[895]

hiilidoksidip%C3%A4%C3%A4st%C3%B6t%20per

 

...

Mitä vähemmän kulutat, sitä vähemmän maksat haittaveroja!

1 - Tämän tyyppiset tutkimustulokset (oletuksella, että ovat oikein) vievät meitä lähemmäksi henkilökohtaista haittaveron maksua, jossa kukin henkilö - täysi-ikäisyydessään - maksaa yleensäkin haittaveroa kulutusjälkensä (kulutuskilometriensä) mukaisesti.

Kulutusjäljellä tarkoitetaan sitä ymäristökuormaa minkä omalla henkilökohtaisella kulutuksella aikaansaa - lähinnä meitä kaikkia lopulta Elättävään luontobiologiaan.

Henkilökohtaisen haittaveron maksu edellyttäisi tarkkaa tuote- ja palvelukohtaista tietämystä sen ja niiden haittajäljistä - alkaen raaka-aineista aina käytön jälkeiseen kiertoon saattamiseen saakka. Palveluiden käytölle lasketaan omat haittajälkensä.

 

Yksilön haittajälki saadaan selville kulutusseurannalla

Pisteytys on eräs 'ajassa nyt' oleva tapa - se ei liene lopullinen, vain välietapillinen vaihe, ja näin kukin saisi näkymän omasta kulutustilanteestaan per tarkasteluhetki. Näin muodoin maksutapahtumien pitäisi tapahtua tiliperiaatteella, jossa kaikki maksut ohjautuvat tarkastelu- sekä verotustiliin, missä lasketaan haittajälki - vrt. kaupparyhmittymien bonus- yms. seuranta.

Pisteytys voisi antaa tiukennuksia haittaverokertoimeen tai sitten helpotuksia, kunkin kulutuksellisen haittajäljen puitteista

Pyrkimys olisi oikeudenmukaisuus kunkin erityistilanteista - kuitenkin aina siten, että absoluuttinen kulutusjälki on pohjalla - se, miten siihen projisoidaan erilaisia kertoimia, onkin sitten vallitsevaa kansalaisen vastuuhyvinvointipolitiikkaa ja yhteiskuntaohjausta.

On kuitenkin varmaa, että meitä kaikkia Elättävä luontobiologia Elämän monimuotoisuutena käy jo osin varahapella ja tämä kasvuhokemallinen näyttö- ja vertailutalous ei enää kauas kuljeta. Olemme pakollisten ratkaisujen edessä.

 

Mallimme mukainen oikeustaju ajaa moodiksi oikeudenmukaisuuden

Sitä enemmän maksat mitä suuremman ympäristöllisen haittajäljen jätät eli paljolti on kulutusmääristä kysymys >

.

HS: "

TUTKIJAT SELVITTIVÄT LIIKENNEPÄÄSTÖT SUOMEN JOKAISELTA POSTINUMERO­ALUEELTA – ENITEN TIENAAVAT NÄYTTÄVÄT MYÖS SAASTUTTAVAN ENITEN

"

https://www.hs.fi/talous/art-2000006676948.html - 

.

2 - Ajetut kilometritkin ovat kulutusmääriä, tosin ajettu kilometri Kuhmossa on erilainen kertoimeltaan kuin Espoon Westendistä Helsingin Kulosaaren toimistolle. 

 

Henkilökohtaisuus asettaa kuluttajat aivan uuteen asemaan

Kulutusvähenemä on täällä meillä "maailman onnellisimmassa valtiossa" keskimäärin täysin mahdollista, sillä osuvan mainosrallatuksen mukaan: "Kaikkea on ja rahakin riitää". 

On heräämisen aika. Tuo herääminen saattaa virvoittaa kaventuvan Elollisbiologian, jota hienosti biodiversiteetiksi kutsutaan (Elämän monimuotoisuudeksi).

 

Kulutus on räjähtänyt lännen Onnenmaissa käsiin - kaikkea tosiaan on

Omaa haitallista kulutusjälkeä voi kaventaa kierto-, kierrätys- ja huomiotaloudella. Huomiolla tavoitellaan inhimillistä jakamisen periaatetta - kun kaikkea on - niin siitä saattaa voida antaa omasta käyttämättömyydestä käytettävyyttä sinne, missä sitä on huomattavasti vähemmän! Vrt. Seurakuntien kierrätystapahtumat.

 

Miten kaikkea sitten seurattaisiin? 

Nykyään jo alakoululaisilla on kännykkä repuissaan ja yhä useampi täysi-ikäinen keräilee bonuksia ja seuraa jopa ostamansa ravintotarpeen kotimaisuutta ... ehkä tuo lisäisi valtakunnallista omavaraisuutta ja kotimaisen suosiminen toisi lisäpisteitä ja kohentaisi omavaraisuutta - siis riippumattomuutta muista ulkoisista lähteistä.

 

Syntyykö näin orwellimainen dynaamisreaalinen toimintaympäristö, jossa reagoinnit muutoksille olisivat helpommin hallittavissa?

Lisäisikö tämä kulutusseuranta myös kuluttatoverien voima-akselin syntymistä, sillä noista jättitietokannoista yhteystietoineen syntyisi helposti edunvalvontaa kuluttajien käsiin - jopa täysiin boikotteihin saakka, mikäli esimerkiksi jonkin tuotteen ympäristöhaittajälki on liian massiivinen. 

Tulisiko näin toverista kuluttajavaikuttaja - vastavoimaksi tuontantoelämälle eli työnantajille ja yrityksille. Ehkä voitonjakokin voisi tasaistua kaikkien tuotannontekijöiden kesken!

Olemme nyt suurien muutosaaltojen edessä! e

 

..

 

*

HS-ingressi: "Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman tutkimuksen mukaan korkeita liikennepäästöjä selittävät ensisijaisesti ajetut kilometrit, joita kertyy koko kansasta eniten suurituloisille."

 

..

haittaj%C3%A4lki.jpg