Sent: Saturday, August 09, 2008 12:30 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE --- Filosofisesti vai uskonnollisesti - mihin ihminen tähtää?

Mihin minä uskon ja mitä minä arvostan?
(Nykyinen kulutukseen tähtäävä kuin "maalliseen hyvinvointiin" näyttötaloutena kohdistuva oppi elämästä käy voimille. Näyttötalous ajaa kuilua kansalaisten väliin välinpitämättömyyden kasvuna, katkeruutena ja kateutena)
 
[ ... kulutustalouden ilmentymänä on vapautuminen kirkollisveroista - eroamalla yhteydestä, joka on antanut turvaa tietämättömyyden ja huomisen pelon voittamiseksi ... ]
 
Alussa oli ihmisen sielu ja biologinen evoluutio, joka sai henkäyksen jostain sellaisesta, jota voitaisiin kutsua maailmojen käyttöjärjestelmäksi tai sitten uskona asioihin, joihin ei ole selitystä ymmärtämällämme tavalla. Uskonnot olivat syntyneet pelosta, tietämättömyydestä ja halusta olla yhteydessä korkeampaan.
 
Filosofia uskonnon kanssa on maailman vanhin ihmisen korkeakulttuuri, jotka luotiin pelastukseksi selittämättömyydelle. Ihminen turvasi ukkosen jyrinän alla - tähtiin, kuuhun ja elämän antajaan aurinkoon - alussa oli visuaalisuus ja kuullun kokeminen.
 
Uskonto on väkevin tekijä nykymaailmassa. Olemme jakaantuneet satoihin uskontokuntiin, joilla kaikilla on yhteinen piirre - ne turvaavat meille elämänlopun pelossamme loputonta jatkuvuutta annetuin ehdoin. Uskonto antaa, mutta se myös ottaa.
 
Valistunut ihminen löysi filosofian toiseksi tieksi valaistuakseen. Filosofit olivat jo historiassa edelläkävijöitä, heitä myös arvostettiin, kuten papistoakin. Aiemmin papisto piti valtaa pelolla, miekalla ja ehdollisilla lupauksilla jumalasta, joka viimeisenä päivänä noutaa nöyrän palvelijansa.
 
Tänään kulutuskäyttäytyminen on luotu maalliseksi esikuvaksi. Kuluttaminen ei vain kuluta ympäristöämme, se kuluttaa myös meitä ihmisiä. Näyttötaloudessa olemme lisäänneet eroamista valtion kirkostamme, mutta toisaalta on lisännyt liittymistä pieniin uskontokuntiin, jotka antavat suoraviivaisesti yhteenkuuluvuutta ja osallistumisen riemua.
 
Suomalainen on uskollinen valtion kirkkoon tunnustautuja, mutta olemme passiivisia olemaan kirkon antamassa yhteenkuuluvuudessa ja osallistumisessa. Kirkko Suomessa on suvaitsevainen ja uuden muuntautumisensa edessä. Kirkonkin pitää uudistua - uskonto, usko korkeimpaan ei muutu, vain tavat ja keinot saavuttaa mielenrauhaa kuin yhteyttä voivat jalostua aikakausittain.
 
Maailmojen käyttöjärjestelmä, jota voidaan kutsua myös jumalaksi, on vaikuttava tekijä kaikkialla - se on se voima, joka ratkaisee tietämättömyytemme. Tiedon määrä tosin kasvaa huomatakseen kuinka paljon lisää uusia avaamattomia ymmärtämättömyyksiä eteemme varjostuu.
 
Usko on apu huomata toistemme tärkeys maailmassa - me emme tule toimeen yksin. Tarvitsemme kanssasisariamme ja -veljiämme. Tarvitsemme yhteyksiä edistämään tapaa, joka pitää yllä moraaliamme, arvoasetelmiamme, kunnioitusta elämää kohtaan ja arvostusta sellaiseen, jossa on selite meille avautumattomille asioille. Tarvitsemme ohjeita tekojemme malttamiseen.
 
Markkinatalous lienee hyvä renki vastuulla ympäristöstä, mutta huono isäntä orjuuttamaan meitä näyttötalouteen, kilpailussa keskinäisestä paremmuudesta. Maallinen väsymys kääntyy henkiseksi tutkimukseksi mitä olemme, mitä tahdomme ja mihin lopulta tähtäämme. Hiljentyminen auttaa katsomaan sisäämme.
 
Tarvitsemme vain opin tarpeellisuudesta, keinon osallistumisesta ja halun tunnustuksesta. Opit, joko filosofisesti tai uskonnollisesti - antaisivat rauhan - tiedon edessä, mitä emme ymmärrä - mutta, jonka vaistoamme.
 
Tieto luo tuskaa, tietämättömyys riitaa ja uskonnottomuus maallisuutta, jossa keskinäinen näyttökilvoittelu tuhoaa ihmistä ja ympäristöä. Ympäristö on järjestynyt mahdollisuudeksi ylläpitää elokehää ihmiselle, joka on osa harmoniaa. Filosofit etsivät harmoniaa ja uskonnot tarjoavat siihen yhteyttä.
 
Yhteyttämme ohjaillaan jostain sellaisesta, mikä ei meille avaudu ilman tunnustusta. Tunnustus saadaan uskosta tai voimasta, joka on lähtöisin meistä itsestämme - mikä taas on osa kokonaisuutta, jossa maailmojen käyttöjärjestelmä ohjailee tätä päivää ja huomista; tavallansa.
 
Valaistuminen on sovellus, jossa pohtiva ja ympäristönsä hyväksyvä tekijä on löytänyt rakentajansa.
 
Ilkka Luoma
...
 
Mielipidekirjoitukseen liittyvät kuvakansiot ~
[kuvia kansioista saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä, lähde ja kuvaamispaikka mainiten - Copyright by Ilkka Luoma 2007-2008]
 
Kuvakansio 1
[Joulukonsertti - Johanna Tuomi ~ Käpylän kirkko, Helsinki - (c) 2007]
 
Kuvakansio 2
[Espoon kirkon kamarikuoro ~ Espoon Vanha kirkko, Espoo - (c) 2007]
 
Kuvakansio 3
[Helsingin seurakunnan hautausmaa talvella ~ Malmi, Helsinki - (c) 2008]
 
Kuvakansio 4
[Vehmersalmen kirkko ja hautausmaa ~ Kuopio, Vehmersalmi - (c) 2008]
 
Kuvakansio 5
[Kesälahden kirkko ja sankarihautausmaa ~ Pohjois-Karjala, Kesälahti - (c) 2008]