tiistai, 15. kesäkuu 2021

Lännenmies käy kovaa vastakkainasettelua ja informaatiosotaa itää vastaan!

Meille niin vaikeasti ymmärrettävä Kiina ja kiinalaisuus

 

 

kiina_ILU%2BC.jpg

 Kuva: IJL (C) - kuvaa käytetty muun muassa täällä ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/71827/1250-suomelle-se-tarkein-suhdeluku-kiinasta  

 

 

***

HS: "

Opinnot Suomessa, sydän Kiinassa

Kiinalaisopiskelijat ovat kahden tulen välissä, kun Kiinan ja lännen välit kiristyvät. Suurin osa vaihto-opiskelijoista kannattaa nykyään Kiinan yksipuoluejärjestelmää."

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007971030.html -  HS-toimittaja Ville Similä

..

IJL-kommenttikirjoitus
 
PROLOGI - Kiinalaista ajatusmaailmaa sävyttää voimallisesti sekaantumattomuus muiden ulkopuolisten omiin sisäisiin asioihin -
 
.. tähän ajatusmaailmaan kuuluu äänetön - turhasta kehumaton ulospäin arvostus "maassa maan tavalla" -mantraan kuin se, ettei nälvitä, näykitä kuin nokita vieraalla maalla toisen omaa systeemiä.
 
 
Kiina on eräs maailman vanhimmista yhtäjaksoisista korkeakulttuureista -
 
.. historian jatkumo ulottuu tuhansien vuosien taakse. Pidättyvyys on osa kiinalaisuutta, sekä arvostus omia perinteitä kohtaan - kaikki nämä ovat perintöä vanhasta tapa - ja kulttuurihistoriasta - moninaisine valtapyyteineen, valloituksineen, alistetuksi tulemisineen kuin tapaan nähdä maailmallisuus osana omaa kokoa.
 
 
Kiina edustaa tänään ihmispopulaatiollisesti osuutta 1,4/8,0 -
 
.. tämä on enemmän kuin läntistä hegemoniaa ylläpitävä US + EU, näiden ollen noin 0,77/8,0. Läntinen demokratiakäsite ideaalina tunnustaa enemmistöjen voiman - tunnustaen kuitenkin vähemmistöoikeuksia.
 
 
Kiinaa käsiteltäessä lännestä nähdä lähinnä negatiivisia asiayhteyksiä -
 
.. kommunismina (amerikkalainen 1950-luvun mccarthyism? |1), Hongkongina |HK, uiguureina, lisäksi Tiibet kuin myös valtaviksi paisuneet kiinalaiset yritykset -
 
.. Huawei |2 ja monet muut, joiden katsotaan jopa valtiollisin syyttein ja väittein varastavan, vakoilevan |3 kuin toimivan kansainvälisien "hyvien tapojen" vastaisesti markkinoilla - vallatessaan kilpailuoppien mukaisesti markkina-alueita. Odotamme edelleen uskottavia ja toteennäytettyjä todisteita ..
 
 
Kiinalainen on utelias, innokas hyödyntämään jo keksittyä ajatuksella miksi keksiä 'pyörää uudelleen' -
 
.. tätä kutsutaan lännessä kiinalaiseksi teollisuusvakoiluksi - ehkä osana sitä hätää ja pelkoa, kun kiinalaiset tuottavat vuosi vuoden jälkeen yhä enemmän omia keksintöjä, ideoita kuin teollistuotannon uudistuksia.
 
Kiinassa kaiken perusta - tämän jo aiemman Kiinan suuren miehen presidentti Deng Xiaoping' in kehotteen ["Menkää ja rikastukaa"] jälkeen on ollut osaaminen ja siihen kouluttautuminen.
 
Kiinasta valmistuu muun muassa eniten ylemmän asteen insinöörejä kuin missään muualla - enemmän kuin USA:ssa, EU:ssa ja Venäjällä yhteensä - eli noin 340 000 - joka vuosi!
 
Näin ollen, on helppo pohtia uuden kiinalaisen tekemisen voima, kun noin 15 vuodessa Kiina tuottaa korkeaa osaamisvoimaa lähinnä teknologian alalta, enemmän kuin Suomessa on asukkaita. Tämä koetaan nyt lännessä monin osin suureksi uhaksi - erityisesti Yhdysvalloissa, joka haluaa kaikin menetelmin hallita omaa 1900-luvulla hankittua maailmallishegemoniaa |4.
 
 
Kiinalaisia on enemmän kuin kuin koko teollistuneessa läntisessä maailmassa -
 
.. Kiina ei silti ole viemässä länneltä vähemmistöoikeuksia - vaan hakee normaalia kilpailua, yhteistyötä ja kokonsa mukaista osuutta maailmallisuudesta - ilman amerikkalaistyyppistä sotimista, sekaantumista muiden omiin asioihin kuin taloudellista uhkaamista, kiristämistä ja pakottamista |5.
-- [T]
 
Kiinalaiset opiskelijat ovat itse Kiinalle arvokas voimavara -
 
.. tässä on hyvä muistaa Kiinan konkreettinen keino ja menetelmä pakolla kaventaa omaa populaatiollista kokoaan ja tämä on vaikuttanut juuri nuorempaan kiinalaisväestöön, josta koululaiset ja opiskelijat ovat oleellinen osa. Kiina teki itselleen hallaa, kun määräsi aikanaan yhden lapsen politiikan, jonka surulliset seuraukset ovat nyt näkyvillä |6 -moninaisine seurannaisineen.
 
