inarinj%C3%A4rvi.jpg

Kuva: ~ https://kuvaristo.wordpress.com/2013/08/22/inarinjarvi/ - By Risto (Copyright)

 

 

...

HS

Paikalliset pelkäävät Inarijärven puolesta

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006318725.html  - 

Ilkka Luoma 24.11.2019 - 11:09
Voisiko etelänmies antaa saamelaisille laajemman autonomian, ellei peräti itsenäisyyden - Saamenmaana - jotta itse alueella asuvat alkuperäkansalaiset saisivat itse päättää kaikkinaisesti omat juttunsa? Myös luonnonsuojelun - myös matkailuinvestointienkin osalta?

Jos inarilaiset haluavat hyödyntää omalla tavalla alueitaan, olisi se heidän asia. Nythän "Saamenmaan" alueella vallitsee tai pitäisi vallita "ikuinen nautintaoikeus" sen ollen muutakin kuin porot ja lisääntyminen.

Etelä nappaa aika suuren osan Lapin tuottamasta puhtaasta vesienergiasta - pitäisikö siitäkin maksaa se oikea hinta, vai kokeeko alueen asukkaat sen nykyisyytenä lailliseksi ryöstöksi?

Inarinjärvi alueena on ilmeisen ainutlaatuinen. Sen erämaa-arvo on mittava, jopa sen vesitalous voisi olla merkittävä tulonlähde, vientituotteena - puhumattakaan lähteistä, joiden puhtausarvo on korkeaa tasoa. Maailmalla on kuivuvia alueita, joille ei riitä edes likaista vettä.

Entä Inarinjärven eläin- ja kasvikunnan monimuotoisuus - niukkanakin, mutta luontaisena, sillä sitä ei liene häiritty kuten on etelässä tapahtunut.

Entä suunniteltu Jäämerenrata aina Petsamon Liinahamariin saakka, johon voisi tulla Pohjois-Euroopan Koillisväylän päätesatama - suomalaiselle vuokra-alueelle. Miten tämä ratasuunnitelma rikkoisi Inarinjärven itäpuolisia alueita - entä porot, joilla on myös ikuinen nautintaoikeus kulkea vapaasti paliskuntien määritysten mukaisesti.

Ehkä kiinalaiset, jotka rahoittaisivat Liiinahamarin sataman, voisivat myös rakentaa radan pylväille - pitkin osuuksin - jotta porojen nautintaoikeus ei kärsisi.

Entä Lappi luontona, olisiko kuitenkin niin, että koko Ylä-Lappi pitäisi pyhittää luontaiselinkeinoille ja jättää se muutoin täyteen rauhaan - luontoelämän viimeisinä alueina, joissa ihmisen kädenjälki olisi mitä vähäisin. Mitä poroihmiset tähän sanoisivat?

Lopuksi kysymys, olisiko nyt aika järjestellä kokonaan itsenäinen Saamenmaa, joka ulottuisi Norjasta Kuolan niemimaalle?
 
...