kiinalainen%20historia.jpg

Kartat: ~ https://www.wikiwand.com/fi/Kiinan_muinaishistoria

 

*

YLE: "

Farkut vaihtuivat tuhat vuotta vanhaan muotiin

Dynastia-ajan hanfu-vaatteiden suosio kasvaa Kiinassa. Faneja on miljoonia.

"

https://yle.fi/uutiset/3-11855024  - 

...

Kiina kaikkinensa on eräs maailman vanhimmista yhtäjaksoisista korkeakulttuureista
Korkeakulttuurin määrittely on hyvin vaikeaa - ilman, että siihen sekaantuu myös yksipuolista näkökulmaa arvioitsijansa taholta.
Tässä kohdin Yle-toimituksen julkaisema uutisointi on harvinainen ilmentymä, sen positiivisena sisältövalintana tavoista, joihin nykyinen Kiinan presidentti Xi Jinping on kannustanut kansakuntaansa - arvostamaan muun muassa kungfutselaista perinnettä.
 
Kiinassa, maailman suurimpana kansakuntana on herätty arvostamaan | kunnioittamaan pitkää kulttuuriperinnettään, joka on sinällään kaikille kansakunnille myös ensiarvoista, löydettäessä itsekunnioitusta ja vivahteikkuutta maailmallisista ilmiöistä, joita lähinnä "maaton kapitalismi ja markkinatalous" globalisaatiossaan kilvan tuottavat.
 
Sanan vapauden ja demokratian valtioissa näitä oman kulttuurin perinnemallien esilletuloja pidetään usein populismina, nationalismina ja yksipuolisina julkinousuina.
Rajattomaan hegemoniamaailmaan pyrkimyksinä ja läntisten arvojen itseisarvoisena ylivertaisuutena sananvapauden ja demokratian valtiot ajavat tapojaan, maailmallisesta vähemmistöisyydestään huolimatta!
Oli iloinen muutos havaita positiivinen yle-uutisvirta Kiinasta, joka tänään mieluumminkin laatumedioiden taholta on aseteltu idän ja lännen nousevaan vastakkainasetteluun.
 
Nyt voimme huomata tunnustusta medialta erilaisuudesta, kulttuuriperinteiden vaihtelevuudesta kuin yhteiskuntamallien eroavaisuuksista, edustaahan tässä esimerkiksi Kiina jo maailmallisesta populaatiosta suhdetta 1,4/7,9. EU' n ollen verrannollisesti 0,44/7,9 ja yhdessä US' n kanssa 0,77/7,9.
Ihmiskunnan rikkaus on huomata erilaisuudet, löytää niistä omilleen hyödyllisyyttä, mutta erityisesti hyväksyvyyttä oikeudesta olla erilainen, niin tavoissa, kulttuureissa kuin yhteiskuntamalleissa elää ja vaikuttaa kukin kokonsa puitteista.
 
Aiempi us-presidentti Donald Trump oivalsi erään asian hyvin - osapuilleen näin:
"Miksi me menemme opettamaan [jopa asein*] sellaisia, jotka eivät halua meidän läntisiä oppeja ja tapoja edes ottaa vastaan?" -Hyvin ja kauaskantoisesti sanottu. Entä nykyinen us-presidentti Joe Biden, joka jossain vaiheessa on kasvotusten Xi Jinping' in kanssa?
 
..
|* 'Jopa asein' ... tämän taroitaen us-hyökkäysretkiä kauas USA' n omilta rajoilta - tämänkin vuosituhannen alusta lukien - Afganistan, Irak, Libya, Jemen, Somalia ja Syyria ja nyt "opetusta | opastusta" halutaan suunnata Eurooppaan - Ukraina-kumppanuuden kautta Venäjän suuntaan - jossa hyvin synkin ennustein olisi kaksi maailmallista ydinasesuurvaltaa vastatusten - tällöin Kiinan reagointi nousisi arvoon arvaamattomaan!
..
 
"Kiina + Venäjä > USA + EU"! -niin taloudessa kuin myöhemmin sotilaallisesti?
 
..
Suomi voisi olla tässä muuttuvassa maailmassa presidentillisin ilmauksin "hyvien palveluksien tarjoaja" - niitä haluaville ja aina kaikille konfliktien osapuolille - täältä meiltä idän ja lännen vedenjakajalta, jossa kansakuntamme suuren enemmistön vaateessa olemme irti kaikista sotilaspoliittisista sitoumuksista, olematta minkään sotilasliiton jäsen! Linkki: ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2021/03/presidentti-niinisto-ajaa-meille.html  -
 
 
...
988 | 1005