Meille niin vaikeasti ymmärrettävä Kiina ja kiinalaisuus

 

 

kiina_ILU%2BC.jpg

 Kuva: IJL (C) - kuvaa käytetty muun muassa täällä ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/71827/1250-suomelle-se-tarkein-suhdeluku-kiinasta  

 

 

***

HS: "

Opinnot Suomessa, sydän Kiinassa

Kiinalaisopiskelijat ovat kahden tulen välissä, kun Kiinan ja lännen välit kiristyvät. Suurin osa vaihto-opiskelijoista kannattaa nykyään Kiinan yksipuoluejärjestelmää."

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007971030.html -  HS-toimittaja Ville Similä

..

IJL-kommenttikirjoitus
 
PROLOGI - Kiinalaista ajatusmaailmaa sävyttää voimallisesti sekaantumattomuus muiden ulkopuolisten omiin sisäisiin asioihin -
 
.. tähän ajatusmaailmaan kuuluu äänetön - turhasta kehumaton ulospäin arvostus "maassa maan tavalla" -mantraan kuin se, ettei nälvitä, näykitä kuin nokita vieraalla maalla toisen omaa systeemiä.
 
 
Kiina on eräs maailman vanhimmista yhtäjaksoisista korkeakulttuureista -
 
.. historian jatkumo ulottuu tuhansien vuosien taakse. Pidättyvyys on osa kiinalaisuutta, sekä arvostus omia perinteitä kohtaan - kaikki nämä ovat perintöä vanhasta tapa - ja kulttuurihistoriasta - moninaisine valtapyyteineen, valloituksineen, alistetuksi tulemisineen kuin tapaan nähdä maailmallisuus osana omaa kokoa.
 
 
Kiina edustaa tänään ihmispopulaatiollisesti osuutta 1,4/8,0 -
 
.. tämä on enemmän kuin läntistä hegemoniaa ylläpitävä US + EU, näiden ollen noin 0,77/8,0. Läntinen demokratiakäsite ideaalina tunnustaa enemmistöjen voiman - tunnustaen kuitenkin vähemmistöoikeuksia.
 
 
Kiinaa käsiteltäessä lännestä nähdä lähinnä negatiivisia asiayhteyksiä -
 
.. kommunismina (amerikkalainen 1950-luvun mccarthyism? |1), Hongkongina |HK, uiguureina, lisäksi Tiibet kuin myös valtaviksi paisuneet kiinalaiset yritykset -
 
.. Huawei |2 ja monet muut, joiden katsotaan jopa valtiollisin syyttein ja väittein varastavan, vakoilevan |3 kuin toimivan kansainvälisien "hyvien tapojen" vastaisesti markkinoilla - vallatessaan kilpailuoppien mukaisesti markkina-alueita. Odotamme edelleen uskottavia ja toteennäytettyjä todisteita ..
 
 
Kiinalainen on utelias, innokas hyödyntämään jo keksittyä ajatuksella miksi keksiä 'pyörää uudelleen' -
 
.. tätä kutsutaan lännessä kiinalaiseksi teollisuusvakoiluksi - ehkä osana sitä hätää ja pelkoa, kun kiinalaiset tuottavat vuosi vuoden jälkeen yhä enemmän omia keksintöjä, ideoita kuin teollistuotannon uudistuksia.
 
Kiinassa kaiken perusta - tämän jo aiemman Kiinan suuren miehen presidentti Deng Xiaoping' in kehotteen ["Menkää ja rikastukaa"] jälkeen on ollut osaaminen ja siihen kouluttautuminen.
 
Kiinasta valmistuu muun muassa eniten ylemmän asteen insinöörejä kuin missään muualla - enemmän kuin USA:ssa, EU:ssa ja Venäjällä yhteensä - eli noin 340 000 - joka vuosi!
 
Näin ollen, on helppo pohtia uuden kiinalaisen tekemisen voima, kun noin 15 vuodessa Kiina tuottaa korkeaa osaamisvoimaa lähinnä teknologian alalta, enemmän kuin Suomessa on asukkaita. Tämä koetaan nyt lännessä monin osin suureksi uhaksi - erityisesti Yhdysvalloissa, joka haluaa kaikin menetelmin hallita omaa 1900-luvulla hankittua maailmallishegemoniaa |4.
 
