----- Original Message -----
 
Sent: Friday, March 28, 2008 10:45 AM
Subject: MIELIPIDE: EU yhtenäistyy - nyt laivat, huomenna puolustustekniikka ja -menetelmät

------------
(Ranskan presidentti Nicole Sarkozy avasi pelin, jossa telakkateollisuutta yhtenäistettäisiin ainakin Suomen, Italian ja Ranskan osalta - syntyy maailman kokoluokan jättiläinen kamppailemaan korealaisia ja kiinalaisia telakoita vastaan)
 
( ... suomalaiset tekevät maailman parhaat loistoristelijät, ne ovat myös maailman suurimmat. EU on kääpiö omassa puolustuksessaan, omaten kuitenkin suurimmat suunnittelu- ja kehitysresurssit puolustustekniikan kehittämiseksi ... ]
 
USA kansainvälinen voima on lentotukialuksien laivastot, jotka hallitsevat maailman meriä ylivoimaisina voimakeskittyminä. USA Navy hallitsee 15 lentotukialusosastolla kaikkea sitä meriliikennettä, joka johdattelee raaka-ainevirtojaan kotimaahansa. USA elää energiasta, joka tuodaan muualta. USA puolustaa vimmatusti "ikiaikaista oikeuttaan" käyttää 33% maapallon energian tuotannosta 5%:n väestönosalleen.
 
EU voi aloittaa yhtenäistämisensä ja Euroopan puolustusjoukkojen perustamisen yhteisestä suunnitelmasta valmistaa riittävän suuret, modernit ja puolustuskykyiset lentotukialukset omaan suoraan tarpeeseensa turvaamaan Euroopan oikeutettuja tavoitteita väestömääränsä mukaisesti. Sulava Jäämeri asettaa uusia vaateita nimenomaan eurooppalaisille.
 
Lentotukialuksia on käytännössä tehokkaassa muodossa vain amerikkalaisilla. Ne ovat niin kalliita, monimutkaisia ja vaativia konstruktioita kaikkinensa, että Euroopassa se vaatii yhtenäisyyttä ja työnjakoa. Suomi kykynee valmistamaan laivoja joiden runkopituus on lähes 400 metriä, kuten ovat USA:n suurimmat lentotukialuksetkin.
 
Työllistävänä operaationa lentotukialukset ovat vertaansa vailla. Suomalainen laivansuunnittelutaito voisi olla yksi osatekijä yhteisessä Eurooppa-EU projektissa, jossa päämääränä on saavuttaa omin voimin riittävä kyky puolustaa taloutta, meriliikennettä ja sanan saattoa, jossa ympäristö on asettunut sen vaatimaan mittaan ja arvoon.
 
Jos EU haluaisi ottaa osaa itsellisesti konfliktien hallintaan maailmalla pyydettäessä, vaatii se omia lentotukialusjoukkoja voimakeskittymien siirtoon tarvittavviin paikkoihin - meritiet ovat ainut järkevä keino siirtää näitä riittävän suuria asioihin puuttumisvoimia niitä "aidosti tilattessa".
 
Lentotukialus on ehkä vaativin laivakonstruktio maailmassa - se pitää sisällään myös lentovoimat, jotka USA:n suurimmissa aluksissa vastaavat pienen valtio koko ilmavoimien operointikykyä. Eurooppalaiset kykenevät tuottamaan vastaavat ja modernimmat alukset kuin USA. Omaehtoisella valmistuksella otamme irtiottoa kohti omaa yhtenäistä puolustusaatetta ja -toteutusta.
 
Tähän yhteistä puolustusta vahvistavaan operaatioon saisimme todennäköisesti yhteistyökumppanuutta Kiinasta, joka suunnittelee jo nyt omien lentotukialuksien suunnittelemista ja valmistamista. Kiinalaiset ovat bulkkilaivojen tekijöitä, toistaiseksi. Me eurooppalaiset emme pärjää itäisten veljiemme palkkapolitiikan alhaisuudelle, toistaiseksi. Me voimme suunnitella ja valmistaa näitä erikoisaluksia kaikkinensa, joiden valmistustekniikoita mm. korealaiset himoitsevat.
 
EU:n on syytä nähdä yhtenäisyys päämääränä ja kohteena. EU:n puolustus on suuri asia, sillä EU on tänä päivänä maailman suurin talous ja meidän energiatukena on maailman suurin raaka-ainevarasto Venäjä. Nämä ominaisuudet vaativat yhteistä EU-puolustusta sekä hyviä ja vakaita yhteistoimintasuhteita Venäjälle.
 
EU:n suurin puolustuksen ja yhteisöllisyyden projekti käynnistyisi uuden huomisen luokan lentotukialusten suunnittelulla, jossa mukaan rahoinensa tulisivat kaikki EU-valtiot, olivat ne Natossa tai eivät. Täysin uusi lentotukialusluokka ei sido tai estä nykyistä Nato-kytkentää heillä, jotka siinä jo ovat, ... toistaiseksi - mutta eivät estä myöskään niiden osallistumista, jotka Natoon eivät halua ja haluavat olla kokemassa yhteistä Eurooppalaista puolustusta.
 
Ilkka Luoma