ikimets%C3%A4.jpg

Kuva: ~ http://www.ikkunasuomenluontoon.fi/node/22376#.XfO0OOgzZPY

 

...

Helsingin Sanomat ~ https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006341377.html  – otsikolla:

”Ympäristöministeri Mikkonen Suomen metsien hiilinielujen romahtamisesta: ”Viesti on vakava”

 

1 - Kun ympäristöministeri Krista Mikkonen on tuota mieltä, voisi hän ministerivaltuuksilla käynnistää todellisen biomassojen tasapainoyhtälöiden selvityksen. Mitä se tarkoittaa?

Biomassaselvityksen merkitys on siinä, että metsiä hakkaava ihminen voisi ymmärtää mitä merkitsee pidemmässä juoksussa eri lajien yksittäiset biomassat, ja niiden keskinäiset vaikutukset kuin myös tasapaino, millä metsät ovat eläneet vuosimiljoonat.

Biomassa on joko elävää kasvussa olevaa biosfääriä - imien hiilidioksideja lajikirjona, ollen tällöin hiilivarasto. Toisekseen biosfääri on jatkuvaa kuolemista - kierrossa, jolloin luontaisella prosessilla se luovuttaa lahoamisen - osin mätänemisen myötä hiilidioksideja takaisin luonnonkiertoon. Tämä prosessi tulisi osata mallintaa - kaikilla niillä tavoilla mitä luonnossa luontaisesti ja ihmisen toimesta luonnottomasti nyt tapahtuu.

Ihminen vei yhdessä vaiheessa "tuhkatkin pesästä" - latvukset ja juuristot omiin prosesseihinsa - hyödyttämään juuri ja vain ihmistä. Nyt esimerkiksi Helsingin puisto-osasto jättää omiin puistoihinsa tuulenkaadot tietyin aluein sijoilleen, jotta luontainen kiertoprosessi biomassojen osalta pysyisi käynnissä.

Talousmetsissä, kun niistä vietiin juuretkin, maaperän kääntö seuraavana, sitten tehtiin istutus, lannoitus ja myöhemmin kertakaato - paljashakkuuna. Tämä tapa on kaukaisin menettely luonnon omien kiertojen näkökulmasta. Tosin vuosimiljoonaiset metsäpalot ovat myös tuhonneet metsiä "kertakaatona" - tuottaen myös hyötyjä, joita nyt ei ole tehokkaan sammutuksen vuoksi
. >

 

2 - Pitää aivan ensimmäiseksi ymmärtää mitä metsissä on tapahtunut 10 000 vuotta, 1 000 vuotta, 500 vuotta sitten ja tietysti mitä on tapahtunut viimeisten 300 vuoden aikana ---

Ensin selvitetään biomassojen osuudet lajeittain viimeiseltä vaikkapa 500 vuodelta - opin vuoksi, takaisinlaskentamenetelmällä, jolloin nähdään miten on nyt ja ennen - paljonko elossa olevaa lajikohtaista biomassaa ja paljonko kiertoon lähdössä - lahoamisen ja mätänemisen vuoksi.

Näin saisimme kokonaisvaltaisen käsityksen mitä metsissä tapahtui ennen ja mitä nyt, kun talous- ja voittopyydetavoittelu edelleen rasittaa evoluution vuosimiljoonaisia menetelmiä huolehtia metsien kokonaiselollisuudesta ja monimuotoisuuden lajiyhteyksistä.

Metsä on "hengittävä biokone" - eräänlainen biorobotti, jonka eri lajien keskinäiset "virtaukset" ovat meille paljolti tuntemattomia tekijöitä. Nyt YM Mikkonen voisi käynnistää tältä osin selvitykset - laaja mallintamisen prosessi, joka opastaisi muun muassa metsänomistajia ja metsäteollisuutta näkemään metsän puilta.

Vinkki: Mallintaminen voitaisiin tehdä LUKE' n tekniikan tohtori Jyri Maunukselan johdolla. Jyriä voisi olla sparraamassa tekniikan tohtori ja entinen kansanedustaja Eero Paloheimo, joka toimi yhtenä ensimmäisistä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajista
. e

EKSTRA

~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/12/metsa-on-hengittava-biologinen-kone.html  –

Metsä on hengittävä biologinen kone - evoluution antamalla kellotaajuudella

 

Metsässä on hyvä hengittää – kun annamme sille sen oikeuden itse hengittää tahdissa, jonka se itse valitsee

 

Ilkka Luoma

IJL_BLOG

 

 

HELSINKI

www.ympäristöteollisuus.fi