 
Kiinalaisia on enemmän kuin kuin koko teollistuneessa läntisessä maailmassa -
 
.. Kiina ei silti ole viemässä länneltä vähemmistöoikeuksia - vaan hakee normaalia kilpailua, yhteistyötä ja kokonsa mukaista osuutta maailmallisuudesta - ilman amerikkalaistyyppistä sotimista, sekaantumista muiden omiin asioihin kuin taloudellista uhkaamista, kiristämistä ja pakottamista |5.
-- [T]
 
Kiinalaiset opiskelijat ovat itse Kiinalle arvokas voimavara -
 
.. tässä on hyvä muistaa Kiinan konkreettinen keino ja menetelmä pakolla kaventaa omaa populaatiollista kokoaan ja tämä on vaikuttanut juuri nuorempaan kiinalaisväestöön, josta koululaiset ja opiskelijat ovat oleellinen osa. Kiina teki itselleen hallaa, kun määräsi aikanaan yhden lapsen politiikan, jonka surulliset seuraukset ovat nyt näkyvillä |6 -moninaisine seurannaisineen.
 
 
Kiinalainen opiskelija on sinnikäs, ahkera, tunnollinen ja päämäärähakoinen -
 
.. hänen on menestyttävä, varsinkin poikana ja nuorena miehenä, jos haluaa pärjätä sellaisessa yhteiskunnassa, jossa vaimoja omasta yhteiskunnasta onkin vähän saatavilla. Näin on selvää, että pitää osata näyttää oma kykyisyytensä.
 
 
Nykyaikana kiinalaiset tytöt ja nuoret naiset tietävät oman arvonsa!
 
- he ovat myös osaavia, teräviä ja unohtamatta kiinalaista ahkeruutta kuin vastuita, jotka osoittavat "sormella" nyt myös naisia - huolehtia omista vanhemmista ja heidänkin vanhemmistaan. Kiinassa eivät sosiaaliset järjestelmät ole vielä yhtä kollektiivisesti (!) edistyksellisiä kuin vaikkapa meillä Suomessa!
 
 
Kiina on tänään maailman suurin talous (bkt/PPP - IMF 2016), ja kasvu jatkuu -
 
.. erityisesti ympäristöteknologioiden saralla |7 - se tuo lisää vaadetta huippuosaajista, ja niitähän kiinalaisen kaavan mukaan toistaiseksi kasvatetaan lännen huippuyliopistoissa, jonne vain pieni osa Kiinan kasvavasta voimasta pääsee.
 
Tänään monet kiinalaisten omat yliopistot ovat nostaneet kykyään tarjota riittävää taitoa, osaamista, kekseliäisyyttä kuin innovoinnin kykyä uusille valtaville haasteille. Kiina on luvannut ratkaista kaikki ympäristöongelmansa vuoteen 2049 mennessä - tuolloin nykyinen kiinalainen malli täyttää 100 vuotta.
 
 
Kiina elää nuorista ja heidän tulevista tavoista miten selvitä jättiläismäisistä ympäristöongelmista, jotka koskettelevat meitä kaikkia -
 
.. varsinkin, kun opimme täältä lännestä ymmärtämään mitä merkitsee kumuloituva (ympäristö)ongelmien kasautuminen kuin tapa kokea kulutus yksilökohtaisena oikeutena ja erityisesti vastuuna! Tämä osa on meille läntiselle kasvuhokemalliselle |8 kulutusmantralle (näyttö- ja vertailutalous |9) vaikea pala ja rasti - meidän on opittava näkemään oma tapamme elää viimeiseltä 150 vuodelta - erityisesti USA:ssa ja läntisessä EU:ssa. [T]
 
 
Kiina on tullut maailmamme oman kokonsa puitteista -
 
.. tämäkin lienee vaikea pala ja rasti läntiselle maailmalle, joka onkin aloittanut voimallisen kampanjan osoittaa kiinalaisen tavan olevan haitaksi ja tuhoksi läntiselle Elämäntavalle. Meneillään on vastakkainasettelun |10 informaatiosota |11 - jota kutsutaan West trolling manipulation -ilmiöksi |12.
 
