaikki eivät aina onnistu - kuten yhden lapsen politiikka, jolla tavoiteltiin esikuvallista mallia liikakansoitukseen.
 
Kiinassa valtio-ohjaus tiivistyy kaikkialle
1398 miljoonaan kiinalaisväestöä ei voida opastaa, ohjata ja määrätä vain kaltaisemme keskeneräisen demokratia-aatteen avulla. Kiinassa täytyy tehdä päätöksiä, niiden koskien kaikkia elämänaloja - esimerkiksi käynee tehokkaasti hoidettu Korona-kriisi.
Kiinassa kaiken tämän nykyisen kasvupolitiikan käynnisti Deng Xiaoping kehotteellaan: " Menkää ja rikastukaa " -tänään useat kiinalaiset pohtivat tarkoin mitä Deng lopulta tarkoitti "rikastumisella". Kiinalla on merkittävän suuret ympäristöongelmat ja ne ovat luvattu hoitaa vuoteen 2049 mennessä, jolloin Kiina täyttää 100 vuotta.
USA on tänään maailman suurin ympäristöongelmien luoja - kumulatiivisesti viimeiseltä 150 vuodelta sekä tarkasteltuna päästöjä per capita menetelmällä. Tästäkö esimerkki maailmalle - ehkä uusi presidentti Joe Biden sen tekee?
Nykyinen yksilökeskeinen ajatusmalli tulee väistymään kokonaisvastuuta kantavan kollektivismin - yhteistyön tieltä.
 
Ei enää kaikki yhden, vaan yksi kaikkien puolesta!
 
..
BOFIT: "Ostovoimapariteettipainoja tarkistettiin, Kiinan talous pienempi kuin aiemmin arvioitiin"
 
 
...
| SUOMI24 |