 
Kiinalainen opiskelija on sinnikäs, ahkera, tunnollinen ja päämäärähakoinen -
 
.. hänen on menestyttävä, varsinkin poikana ja nuorena miehenä, jos haluaa pärjätä sellaisessa yhteiskunnassa, jossa vaimoja omasta yhteiskunnasta onkin vähän saatavilla. Näin on selvää, että pitää osata näyttää oma kykyisyytensä.
 
 
Nykyaikana kiinalaiset tytöt ja nuoret naiset tietävät oman arvonsa!
 
- he ovat myös osaavia, teräviä ja unohtamatta kiinalaista ahkeruutta kuin vastuita, jotka osoittavat "sormella" nyt myös naisia - huolehtia omista vanhemmista ja heidänkin vanhemmistaan. Kiinassa eivät sosiaaliset järjestelmät ole vielä yhtä kollektiivisesti (!) edistyksellisiä kuin vaikkapa meillä Suomessa!
 
 
Kiina on tänään maailman suurin talous (bkt/PPP - IMF 2016), ja kasvu jatkuu -
 
.. erityisesti ympäristöteknologioiden saralla |7 - se tuo lisää vaadetta huippuosaajista, ja niitähän kiinalaisen kaavan mukaan toistaiseksi kasvatetaan lännen huippuyliopistoissa, jonne vain pieni osa Kiinan kasvavasta voimasta pääsee.
 
Tänään monet kiinalaisten omat yliopistot ovat nostaneet kykyään tarjota riittävää taitoa, osaamista, kekseliäisyyttä kuin innovoinnin kykyä uusille valtaville haasteille. Kiina on luvannut ratkaista kaikki ympäristöongelmansa vuoteen 2049 mennessä - tuolloin nykyinen kiinalainen malli täyttää 100 vuotta.
 
 
Kiina elää nuorista ja heidän tulevista tavoista miten selvitä jättiläismäisistä ympäristöongelmista, jotka koskettelevat meitä kaikkia -
 
.. varsinkin, kun opimme täältä lännestä ymmärtämään mitä merkitsee kumuloituva (ympäristö)ongelmien kasautuminen kuin tapa kokea kulutus yksilökohtaisena oikeutena ja erityisesti vastuuna! Tämä osa on meille läntiselle kasvuhokemalliselle |8 kulutusmantralle (näyttö- ja vertailutalous |9) vaikea pala ja rasti - meidän on opittava näkemään oma tapamme elää viimeiseltä 150 vuodelta - erityisesti USA:ssa ja läntisessä EU:ssa. [T]
 
 
Kiina on tullut maailmamme oman kokonsa puitteista -
 
.. tämäkin lienee vaikea pala ja rasti läntiselle maailmalle, joka onkin aloittanut voimallisen kampanjan osoittaa kiinalaisen tavan olevan haitaksi ja tuhoksi läntiselle Elämäntavalle. Meneillään on vastakkainasettelun |10 informaatiosota |11 - jota kutsutaan West trolling manipulation -ilmiöksi |12.
 
 
Puhutaan, että Suomella ja Kiinalle on ollut erinomaiset suhteet -
 
.. ja tämä piti (pitää yhä?) paikkansa - varsikin kaupankäynnissä. Meillä monet liikehenkilöt ovat oivaltaneet kiinalaisten tavat ja osaavat lomittua, limittyä ja sisäistyä niihin - omin tavoin, ja tämä itsellinen hienotunteisuus sekaantumattomuuksineen Kiinan omiin sisäisiin asioihin on tuottanut kunnioitusta aitoa suomalaista konsultaatio- ja liiketoimintakykyä kohtaan - kiinalaisten taholta.
 
Sinällään kaikkialla maailmassa on huijaamista, varastamista, petoksellisuutta kuin sellaista oveluutta, joka ylittää kirjoittamattomia sääntöjä - niin Kiinassa kuin Suomessakin.
 
 
Meidän on täältä Suomesta nähtävä Kiina -
 
.. omanaan, kunnioittaa heidän tapojaan, mutta vaatia sellaisia ominaisuuksia kanssakäymisestä, joita he itsekin vaativat, ja tässä on se se liike-elämän suurin viesti menestyksen varmistamiseksi.
 
Meidän ei silti tarvitse hyväksyä kiinalaista tapaa nähdä yhteiskuntamalli ja sen tapa elää - valtajärjestelmineen. Kiinalaiset eivät sekaannu meidän omiin sisäisiin asioihin. Meidänkään ei ole syytä sotkeutua muiden sisäisiin asioihin.
--
 
 
 
.. ja tuo mystinen henkilö oli yllättäen juuri Deng Xiaoping' in valtakoneiston lähettämä!
 
