(Maan hallitus ajaa tehotalouden eilisen päivän säätöjä Kokoomuksen johdolla - Yliopistouudistus herättää ajattelevan kansakunnan vastarintaan - kansalaisluovuutta ei saa tukahduttaa liike-elämäohjatuksi)
 
[ ... perussuomalaiset ovat voittajan uralla - mutta kuinka se realisoituisi seuraavista eduskuntavaaleista? Kansan muisti on lyhyt ja pelkät puheet eivät riitä. Olisiko nyt PS:n aika astua ulos "kaapista" ja reformoida puolue- tai oikeastaan kansanliikeohjelmansa vastaamaan tätä päivää? ... ]
 
Suomen kansa ei ole ihastunut nykykaltaiseen puoluepolitiikkaan 1/. Kokoomus ajaa tehotaloutta ympäristön loppuessa ympäriltämme. Keskusta pohtii mitä pitäisi huomenna tehdä, kun tänään ei tiedä, mitä eilen saavutettiin. Suomen suurin puolue Nukkuvat, on kokenut jäsenkatoa Timo Soinin joukkoihin.
 
Kokoomuksen opetusministerille ei esitetty haastattelussa yliopistouudistuksesta sitä ratkaisevaa kysymystä: "Mistä halutaan opetuksellisen ja tutkimuksellisen ohjauksen alkavan?" ---  Nyt se on siirtymässä suuren piirun verran liike-elämän haltuun, samaan aikaan kun kansakunta huomasi väsyneensä näyttö- ja kulutustalouteen 2/. Äänestäjät huomasivat myös ympäristön voivan pahoin, niin ihmisinä kuin luontona.
 
Toisaalta voidaan sanoa, että liike-elämä tuo työtä, maksaa palkkoja ja näin aikaansaa rahan liikkeet. Olisikin tältä pohjalta perusteltua suunnata tutkimustyötä kysynnän mukaan palvelemaan liike-elämää, joka näin voisi tuoda enemmän mahdollisuuksia ihmiskunnalle.
 
 
Kansakunta hakee nyt todellisia vaihtoehtoja
 
Perussuomalaiset ovat nosteessa ilman täyttä konkreettista sanomaa tai aihetta. Sujuva sanankäyttö ja vastakkaisuus istuvan hallituksen kanssa riittää antamaan prostestiääniä kalluppeihin, kuten myös varoitusääniä muiden puolueiden kannattajilta sormen heristyksenä omillensa. Kuinka nämä kalluppiäänet saadaan konkretisoitumaan myös vaaleissa, onkin Timo Soinille tuhannen totuuden paikka.
 
Kokoomus ja Keskusta ajavat itsensä jälkijuoksijoina alkaneen laman alle. Kansan tahto muuttunee seuraavien kahden vuoden aikana oleellisesti, sillä ulospääsyä vallitsevasta tilanteesta ei synnytetä enää mm. kulutusta kannustamalla 3/. Kansa ei ehkä haluakkaan enää kuluttaa tuota kuuluisaa 33 prosenttia liikaa 4/, mitä joka vuosi ympäristöltämme liikakulutuksena syömme. Kansa voi olla niukkuudesta oppineena valmis kulutustasonsa 33% vähentämiseen *).
 
Mikä on huomisen politiikan suurin arvo? Mikä on tänään valtapuolueiden arvomaailma? Erityisesti on kysymys siitä, mikä on perussuomalaisten arvomaailma niin kansana kuin puolueena. Kohtaako PS uudistetulla ohjelmallaan kansan syvät rivit heidän huomisen arvoissa?
 
Arvomaailma elää reformia. Yhteiskunta ei ole näyttö- ja kulutustalous, vaan talous ympäristöstä huomioiden muutkin, jotka tasa-arvoisemmassa asemassa siitä välttämätöntä elinvoimaa ammentavat.
 
Perussuomalaiset voivat toistaa edesmennään kansalaislegenda Veikko Vennamon muinoisen vaalivoiton "bensat pysäyttävänä" voittona seuraavista eduskuntavaaleista. 18 edustajapaikkaa ei ole mahdottomuus, ja tuolla voitolla lohkeaa jo ympäristö- ja sisäministerin salkut.
 
PS on juuri nyt tekijän paikalla, mutta puhe ei riitä. Puolue tai oikeammin kanslaisliike pitää panna iskuun, jäsenmäärä nelinkertaistaa ja toiminta ulottaa aktiiviseksi koko Suomeen. On kysymys Suomen rauhanajan suurimmasta talkootehtävästä. Vastuullisesti ohjattuna kansalaiset lienevät tähän suurin joukoin valmiina?
 
PS:n on saatava ja julkistettava "10 viisasta" - joko ulkoa tai sisältä. Joka tapauksessa uskottavuuspohjaa on laajennettava nykyisestä. Kansa on nyt suopea Timo Soinin joukoille. Maahanmuuttoasiat ovat vain yksi tekijä - suurin tekijä on kansakunnan yhtenäisyys ja tahto menestyä. Nämä asiat vaativat karismaattisia johtajia, jotka jalkautuvat heti kentälle. Nyt PS ei saisi ajautua nurkkaan rasismisyytöksistä - nekin lähinnä muiden puolueiden ohjaamina.
 
Suomessa on nyt arvokeskustelun paikka. Kaikkea ei mitata määrillä, rahalla tai neliöillä kuin hevosvoimillakaan. Yhteiskuntakeskustelu on alkanut 5/, ja tahditus ympäristökestävämpään aikaan on keskusteluille valmis. Tehotalouden näyttömania on eilistä kokoomuspolitiikkaa. Nyt vallitsevat kansalaiskysymykset Suomesta yhtenä maana ja mahdollisimman paljon omillaan toimeentulevana kansana.
 
Suomi on aina luottanut omiin ihmisiinsä, nyt vain paras kyky on väliaikaisesti kadoksissa. Tärkeimmät verkkomme ovat Suomessa. Suomi on luottanut omaan armeijaan ja Suomi on sanonut Natolle jatkuvasti ei 6/.
 
Suomessa puhutaan suomenkieltä ja sitä myymme mitä osaamme. Minkä lupaamme sen pidämme - ja aina liittoutumattomina kuin sitoutumattominakin, paitsi ystäviimme, asiakkaisiimme ja päämääriimme. 
 
Viime kädessä Suomi on se alue, josta tiukimman paikan tullen elämme - tämä alue on laitettava kuntoon ja kansa tyytyväiseksi vaikka pienemmällä palkalla, kunhan on töitä ja arvostusta siitä, mitä kukin tekee. Suomi on suomalaisille tarkoitettu maa, jossa autamme lähimmäistämme - kuten olemme läpi historian tehneet. Luontaisen kateutemme valjastamme yhteiseksi voimaksi. 
 
*)
Maapallollisesti ylikulutus on 33% - onkin mielenkiintoinen kysymys miten lasketaan kansallinen jako
 
Tekstin alaviitteet:
 
 
 
Ilkka Luoma
...
 
Mielipidekirjoitukseen liittyvä kuvakansio~
[ ...  eduskunnasta, jossa 199 yksityisyrittäjää ajaa enemmän tai vähemmän ryhmäohjatusti omia etujaan Isänmaan ja puolueensa nimissä - copyright by Ilkka Luoma 2008]
 
Kuvakansio
...

Sent:
Sent: Saturday, February 21, 2009 7:20 PM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Hallitus ojentaa tajuamattaan voittoa peruskansalaisille