Sent: Sunday, October 05, 2008 9:33 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE - 40 vuoden sykli ~ aika nousta vaatimaan rohkeutta päätöksiin

(Tänä vuonna tuli täyteen 40 vuotta, kun kansa sai tarpeekseen ympäri Eurooppaa - vähintäänkin nuorison keskuudessa. Tsekkoslovakia valloitettiin, ylioppilaat sytyttivät aatteillaan Pariisin - Helsingissä Vanha valloitettiin. Oli uusien aatteiden tie - kansalaiset aktivoituivat, oli syntynyt henki ja muutostarve)

( ... omena kypsyy alkusyksystä. Marjat ovat poimittavissa myös loppukesästä lähtien. Elämän sykli säätelee meitä - olemme aktiivisia kypsyessämme henkiseen taantumaan, pelkona ettemme enää nouse vallitsevasta urautumasta. Kuluttamisen väsymys hiipii, ja tilalle siirtyy tarve pohtia, mitä huomenna tapahtuu. Kansalaisviisari kiertyy vääjäämättömästi - loputonta kulutuksen kasvua ei ole olemassa... ]

Kansa pelkää muutoksia, joita ei osata ennakoida. Nyt suurin uhka on oman toimintamme tuloksena syntynyt huoli ympäristömme ja kulutusintomme romahtamisesta. Kulutus ja ympäristö lyövät kättä ja muutos tapahtuu. Kansakunta väsyy vertailutalouden konsensukseen - emme jaksa enää kuluttaa yli sen huolen, joka syntyi silmien avautuessa hallitsemattomasta muutoksesta ympäriltämme.

Historiallisesti tänään on kulunut pitkä aika viimeisestä kovasta kädenväännöstä, jossa puhallettiin kaikki patoutuneet paine-energiat loppulauseeseen - "ei enää koskaan". Kuten vanha sanontakin kertoo: "älä sano koskaan - ei koskaan" - toimii nytkin. Levoton mieli kisaillessaan näytöstä ostovoiman tavoittelussa herätti oikeasti uhan omasta itsestämme ja suhteesta niihin resursseihin, mistä tämä elinvoimamme lähtee.

Puolueet ovat samasta juuresta lähtöisin, niitä vaivaa sanattomasti ja ymmärtämättömästi sovittu puolueiden konsensus. Edustajat ovat niin rakastuneita turvallisista kausipaikoistaan, että olisi oltava "uhka vaihdosta" jopa kesken kaudenkin. Nyt ei kovin suurta johtopäätöserehdystä sallita, puhumattakaan vauhtisokeudesta, joka ei huomannut ympäristön menneen edelle kansan arvoasteikossa.

Maallisen tavoittelu keskipisteenä oli eräs aikakausi, joka hokemana jatkuvasta kasvusta on nyt tiensä päässä. Poliitikko, joka ei hoksaa lopettaa rykimää kasvusta jatkuvasta, herää aamunkoitteessa tieltä, jolla vaeltaa moni etsien huomisen päämäärää ja joukkuetta, joka sinne johtaisi. Emme enää tavoittele suurempaa, kauniimpaa, nopeampaa, helpompaa ja näyttävämpää. Maallinen adjektiivi vaihtuu arvoksi nähdä elintila väkevänä, josta perheen, suvun ja yhteisöllisyyden tunne ja yhteenkuuluvuus heräävät henkiin tarpeellisuuden tunteen kasvuna.

40 vuotta sitten opiskelijat nousivat barrikadeille. Joukkovoima asemoitui tahdoksi, siksi suuren voiman he mobilisoivat vapaaehtoisesti ja tunnehakuisesti. Aktiivisuutta ajoi kyllääntyminen sellaiseen, josta aika oli ajanut ohi - oli kasvanut tarve tunnistaa uusi uljas ihminen. Nahanluonti tapahtui nopeasti, kuten tapahtuu nytkin .... on ainekset pysäyttää kehitys, jossa mahdottomuuden tunniste ja kyllääntyminen paistavat jo uutta havainnoivaan katseeseen.

Sukupolvet vaihtuvat. Suuntaukset kohtaantuvat mallinnuksissa, joissa katsotaan oppia ja mallia vuosimiljoonaisesta ympäristöstä - päämääriä ei enää ohjata taloushakuisesti, vaan ympäristölähtöisesti. Taseet muuttavat muotoaan, nyt tutkitaan aikaansaannoksien taseita ja henkilökohtaisia tilejä kulutuksesta ja jäljestä, jotka täytyy korjata. On remonttimiesten ja -naisten aika. 

Yhteiskunnallinen putkiremontti tehdään 40 vuoden välein. Tukkeutuneet mutkat ja jumittuneet venttiilit vaihdetaan ja virtaamiin saadaan suljetut kierrot, joista näyttötalouden roiskeet eivät värjää taivaanrantaa eikä vesien ulapoita. Valmistaudumme tekemään enemmän työtä ja pitämään vähemmän vapaa-aikaa, joka loi useille meille tekemisen puutteen. Tunnetusti työtä tekevä kansa on onnellisempi. 

Tämän päivän elämänyhtälössä on liian monta tuntematonta muuttujaa. Tuntematon muuttuja on ihmisen peloista suurin. Pelko torjutaan oppimalla sen aiheuttaja. Aiheuttajan havainnointi on siirtymässä tavallisen kansan näköpiiriin. Muutos voidaan aloittaa vaihtamalla kunnallisvaaleissa koko valtuusto. Uudet ehdokkaat ovat ainakin yhtä hyviä kuin vanhatkin. Muutos saadaan vaihtamalla kokkia, eikä vain soppakauhaa. Kansa on soppa ja sillä on ollut liikaa kokkeja.

Luottamus nykykaltaiseen puoluepolitiikkaan on murentunut, se todistuu valintojen muuttumattomuuksina - ei ole tähän elämänaikaan kuuluvia vaihtoehtoja. Liian monta tuntematonta muuttujaa herkistää kriisin. Kriisi ohjaa yhteenkuuluvuuteen ja yhteenkuuluvuus luo uuden liikkeen, josta alkaa huomisen uusi aamu. Kansa on aina löytänyt väkevyytensä omista syvistä riveistään - nyt äänestetään ihmistä, ei puoluetta. Kulutuksen kasvattamisesta loputtomaan henkisyyden kasvuun.

 

Ilkka Luoma

Mielipidekirjoitukseen liittyvä kuvakansio -

kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - [copyright by Ilkka Luoma 2005-2008]

 Kansio

(Kuvia ympäristöstä, säistä... - ja muutoksista. Ympäristö peilaa ihmisen itsensä hyvänolontuntua ilman loputonta kulutuksen kasvua - henkisyyden mitta ammennetaan luonnosta, sen arvoista ja kyvystä nähdä elämää omankin reviirin ympäriltä. Koskemattomuus, osallistuvuus ja joukossa oleminen lisääntyy - tahdon asiana on tarpeelliseksi tuntemisen taso, jossa ajatuksille löytyy ystävä ja uuden lähde kuin hyväksyntä ryhmää ~ niin haluttaessa...)

 

---   http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/29caz+ilkka-luoma-maisemat-ja-saat-vaihtelevat-.html   ---

 

...