(Tähän liittyvä tarkempi kirjoitus löytyy täältä ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2007/06/yksilsuoritus-joka-ji-elmn-tienanmenin.html - )
..email1..
 
 
Tänään juuri kiinalaiset opiskelijat jo heräävästi ovat aloittaneet mietinnän, mitä Deng lopulta tarkoitti kehotteellaan: "Menkää ja rikastukaa" - Dengin lauseista kuuluisimmaksi on tullut 'kissan väri jolla ei ole merkitystä, kunhan hiiret tulevat pyydystetyiksi'.
 
Samoin Deng' iin on liitetty lausahdus 'ikkunoiden avaamisen raikastavan hengitettävän ilman' - on moniselitteinen, mutta lopulta hyvin osuva tähän maailman aikaan.
 
--
Tänään kiinalaiset ovat yhtenäisempiä kuin "pitkiin aikoihin"
 
Kaikkialla maailman valtioissa esiintyy isänmaallisuutta, joka onkin voimallisimpia reviiripuolustautumisen |RP piirteitä. Reviirejä voidaan puolustaa, jopa hyökkäämällä asein -
 
.. näistä löytyy esimerkkejä kaikkialta - erityisesti muslimimaista, joiden sisäisiin asioihin lähinnä US on sekaantunut voimallisesti: Irak, Iran, Afganistan |13, Yemen, Somalia, Libya |14 ja vaikkapa viimeisenä Syyria |15, jonka US Army - ja USAF-hyökkäyksille ei edes YK antanut mandaattia.
 
Kiinalaisten viimeisestä aseellisesta hyökkäyksestä vieraan valtion alueelle saa hakea esimerkkiä kaukaa - kymmenien vuosien takaa Vietnamista. [24]
--
 
Lopuksi on hyvä valottaa tapahtumasarjaa, joka aloitti Deng kehotteen jälkeen voimallisen kasvun, johon läntiset teollisuusvaltiot ottivat innolla osaa - suomalaisetkin - Salcomp Oy |16
 
.. mutta miksi - näitä syitä on helppo löytää ja ne kaikki perustuvat liiketoiminnan ja voittojen kasvuun, ollen:
 
1) Kiinassa oli ja on hyvin edullinen, ahkera ja vielä lakkoilematon työväestö, 2) Heti Kiinaan siirretyn länsitehtaan ovien takana avautui ja nykyään erityisesti avautuu maailman suurin yhtenäinen markkinapotentiaali eli sisämarkkina ja 3) Alussaan Kiinassa oli lähes olemattomat ympäristölait, ja jos olikin, niitä katsottiin "läpi sormien" -
 
.. läntinen liikemies siirsi massatuotantoaan, siihen liittyvää työtä kuin ympäristökuormansa kiinalaisten omiin taskuihin -tämä unohtuu hyvin usein, kun luetteloidaan ympäristöjälkeä.
--
 
Niin, miksi sitten kiinalainen opiskelija Suomestakin rakastaa omaa maataan -
 
.. syinä ovat heidän omintakeiset tapansa, mutta erityisesti se, etteivät kiinalaiset sotkeudu muiden itsenäisten omiin sisäisiin asioihin - ja tämä on meillä täällä lännessä hyvin vaikea ymmärryksen oppikappale.
 
Viisas suomalainen ottaa vastan kiinalaiset opiskelijat, sillä he tuovat hyvin hoidettuna valmistumisensa jälkeen "joksikin ajaksi, jopa loppuelämäksi" ahkeran tavan tehdä työtä sen yhteiskuntajärjestyksen säännöin, missä asuu - tämä on huomion arvoinen tekijä.
 
Kaikki eivät yllä olevalla tavalla noin tee, vaan ylläpitävät keinoa elää paljolti muiden tekosista -tämä tuntuu pahalta, mutta on totta. Meillä kaikilla on tapamme, ja niitä tapoja opitaan äidinmaidosta.
 
Emme voi yleistää asioita liiaksi, emme voi myöskään aina vastakkain asettua |17, tuon sijasta olisi osattava näkymä uteliaisuuteen oppia jotain uutta - vaikkapa sen isänmaallisen reviirinsä rajan takaa.
 
--
 
EPILOGI - Suomen etu on ylläpitää määrätietoista kohteliaisuutta, diplomatiaa ja nimenomaan olla sekaantumatta muiden omiin asioihin - vain osoittaen omaa tapaa tehdä rehdin tiukasti omiakin etuja valvoen kauppaa kuin yhteistyötä kaikkiin ilmansuuntiin.
 
Paasikivimäinen viisaus voisi olla se, että lupaa 90 prosenttia ja toteuta 105 prosenttia -tee positiivinen yllätys, niin Sinulla on elinikäinen ystävä, sillä kiinalaisillakin on pitkä muisti - vieläkin Kiinassa muistetaan urbaani legenda, jossa suomalaiset myivät käytetyn paperikoneen |18 - käytettynä!
 
Jokaisella suomalaisella on noin 250 kiinalaista ystävää, toveria, kaveria tai potentiaalista ostajaa - mutta myös vihollista, jos emme osaa asioitamme - ymmärtää.
..
 