 
Puhutaan, että Suomella ja Kiinalle on ollut erinomaiset suhteet -
 
.. ja tämä piti (pitää yhä?) paikkansa - varsikin kaupankäynnissä. Meillä monet liikehenkilöt ovat oivaltaneet kiinalaisten tavat ja osaavat lomittua, limittyä ja sisäistyä niihin - omin tavoin, ja tämä itsellinen hienotunteisuus sekaantumattomuuksineen Kiinan omiin sisäisiin asioihin on tuottanut kunnioitusta aitoa suomalaista konsultaatio- ja liiketoimintakykyä kohtaan - kiinalaisten taholta.
 
Sinällään kaikkialla maailmassa on huijaamista, varastamista, petoksellisuutta kuin sellaista oveluutta, joka ylittää kirjoittamattomia sääntöjä - niin Kiinassa kuin Suomessakin.
 
 
Meidän on täältä Suomesta nähtävä Kiina -
 
.. omanaan, kunnioittaa heidän tapojaan, mutta vaatia sellaisia ominaisuuksia kanssakäymisestä, joita he itsekin vaativat, ja tässä on se se liike-elämän suurin viesti menestyksen varmistamiseksi.
 
Meidän ei silti tarvitse hyväksyä kiinalaista tapaa nähdä yhteiskuntamalli ja sen tapa elää - valtajärjestelmineen. Kiinalaiset eivät sekaannu meidän omiin sisäisiin asioihin. Meidänkään ei ole syytä sotkeutua muiden sisäisiin asioihin.
--
 
 
 
.. ja tuo mystinen henkilö oli yllättäen juuri Deng Xiaoping' in valtakoneiston lähettämä!
 
(Tähän liittyvä tarkempi kirjoitus löytyy täältä ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/06/yksilsuoritus-joka-ji-elmn-tienanmenin.html - )
..email1..
 
 
Tänään juuri kiinalaiset opiskelijat jo heräävästi ovat aloittaneet mietinnän, mitä Deng lopulta tarkoitti kehotteellaan: "Menkää ja rikastukaa" - Dengin lauseista kuuluisimmaksi on tullut 'kissan väri jolla ei ole merkitystä, kunhan hiiret tulevat pyydystetyiksi'.
 
Samoin Deng' iin on liitetty lausahdus 'ikkunoiden avaamisen raikastavan hengitettävän ilman' - on moniselitteinen, mutta lopulta hyvin osuva tähän maailman aikaan.
 
--
Tänään kiinalaiset ovat yhtenäisempiä kuin "pitkiin aikoihin"
 
Kaikkialla maailman valtioissa esiintyy isänmaallisuutta, joka onkin voimallisimpia reviiripuolustautumisen |RP piirteitä. Reviirejä voidaan puolustaa, jopa hyökkäämällä asein -
 
.. näistä löytyy esimerkkejä kaikkialta - erityisesti muslimimaista, joiden sisäisiin asioihin lähinnä US on sekaantunut voimallisesti: Irak, Iran, Afganistan |13, Yemen, Somalia, Libya |14 ja vaikkapa viimeisenä Syyria |15, jonka US Army - ja USAF-hyökkäyksille ei edes YK antanut mandaattia.
 
