1006|1019

Opettajien rooli on kuin sillä hyvällä papilla - tiellä Elämän koulussa

 

 

opettaja%2Bkiusaa.jpg

 

Kuva: ~  https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006299417.html  - 

"

Väitös: Opettajat osallistuvat kiusaamiseen kouluissa, vaikkeivät ilkeyttään – tutkija todisti, kuinka kiusattu jäi ilman kunnon apua

"

 

*

..

Voisi miltei nähdä kuinka laatumediat ovat yhdistäneet voimansa lasten ja nuorten hädän esille nostossa, jotta korjaussarjat saadaan työn alle
 
---
YLE: "

Kuka voi puuttua, jos opettaja kiusaa oppilasta? – Kiusatun vanhempi: "Onko virkasuoja vahvempi kuin lapsen etu?"

"
 
..
- hädän ollen kiusaamista, väkivaltaa |1, syrjäytyneisyyttä ja jopa erakoitumista - jäämistä verkostojen ulkopuolelle. Tämä kehitys kymmenien tuhansien osalta ei kerro hyvää huomisesta toivosta, elämästä ja osallistumisesta kuin hyväksytyksi tulemisestakaan.
Tämä ei tarkoita, että kaikilla menisi huonosti, ei, vaan sitä että tänään on enemmän hätää kärsiviä kuin aiemmin. Hätä voi johtua monista syistä, eikä Korona-aika ole sitä helpottanut, sillä Korona kaikkine pelkoineen, rajoitteineen ja sulkuineen on padonnut ihmisten luontaista taipumusta olla läsnä - hyvin lähellä toinen toisiaan.
 
Lapsien ja nuorten maailmaa on nyt sävyttänyt voimallisesti raaistuvan väkivallan olemus
Nyt esille on noussut myös yllättävä tekijä, joka varmasti on hyvin marginaalinen, mutta kuitenkin esille otettava ja pois kitkettävissä - opettajien kiusaaminen lapsia kohtaan viestii jotain outoa, vaikka sitäkin on ollut "aina".
 
Me aikuiset emme ole täydellisiä, hyvin harvoin, jos koskaan
Eloomme kuuluu vaikeudet, ongelmat ja suuret kysymysmerkit, joiden edessä olemme usein voimattomia ja tämä voimattomuus ajaa keinoja, joita emme aina harkitse riittävästi ja näin syntyy tämäkin ilmiö, jossa opettaja saattaa ottaa jonkun tietyn lapsen syyn tai toisen vuoksi "tikun nokkaan", jolloin tämä marginaalinen ilmiö syntyy, joka nyt nousi aiheellisesti esille.
 
Meillä vanhemmilla on vain yksi evolutiivinen velvollisuus - se on lisääntyminen
Kaikki muu on oheistoimintaa tuon velvollisuuden täyttymiseksi. Me puolustamme itseämme, ollaksemme läsnä kun lisääntyminen on mahdollista, koetamme jopa sitä edesauttaa "markkinoinnillisin manööverein" |2, mikä taas tekee kummallisia esiintymiä - ylilyönteineen.
 
Aikuisten maailma on saattaa päävelvollisuuden lisäksi lapsista kelpoisia itse lisääntymään
Se on kasvattamista, kouluttamista ja opettamista - paljolti esimerkein. Näissä esimerkeissä on se on elämän ydin - jossa näytämme sellaista mallia, joka tuottaa osallistumista, hyväksyntää, sopeutumista kuin suvaitsevaisuutta |3 - näin se tuottaa se yksilöitä, joiden yhteiskuntakelpoisuus on riittävä tuottamaan elämän, jota yhteiskunnalliseksi toimimiseksi kilpailuelementteineen kutsutaan.
 
Olemme läsnä, kuuntelemme ja hyväksymme erilaisuudet, kuitenkin siten, että on rajat
- elämän toimivuusrajat, joiden viitoittamaa tietä meidän on kuljettava. Suuria poikkeamia ei hyväksytä, varsinkin, jos se käy toisen päälle ja sisään henkisenä tai fyysisenä väkivaltana |4.
 