 
Viitteet ja internet-linkit
 
|6
|7
|9
..
|10
|12
|14
|17
 
 
..
| SUOMI24 | TIEDE |
 
 
 
JK. Nykyään voidaan myös muistaa, ainakin Kiinassa muistetaan, kuinka pyydettynä suomalainen metsäosaaminen 1960-luvulla opasti kiinalaisia metsien istutuksessa ja hoidossa. Tänään Kiina vihertyy US NASA' n satelliittitietämyksen mukaan yhtenä suurimmista vihertäjistä! |19
 
 
 
-
"

Pitääkö Kiinan taipua lännenmiehen tahtoon?

"
--
EKSTRA
Kiina + Venäjä > USA + EU?
.
 
 
IS: "Kommentti: Biden haastetaan kahdella rintamalla – pelaavatko Putin ja Xi yhteen?" - IS-toimittaja Seppo Varjus
 
..
 
 
 
..
Ilkka Luoma
ILU_hymy.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:::

tiistai, 15. kesäkuu 2021

Itsenäisyystaistelut ja vallankaappaukset

1025.

 

...

Itsenäisyyden kaipuuta- manipuloiden tai sitten aidosti kansan tahtoa noudattaen!

2154.

YLE-otsikko: "Katalonia kuohuttaa jälleen – aikeet armahtaa separatistijohtajia saivat espanjalaisia kaduille vaatimaan hallituksen eroa"

https://yle.fi/uutiset/3-11981455 - YLE-toimittaja Erja Tuomaala

..

IJL-kommenttikirjoitus:

Erilaisia yhteiskuntamalleja, pyrkimyksiä kuin haluja omaan itsenäisyyteen tai muutoksiin maailmankuvista ja yhteiskuntamalleista ---
 
Kiintoisaa on alueellinen itsenäisyystavoittelu,
 
.. kamppailu paikasta demokratian kaiken pyhittävästä (?) auringosta kuin vallankaappauksista missä, miten ja milloinkin .. kyseessä - tässä Katalonia, Iso-Britanniassa Skotlanti kuin Valko-Venäjällä epäonnistunut vallankaappaus tai läntisesti uutisoituna rauhaista ja rakastettava yhteiskuntamallin muutos - mutta millaisin määrin - oliko kyseessä demokraattinen enemmistö vai sittenkin todellinen vähemmistö?
 
Kiintoisaa on myös läntisen laatumedian tapa käsitellä näitä itsenäisyystavoitteluita - tässä verranto osuus katalaanien ja skottien tarpeisiin nähdä oma maailma, miten, milloin ja millaisin voimin.
 
 
Miten muualta tuetaan valtajärjestelmien muutoksia -
 
jopa ulkoa suoraviivaisesti sekaantuen - esimerkeiksi sopinevat Hongkong - jossa Kiinan Keskusvalta sopimuksellisesti (ulko- ja turvallisuusnäkökulmat) tuli estämään vähemmistöisen mellakoinnin --
 
.. tai Ukrainan Kiovan Maidan, jossa kiistattomasti lännestä tuettu ajallansa laiton vallankaappaus toteutui - ainakin toistaiseksi - millaisin enemmistöin, on sekin jäänyt mittaamatta. Vallananastus rajoitettiin Krimin rajoille, jossa de facto Venäjä esti veriset mellakat alueella, jossa oli ja on vahva venäläisenemmistöisyys.
 
Entä katalaanien pyrkimykset, päämäärät kuin toiveet omasta itsenäisyydestä - entä Englannille kuuluva Gibraltar, kuuluisiko se kuitenkin Espanjalle - ja vastineeksi miten Melilla ja Ceuta - olisivatko ne paremminkin Marokon alueita. Minne asti on katsottava historiaa, jotta syntyy oikeutus alueisiin, joiden hankinta on ollut kolonialismin mahdollistamaa - ehkä Argentiinalle kuuluvat Falkland-saaret?
 
On informaatiosodan esivaihe, jossa länsi asettelee itseään vastakkain kasvavalle idän voimalle, joka nousee vääjäämättä Kiinan, maailman suurimman talouden kanssa.
 
Alueellisia informaatiosotia käydään nyt tässä Katalonian tapauksessa, kuin pohjoisempana EU:sta vapautuneesta/ vapautetusta Skotlannissa.
 
Kun lukee ajatuksella, huolella ja historiaakin pohtien tätä laatumedian poljentoa - huomaa nykyiseen infovirtaan selvän puolueellisuuden, tarkoitushakuisuuden kuin manipulatiivisen vaikuttavuuden - usein puhutaan West trolling manipulation -ilmiöstä.
 
 
Rehelliset ja ulkoa sekaantumattomat kansanäänestykset - se olisi sitä arvokasta suorademokratiaa!
 
Reilua on antaa kattava, puolueeton kuin laaja-alainen sekä ulkoa sekaantumaton kansanäänestys miten ratkaistaan alueelliset itsenäisyyspyrkimykset, valtajärjestelmien muutostarpeet kuin maailmankuvahaaveet - niin Kataloniassa, Skotlannissa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa kuin Hongkongissakin.
 