Kiinalaisten viimeisestä aseellisesta hyökkäyksestä vieraan valtion alueelle saa hakea esimerkkiä kaukaa - kymmenien vuosien takaa Vietnamista. [24]
--
 
Lopuksi on hyvä valottaa tapahtumasarjaa, joka aloitti Deng kehotteen jälkeen voimallisen kasvun, johon läntiset teollisuusvaltiot ottivat innolla osaa - suomalaisetkin - Salcomp Oy |16
 
.. mutta miksi - näitä syitä on helppo löytää ja ne kaikki perustuvat liiketoiminnan ja voittojen kasvuun, ollen:
 
1) Kiinassa oli ja on hyvin edullinen, ahkera ja vielä lakkoilematon työväestö, 2) Heti Kiinaan siirretyn länsitehtaan ovien takana avautui ja nykyään erityisesti avautuu maailman suurin yhtenäinen markkinapotentiaali eli sisämarkkina ja 3) Alussaan Kiinassa oli lähes olemattomat ympäristölait, ja jos olikin, niitä katsottiin "läpi sormien" -
 
.. läntinen liikemies siirsi massatuotantoaan, siihen liittyvää työtä kuin ympäristökuormansa kiinalaisten omiin taskuihin -tämä unohtuu hyvin usein, kun luetteloidaan ympäristöjälkeä.
--
 
Niin, miksi sitten kiinalainen opiskelija Suomestakin rakastaa omaa maataan -
 
.. syinä ovat heidän omintakeiset tapansa, mutta erityisesti se, etteivät kiinalaiset sotkeudu muiden itsenäisten omiin sisäisiin asioihin - ja tämä on meillä täällä lännessä hyvin vaikea ymmärryksen oppikappale.
 
Viisas suomalainen ottaa vastan kiinalaiset opiskelijat, sillä he tuovat hyvin hoidettuna valmistumisensa jälkeen "joksikin ajaksi, jopa loppuelämäksi" ahkeran tavan tehdä työtä sen yhteiskuntajärjestyksen säännöin, missä asuu - tämä on huomion arvoinen tekijä.
 
Kaikki eivät yllä olevalla tavalla noin tee, vaan ylläpitävät keinoa elää paljolti muiden tekosista -tämä tuntuu pahalta, mutta on totta. Meillä kaikilla on tapamme, ja niitä tapoja opitaan äidinmaidosta.
 
Emme voi yleistää asioita liiaksi, emme voi myöskään aina vastakkain asettua |17, tuon sijasta olisi osattava näkymä uteliaisuuteen oppia jotain uutta - vaikkapa sen isänmaallisen reviirinsä rajan takaa.
 
--
 
EPILOGI - Suomen etu on ylläpitää määrätietoista kohteliaisuutta, diplomatiaa ja nimenomaan olla sekaantumatta muiden omiin asioihin - vain osoittaen omaa tapaa tehdä rehdin tiukasti omiakin etuja valvoen kauppaa kuin yhteistyötä kaikkiin ilmansuuntiin.
 
Paasikivimäinen viisaus voisi olla se, että lupaa 90 prosenttia ja toteuta 105 prosenttia -tee positiivinen yllätys, niin Sinulla on elinikäinen ystävä, sillä kiinalaisillakin on pitkä muisti - vieläkin Kiinassa muistetaan urbaani legenda, jossa suomalaiset myivät käytetyn paperikoneen |18 - käytettynä!
 
Jokaisella suomalaisella on noin 250 kiinalaista ystävää, toveria, kaveria tai potentiaalista ostajaa - mutta myös vihollista, jos emme osaa asioitamme - ymmärtää.
..
 
 
Viitteet ja internet-linkit
 
|6
|7
|9
..
|10
|12
|14
|17
 
 
..
| SUOMI24 | TIEDE |
 
 
 
JK. Nykyään voidaan myös muistaa, ainakin Kiinassa muistetaan, kuinka pyydettynä suomalainen metsäosaaminen 1960-luvulla opasti kiinalaisia metsien istutuksessa ja hoidossa. Tänään Kiina vihertyy US NASA' n satelliittitietämyksen mukaan yhtenä suurimmista vihertäjistä! |19
 
 
 
-
"

Pitääkö Kiinan taipua lännenmiehen tahtoon?

"
--
EKSTRA
Kiina + Venäjä > USA + EU?
.
 
 
IS: "Kommentti: Biden haastetaan kahdella rintamalla – pelaavatko Putin ja Xi yhteen?" - IS-toimittaja Seppo Varjus
 
..
 
 
 
..
Ilkka Luoma
ILU_hymy.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::