ekologinen%20romahdus.jpg

Kuva: ~ https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/maailmanlaaja-ekologinen-romahdus-voi-tapahtua-nopeasti#12034e18

FB

 

*

HS-otsikko: "Toimettomuus ilmaston­muutoksen edessä on suuri sukupolvien välinen pyramidi­huijaus, sanovat kylmäävän ympäristö­raportin laatijat"

...

Luonnon monimuotoisuus on kiinni vain ja ainoastaan biomassojen "ikuisuuskierroista"!
 
Elämänpelin avauskirjoitus
Ihminen pelaa pelejään omaksi edukseen ja muiden kustannuksella. Mitä nämä muut ovat? Ne ovat biomassaa kuten mekin, ja pelistämme johtuen biomassasuhteet* eri lajien kesken ovat vinoutuneet viimeisen 200 vuoden aikana suhteessa edelliseen 200 miljoonaan vuoteen - liian nopeasti.
 
Muutosnopeus on ollut ja on liikaa meidätkin synnyttäneen evoluution näkökulmasta
Elämänpelissä on tietokonemainen kellotaajuus, jonka tahti on se sävel, jolla monimuotoisuus on syntynyt aikojen saatossa. Meidän ihmisten kellotaajuus nuotittuu nykyään sanoilla - "kasvua, nopeammin, enemmän ja useammin".
Mikä tämä kellotaajuus on?
Se on sopeumaharmonian mahdollistaja, jotta "kaikki ehtivät mukaan", olla osallinen aikansa, olla vaikuttaja ja olla sopeuttaja. "Kaikki ehtivät mukaan" - tarkoittaa lajidemokratiaa kilpailussa paikasta auringossa.
 
"Paikka auringossa" on se tekijä, jotta voi syntyä uutta - vanhan pohjalta
Tätä uuden syntymistä ohjaa sattumallinen evoluutio, jolla on hitaan muuttujan** kellotaajuus. Biodiversiteetti on järjestelmä - evoluution "sattumalta" luoma elämänsävel, josta me ihmiset viemme liiallisuudellamme nuotteja, jolloin sinfonia särkyy ja syntyy riitasointuinen ympäristö.
Biodiversiteetti särkyy ja tilalle on syntymässä "kasvua, enemmän ja useammin" -ihmismentaliteetilla tehotalous, joka sotki biomassasuhteet liian nopealla kellotaajuudella, muut lajit (ne miljoonat) eivät ehdi, eivätkä ehtineet mukaan.
Evoluution nuottiavain ei ole hukassa, se on jo toiminnassa, yllättäen elinympäristöämme muutetaan muidenkin kuin ihmisten toimesta sellaisella voimalla, jossa häiriötekijät poistetaan mahdottomina elämänsävelen yhtälöön.
Biomassainen luonto toipuu, biotasapaino palaa, ja kellotaajuuskin eri lajien kesken tasaantuu lähemmäksi evoluution perustahtia, joka meille ihmisille on suuri arvoitus!
 
Onko meidän ihmisten oma elämänsävel hukassa?
 
 
..
 
 
 
...
Ilkka Luoma
ILU_hymy.jpg