Ihmiskunta on täynnä erilaisia reviirejä, samanmielisyyksiä, kielialueita kuin maailmankuvallisia haaveita erilaisista malleista Elää - ja aina aika-ajoin syntyy pyrkimyksiä, joita sitten (laatu)mediassa tuetaan tai vastustetaan - aina riippuen kunkin median omien näkökulmien puitteista.
 
 
Viisain teko on olla sekaantumatta vieraiden omiin sisäisiin asioihin
 
- meille ei kuulu olla hienostuneesti vastaan tai puolustamassa jonkin alueen ja/tai valtion omanäkökulmaisia tavoitteita - meidän tehtävä täällä Suomessa on huolehtia omat asiamme niin hyvin, että omat kansalaiset voisivat kokea luottamusta, tyytyväisyyttä kuin reiluuttaa siitä informaatiosta mitä kulloinkin tarjoillaan.
 
Läntinen maailmankuva on pieni vähemmistö maailmallisuuden ihmisyydestä, jossa niin monet erilaiset tavat, kulttuurit, kuin historia ja aatemaailma kohtaavat sovussa tai sitten sodassa, johon erityisesti läntinen hegemonia US-johteisena osallistuu - usein asein, hyökkäyksin ja raskain siviiliuhrein.
 
 
Miten Me suomalaiset haluamme nähdä muiden ristiriitaisuudet, erimielisyydet kuin aatteelliset tarpeet - täältä idän ja lännen vedenjakajalta?
 
Tässä pähkinä kansakuntamme suoraan ensimmäiseltä kierrokselta valitulle presidentti Sauli Niinistölle - löytyykö kokemuksen opastamaa paasikivimäistä viisautta tunnustaa tosiasiat viisauden airueeksi .. jää nähtäväksi.
 
 
..
YLE-ingressi:
 
"Katalonian itsenäistymispyrkimykset kuplivat jälleen Espanjan päivänpolitikassa. Madridissa järjestettiin sunnuntaina mielenosoitus Katalonian separatistijohtajien tuomioiden kumoamista vastaan."
 
 
 

tiistai, 1. kesäkuu 2021

Afganistan 2001-2021 - sota USA:n synnyttämänä

1023 | 1034

afganistan2.jpg

 

...

 

Afganistanin sota 2001 - 2021, jonka Yhdysvallat hävisi

 

48x48_20191004131740879.jpg
 
01.06.2021 - 10:05
 

Afganistanissa ovat käyneet häviämässä englantilaiset, venäläiset ja nyt amerikkalaiset. Afganistan on omansa, sillä on oma pitkä historia, Islam uskonaan ja pitkä perintökaari puolustaa omaa reviiriään - Intian, Pakistanin ja vielä Kiinan naapurina.

--
HS: "Afganistan palaa vielä olohuoneisiimme
Suomelle osallistuminen operaatioon Afganistanissa oli myös sitoutumista länteen. Pysyvä hyöty operaatiosta jäikin Afganistanin sijasta Suomeen."

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008014192.html -
(Vapaan toimittajan Kari Huhdan kirjoitus Helsingin Sanomissa)

--

US halusi sodan Afganistaniin isänmaallisin ja koston syin. 9/11 oli rankka isku niin inhimillisesti kuin suurvallan arvovallalle. Vapaus tuli yllätettyä - raskain menetyksin. Ei osattu arvata, että joidenkin osalta motivaatiot iskuun olivat niin korkealla, että se kannatti tehdä.

Olisiko nyt aika tutkia niitä syitä, miksi 9/11-terrori-isku tehtiin. Jokin syy siihen täytyy olla - kukaan ei tee tuollaista operaatiota ilman motiivia. Tuo motiivi olisi nyt kerta kaikkiaan selvitettävä.

Syyt - motiivit Afganistaniin, ja aiemmin Koreaan, Vietnamiin ... Irakiin (kahteen otteeseen), Libyaan ja Syyriaan - USA' n osalta ovat olemassa, varmasti. Yksi syy on harjoituttaa maailmallista armeijaansa, joka pystyy maailmanpoliisina operoitumaan kaikkialle - vertaansa vailla olevalla sotakoneistolla. On halua ylläpitää lännen hegemoniaa - vaikka se tapahtuu selvästi vähemmistön periaattein - noin 1,3/7,8 populaatio-osuudella, sen ollen jopa vähemmän kuin pelkkä Kiina (1,4/7,8).

HS-ote: " .. KUKA olisi sodan alkupuolella aavistanut, että 18 vuotta sen alkamisen jälkeen yhteensä 775 000 amerikkalaissotilasta on palvellut Afganistanissa? Noin 2 300 kuolleen lisäksi noin 20 600 on haavoittunut. .. ".

Jo noista ylläolevista luvuista nähdään, että US Army ja USAF ovat saaneet konkreettista harjoitusta aidosta sotimisesta - vieläpä voimallisesti. Tässä voisimme muistella Vietnamia, jossa oli enimmillään 500 000 us-sotilasta! Henkensä menetti noin 50 000 amerikkalaisnuorukaista.

