tervojari.jpg

Tervoa hymyilyttää ~ http://kreiviolaf.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260410-jari-tervo-on-oikeassa-mielipiteiden-on-aika-tulla-julki  - 

 

...

HS

Kun luovuin haihattelemasta vallan­kumousta, helpotuin

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000006192268.html  - 

.

Ilkka Luoma 4.8.2019 - 10:47
 
Kirjailija Jari Tervo onnistuu herättelemään historian hämäristä kuuluisan kommunismin (sosialismin) pelon ja haamun - puhuttiin amerikkalaisten mccarthyismista [ ~ https://fi.wikipedia.org/wiki/Joseph_McCarthy#Kommunistivainot - ]

Haamu on todellinen, mutta ei kommunismina, vaan ehkä jalostuneena sosialismina, jossa valtiollinen sääntely haluaa padota ympäristöä tuhoavaa kasvuhokemallista kapitalismia, jossa kulutus, lisääntyvä pääoma ja 'lisää, nopeammin sekä suuremmissa erissä' tuottaa alun lopun meitä kaikkia elättävälle biosfäärille. 

Mitä lähemmäksi katastrofia hallitsematon ympäristökehitys etenee, sen lujemmaksi pitää valtio- eli yhteiskuntasäätelyn voimistua. Vomistuminen saattaa tarkoittaa Kiinan kaltaista suoraviivaisen päätösideologian käyttöön ottoa, sillä aika loppuu. Ei ehditä liian hitaan demokratiakehityksen tiellä pelastamaan keskinäisessä eripurassaan biodiversiteettiä, joka on mahdollistanut aikanaan myös ihmislajin synnyn - evoluution johdattamana. 

Kommunismi oli ideaalinen filosofia; sille oli vain yksi este - ihmisen oma kilpailuvietti ja ahneus elää näyttö- ja vertailutaloutta. Ihminen kehitti liiaksi omaa evoluution harmonisoimaa kilpailua - ihminen ylitti sille itselleen varatun lokeron ja siirtyi syömään muiden ruokakupeilta. 

Kommunismi ja sosialismi ovat aitokollektivistien elinaluetta, sellaista elinaluetta, jossa niukkuus hyväksytään kautta linjan kaikille ja jossa tapahtuu sosiaalinen tasajako kuin myös työteliäs yhteen hiileen puhaltaminen. 

Tässä teen kritiikkiä herättävän verrannon: 

Jos katsomme muurahaiskolonioita, näemme kommunismin ja sosialismin "täydellisenä yhdistelmänä" - ilman johtajaa - vain hajut signaaleinaan, mitä tehdään. Kuningatarkin on vain synnytyskone, jota toki hoivataan yli kaiken, sillä muurahaispopulaatiot ovat "oivaltaneet" evoluution olevan "kuolematon", ja sen olevan "koneisto", joka ylläpitää muurahaisten ympäristölleen tasapainoista elinvoimaa - jatkuvassa kamppailussa omasta lokerostaan!
...