Opettajien rooli on ratkaiseva tässä monimutkaistuvassa yhteiskunnassa, jota vaatii jäseniltään yhä enemmän
Opettajat ovat ratkaisupelaajia pelissä, jota kutsutaan lapsen saattamiseksi yhteiskuntakelpoiseksi - tuntuuko kovin ohjeistamiselta, ehkä, mutta se on se sävel, jotta selviydymme ongelmista, joita erityisesti me itse rakennamme vaikeuksiksi elää. [ T1 ]
__
 
EKSTRA:
"Nyt on luotu erinomainen aihio oppiputkesta, jossa lapsi osallistuu varhaiskasvatuksesta aina aikuisuuden kynnykselle yhtäläisessä kasvuputkessa yhteiskunnan jäseneksi tuottamaan aina se oma osa, kuinkin kykyjen ja osaamisen puitteista. Opettajienkin rooli on löytää kustakin oppilaasta se jokin, jossa hän on positiivisesti hyvä! |* Se tuottaa lapselle ja nuorelle tyydytystä ja omalle itselleen tarpeellisuuden tunnetta.
--
"Jokainen oppilas on hyvä jossain ja sen huomaaminen parantaa oppi­tulosta, uskoo tutkija – Vahva näyttö positiivisesta pedagogiikasta vielä puuttuu" -HS-otsikko
--
 
 
Toivottavasti jokainen itse pääsee päättämään, mitä tekee toisten ja itsensä hyväksi
Tässä putkessa opettajilla on merkittävä rooli, osuus ja vaikuttavuus - siksikin opettajien koulutukseen on kiinnitettävä suuri huomio. Opettajan työ on tärkeä, arvostettava ja välttämätön osa yhteiskuntaa |5. Opettajan työ on kutsumustyö.
 
Näin opettajien rooli olla pieneltäkään osalta kiusaaja - oppilasta, lasta ja nuorta kohtaan on ehdottoman tuomittava!
Tämän haittaominaisuuden kitkentään on keskitettävä suuri yhteiskunnallinen tarmo, jotta meidän kaikkien systeemi pelaa ja Elämä soisi kullekin tämän omien ominaisuuksien yhdisteen - johon opettaja ottaa osaa omalla esimerkillä elämän monimuotoisuutena, jossa kuuntelu tuottaa tunnetta kullekin olla tarpeellinen.
 
*
Olemme haastaneet valtiojohtomme |6 mukaan tähän yhteiskunnan merkittävimpään tapahtumasarjaan, jossa lapset ja nuoret nostetaan keskiöön.
Luomme uuden maailman, missä jokainen voisi olla oma itsensä, antaa oman myöhemmän panoksensa elämänpeliin, missä korjaamme aiempien tekemiä virheitä, elämän edellytyksiksi lapsillemme ja heidän lapsilleen.
 
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin tulkaa mukaan talkoisiin |7
'Ketään ei jätetä ja kaikkien on ilo oppia elämää' |8 ja sen vaativuutta sellaisella tarmolla, jossa ainakin omat tekemämme virheet vaikkapa luontobiologiaa kohtaan - korjataan:
 
Yhdessä ja sellaisella voimalla, jossa kukin tuntee itsensä tarpeelliseksi ja kuunnelluksi tulleeksi.
Isänä Sauli ja äitinä Sanna -tartuttehan pienten lasten vanhempina 'hyvän mielen palloon', jonka teidät valinnut kansakunta juuri teille ojentaa. Kiitos, näin meillä kaikilla on hiukan parempi olo.
 
..
Viitteet ja linkit
 
|1
|2
|3
|4
|5
|8 Erään helsinkiläisen ala-asteen luoma positiivinen viesti - "Ilo Oppia" -kaikille meille, ikään katsomatta!
..
 
..
YLE: "

Itkuiset lapset alkoivat vältellä koulua, syyksi paljastui pelko – "Opettaja ottaa oppilaita käytävään ja huutaa"

"
 
 
 
 
..