Lisäksi sotiminen yleensäkin on USA:ssa yksi suurimmista elinkeinosta

https://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/

US on maailman suurin asekauppias ja käyttää ylivoimaisesti eniten rahaa taistelukykynsä ylläpitoon - joka vuosi.

Afganistan on omansa - annetaan heidän ratkaista omat asiansa itse!

 

 

..

EKSTRA 1

"Miksi me olemme (olimme) Afganistanissa?"

https://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/04/miksi-me-olemme-afganistanissa.html - 

 

EKSTRA 2

"x"

~ x - 

 

..

 

EKSTRA 3 - Kunduz ~ https://yle.fi/uutiset/3-5878389 -

EKSTRA 4 ~ https://www.fiia.fi/ajankohtaista/suomi-on-sodassa

...
Kts HS ~ https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006339247.html -...
31769

 

 

..

SUOMI24  |  TIEDE - 47/80  | 

 

...

lauantai, 29. toukokuu 2021

"Miljardi tekee halvemmalla kuin Me" -Björn Wahlroos

"Miljardi tekee halvemmalla kuin me"

 
 
 
 
***
 
 

"Miljardi tekee halvemmalla kuin me" -Wahlroos

Hallituspuheenjohtaja-ammattilainen Björn Wahlroos *] kertoi, että maailmassa on miljardi ihmistä, jotka haluavat tehdä työtä halvemmalla kuin me eu-eurooppalaiset. Nalle lohkaisi tiedetyn yleisesti tiedetyksi. Olemme jo pidempään tienneet, että olemme globaalissa työn uudelleenjaon taistelussa! 1]
Työ tekijäänsä kiittää – on vanha sattuva sanonta, kerrotaan jo yli-kiiminkiläisten näin kertoneen 1000 vuotta sitten. Eläinkunta tekee aina työtä tai lepää, tai sitten jatkaa sukua. Ravinnonetsintä on työtä, se on oikeastaan meidänkin ainoa todellinen työ, sillä se pitää hengissä.
 
Nyt me kikkailemme työllä, haemme paljon puhutusti lisäarvoa, kasvua ja helpotusta työn fyysisyyteen. Viimeisin hokema on automatisointi 2] ja robotisaatio 3]Ihmiskunta kasvuihannoinnissaan on halunnut kasvaa – pihagrillit leikkimökin kokoisiksi ja citymaasturit kooltaan heinälatojen suuruisiksi.
 
Näyttö- ja vertailutaloutemme on suuruutta,
… nopeutta, hintavuutta ja harvinaisuutta. Meidän on jotenkin erottauduttava muista – ja tämä vertaileminen ja näyttäminen alkaa jo kuulemme leikki-ikäisistä, kun omia leluja viedään näytille hoitopaikkaan – näin kilpavarustelu alkaa jo lapsuudesta, näinkö evoluutio on asian määrittänyt?.
 
Nyt eurooppalainen työ kilpailutilanteessa –
kaukoitä jyllää, ja hekin haluavat kasvukiihdytyksellä vertailemaan saannoksiaan meihin ja lännenmiehiin 4]. Kauhulla odotamme hetkeä, kun kiinalaiset ja intialaiset kuluttavat saman minkä me – per capita. Miten maapallon biosfäärin tällöin käy, kun 2,6 miljardia ihmistä syö 125 kiloa lihaa per capita per vuosi, kuten yhdysvaltalaiset tänä vuonna tekevät.
 
Me osoittelemme kasvuhokemien raoista, että kauko-itä ja Kiina saastuttavat pallomme –
… no, kysytäänpä asia rehellisesti: ”Kuinka paljon lännenmiehet saastuttivat viimeisen 150 vuoden aikana per capita jaettuna ja kuinka paljon vaikkapa kiinalaiset?” Tulos on hätkähdyttävä! Amerikkalaiset ovat jo heränneet 5], entä me eurooppalaiset ja suomalaiset?
 
Työ on ainoa huume, jonka evoluutio hyväksyy,
sillä se tähtää ravinnon saantoon, jotta lisääntyminen on mahdollista. Meillä lännessä ja jo muallakin työllä saadaan liikaa, siis liikaa kaikkea sellaista, mitä ei tarvita elon ja suvunjatkamisen toteuttamiseksi.
Me siis syömme liikaa, kulutamme liikaa ja käytämme biosfäärillisen elonluojan varantoja kiihtyvästi, siten, että vuotuinen biokasvu on käytetty jo noin syyskuun kuluessa – syömme ja kulutamme siis jo sellaista mikä ei enää vuosittain täyteen mittaan kasva! Sitä paitsi saamme liikaa keskimäärin liian vähllä työllä – saamme siis vastikkeetonta ostovoimaa. Itätoveri ei näe vielä kulutusvoimastamme untakaan – puhumattakaan afrikkalaisista.
 
Automaatio poisti paljon liukuhihnoina ihmiskäden työtä
Maatalousyhteisöllisyys 6] tuotti paljon joutoväkeä tiivistyviin kasvukeskuksiin – maalta saatiin maitoa ja puuroa, siis sitä ylijäämää, mitä maatalous tuotti, varsinkin, kun menetelmät ja välineet kehittyivät. Metsästäjä haki vain omansa, korkeintaan jälkelaisilleen ja sitäkin vain sen verran, että vieroitus omaan elämään saatiin säällisesti ja riittävällä kasvatuksella toteutettua.
 
Nyt robotisaatio poistaa loputkin ihmiskäden työt,
paljonko jää nyt joutoväkeä oleilemaan 7] ja kuluttamaan. Kenelle ja mille maksetaan palkkaa – roboteilleko, vai niiden omistajille – vai painaako setelikoneet ostovoimaa kuluttajille, jotta kulutus robottien tuotannosta saadaan liikkeelle. Mitä me kulutamme ja kuinka paljon – mikä on oikea määrä ja riittävyys?
 
Miksi pitää kasvaa?
Miksi talouden pitää kohota, voittojen lisääntyä ja palkkojenkin suureta? No, että voisimme ostaa enemmän asuinneliöitä, lisää neliöitä talvilämpimästi kesähuvilalle. Tarvitsemme toisen auton, pari venettä – ulkomaanmatkoja useammin ja vapaa-aikaa lisää, että voimme nautiia aikaansaannoksista, jotka on ”syöty” muualta, sellaisesta, joka paljolti ylläpitää biosfäärillistä elämää monikirjona, jonka evoluutio 8] määritti jo miljoonia vuosia sitten.
 
Milloin tämä kulutushokema päättyy?
Milloin tajuamme, ettei palkkaa ja ostovoimaa voi loputtomasti lisätä. Huomaammeko ympäristömme biodiversiteetin rasittuneen, ollen ehkä lähempänä romahdusta kuin arvaammekaan.
Mikä olisi ollut ihmiskunnan kokonaiselopainon vaatima todellinen elämää ylläpitävä muun yhteisen biomassan kulutuskerroin omaan populaatiopainoomme nähden?
 
Tuo edellä oleva kysymys on kaiken ydin –
… ja tätä asiakokonaisuutta tiede ei ole ennakoinut 0] eikä tutkinut, sen sijaan olemme etsineet kiihkeästieksoplaneetoja 9], aivan kuin alitajunnassa hakisimme pakopaikkaa turvaksemme, kun oma pallomme on kulutettu loppuun!
 
VIITTEET
*] Nalle takoo Sampoa – Nordea tähtäimessä! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/04/nalle-takoo-sampoa-tukholmassa-nordea.html -
2] Automatisoimmeko itsemme työttömiksi? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=864326 -
6] Maaseudun nuoret – mitä teemme ylihuomenna? ~http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1002372 -
0] Tähän kohtioon valmistelemme omaa artikkelia, jossa huomioidaan ennakkoluulottomasti sellaisia elämänantajia, jotka ovat itsestäänselvyyksiä – kulutushokijoille, mutta ei avautuneita parametrejä siitä, miksi me elämme, mitä me surutta käytämme ja minkä me luulemme olevan kestävää kehitystä,ympäristöystävällistä ja luontoa säästävää!
 
EXTRA
Hinnoitteliko paperimies itsensä työttömäksi? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=928536 -
Gaia kuumenee – jäähdytelläänkö kulutustamme? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=880405 -
 
Ilkka Luoma
 
 
SENT
 
Sent: Thursday, May 08, 2014 2:37 PM
Subject: KANSALAISKIRJOITUS - "Miljardi ihmistä tekee halvemmalla kuin me euro-eurooppalaiset" -Björn Wahlroos
...
 
"Miljardi ihmistä tekee työmme halvemmalla" -Björn Wahlroos
(Värikäs suurpääomapersoona Björn "Nalle" Wahlroos nuoruusvuosien proletariaatin diktaturistina esittää työmme täällä EU-Euroopassa liian arvokkaaksi, tarkoittanee, että meillä on ansaitsematonta ostovoimaa, jolla nostatamme kasvuhokemakulttuuria - lopulta työttömien armeijoina, robotisaation ja kaukoitätoverin hoitaessa hommamme?)
 
AL US Vf IL BL - BLOG 35571
---08052014---
 
doc.: miljardi_ihmista_08052014.doc – OpenOffice Writer
707 | 6877
 

lauantai, 29. toukokuu 2021

Liikaa helppoa rahaa - inflaatio ja saat vähemmän!

hyperinflaatio.jpg

Saksalaisia "miljoonia"  maksaneita postimerkkejä - lähetettäessä kirjeitä

 

...

 

Liikaa helppoa rahaa - inflaatio ja saat vähemmän!

 

48x48_20191004131740879.jpg

29.05.2021 - 09:53

Hintojen nousu on ensimmäinen ilmiö alkavasta inflaatiosta, jolloin samalla rahan määrällä saa vähemmän kulutettavaa kuin ennen ---


Hintojen nousu johtuu tavaran, hyödykkeiden, ravinnon tai raaka-aineiden, myös energian niukkuudesta kysyntään nähden. Samoin osaaminen, taito kuin johtaminen saattaa joutua "liian suuren kysynnän kohteiksi.

Massiivinen esimerkki löytyy Saksan Weimarin tasavallasta 1920-luvun lopulta, jossa eilen postimerkki maksoi 100 miljoonaa silloista markkaa - mutta jo seuraavana päivänä 1000 miljoonaa ... Seuraukset saivat vyöryn 1933, kun Saksan kolmannen valtakunnan johtajaksi nousi viimeisissä demokraattisissa vaaleissa Adolf Hitler.

..
Onko nyt hintojen nousulle kierre - voi olla, sillä helppoa rahaa (=ostovoimaa) on jaettu roppakaupalla, erityisesti Yhdysvalloissa, mutta nyt myös EU-Euroopassa. Velkojen määrä on rajussa nousussa - US' nkin ollen jo maailman velkaisin valtio. Herää kysymys - maksetaanko noita jättivelkoja enää koskaan takaisin.

Ehkä nyt EU' ssa hyväksytty jättimäinen Elvytyspakettikin jätetään hienostuneesti ja nokkelasti taseviisaiden toimesta ainakin osin maksamatta, kun hokkuspokkus 30 vuoden kuluessa taseiden nokkelasti avustavat pääteviennit (APV) haihduttavat numeerista velkaa "taseiden tuuliin" --- jää nähtäväksi.

..
Järeä hätäoivallus painaa bittirahaa velkaisille

7.9.2012 - Uutisointi ulvoo EKP:n oivalluksesta ostaa rajattomasti ylivelkaantuneiden maiden joukkovelkakirjoja - kierre jonnekkin on nyt näin valmis. Onko tämä taloushistorian suurin pyramidihuijaus *].

*] Nyt pyramidin kärkikartio on terävä pää alhaalla - ja tuo kärki makaa tavallisen arkikansalaisen päällä

[ ... kadun mies katsoi hintalappua - "onpa lihanhinta noussut reippaasti, ... ahaa, bensiinikin maksaa nyt paljon enemmän. Vuokrat ovat nousseet, palkkaa pitäisi saada lisää, että voisi ruokkia huomenna perheeseen syntyvät kaksoset. Pelko oli näin hiipunut arkikansalaisen mieliin - riittääkö ruoka, riittääkö lämmintä? Joudunko puolittamaan kulutukseni? ... ]EKP on keksintöjen riemuliiteri

Nyt se vihdoin keksi tarkan normituksen ja valvonnan; perusteluna "loputtomalla rahanpainannalle" - samalla syntyy ote ylivelkaantuneisiin - saadaan ne ruotuun ja lujemmin keskitettyä Euro-EU-Eurooppa-akseliin, jonka pyörittäjä on Saksa, tuo voimavaihde ja -lataamo, jonka virran pitäisi riittää kaikille.Rahaa riittää seteleinä -
(Rahaa voi olla loputtomasti, sen määrä voi kasvaa rajatta, mutta mitä sillä sitten saa, onkin aivan eri asia)


Metsät kasvavat hyvin muun muassa Suomessa, josta voidaan painaa paperille "massia ja kahisevaa" - tosin helpompaa on laskea pankkijärjestelmien verkostoihin bittirahaa. Tämä on oivalluksien isä ja keksintöjen äiti, joka nosti kauan sitten Saksan Weimarin tasavallassa postimerkin hinnan miljooniin. Tuolloin aamulla leipä maksoi kottikärryllisen kahisevaa, kun jo iltapäivällä tarvittiin kaksi kottikärryllistä - oli syntynyt nk. hyperinflaatio 1].Nerokkuuden huippu!

Huippuidea oli kontrolli, normisto ja säännöt. EKP loi näin mahdollisuuden Brysselille; oli syntynyt peukaloruuvi, jos ette näin, niin sitten ... . EKP oivalsi rauhoitella inflaatiopelkoiset ilmoituksella, että massivisten bittirahavirtojen ja kahisevien liikapaljous padotaan myöhemmin - vetämällä heikentynyttä ostovoimaa takaisin setelisilppumoihin - bitirahaahan on helppo poistaa - tietokoneissa ondelete -näppäin.Oivalluksien kestokasvu

Nyt EKP hakee takuita ja vastuunkantajia, ainakin paperille, jotta usko euroon ja euromaihin toimisi maapallon todellisissa voimamaissa. Nuo voimamaat ovat ne valtioit joilla on vahva toimeliaisuus ((Kiina, Intia, Brasilia ...) ja suuret luonnonrikkaudet yhtä kuin elämän edellytykset; ravintolähteet mukaanlukien (Venäjä, Kanada, Kiina, Argentiina, Australia, Afrikan maat [!] ... ).

Kestokasvusyndrooma syntyy siitä, että kasvuhypetystä vaativa EKP ei oivalla sitä, että tuo kasvuhokema syö eväät - jolloin syntyy niukkuus, ja sellainen niukkuus, joka koskee kohta kaikkia.

..
Otsikkoon nähden: Ehkä parasta, jos kulutus vähenee totaalisesti - se saattaa pelastaa luontobiologian ja Elämän monimuotoisuuden sen dramaattisesti kaventuvan kehityksen tieltä ......
|  31490 - SUOMI24  |  EKSTRA HS - hyperinflaatio  |

 

 

 

...