teija%20tiilikainen.jpg

Kuva: ~ https://www.verkkouutiset.fi/teija-tiilikainen-itameren-kriisi-aktivoisi-todennakoisesti-eun-turvalausekkeen/#45c0a3ac - 

 

 

...

Kirjoitus liittyy kommenttikirjoituksena HS-julkistukseen ~ https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006502125.html - " .. Koronakriisi osoittaa, että Kiina haastaa Yhdysvallat kovia keinoja kaihtamatta  .. " -HS-ote  --- 1 – Hybridiuhkia* tutkivan laitoksen johtajan valtiotieteen tohtori Teija Tiilikaisen olisi ajatellut omaksuneen puolueettomamman näkökulman kaikkiin ilmansuuntiin, ollessaan jo aiemmin UPI-FIIA' n johtaja.

UPI-Ulkopoliittinen instituutti on 'eduskunnan tutkimuslaitos', jonka tulisi omata kyvyt antaa mahdollisimman puolueetonta ja laajasti tutkittua oikeansuuntaista tietoa sekä taustoitusta kansanedustajienkin käyttöön.

Tämä HS-ulostulo Tiilikaisen ajatuksina on oiva esimerkki 'West trolling manipulation' -ilmiöstä, jossa meillä monien ulkopolitiikan asiantuntijahenkilöiden osalta on muotoutunut hienostunut tapa olla kallellaan länteen - täältä idän ja lännen vedenjakajalta!

Tiilikainen oli ja on varmaankin saanut useita kansalaiskirjoitusviittauksia ystävällisinä eleinä kiinnittää huomiota eduskunnan ja ministereidenkin saamaan ulkopolitiikan tietosisällön kokonaisvaltaiseen uskottavuuteen.

UPI-uskottavuuden arviointina on muistaakseni kohteliaan pohtivasti antanut viestiä |1 myös Suomen pitkäaikaisin ulkoministerikokemus - Erkki Tuomioja (SDP). Tänään UPI' a johtaa suuntautumisopintojensa myötä - USA' n suunnalta katsoen, Mika Aaltola, jonka lännettynyt ajatusmaailma |2 on jo asiantuntijoidenkin osalta herättänyt mietteitä.

On kuitenkin selvää, että kansalaisvaroin ylläpidetty ulkopolitiikan tutkimuslaitos on velvollinen tuottamaan laajaa kaikkia ilmansuuntia huomioivaa mahdollisimman totuudellista tietämystä ja jättää vähemmälle omaehtoisesti tarkoitushakuiset arvioinnit.

Ulkopolitiikkaa osaavat lukiessaan tämän Tiilikaisen ulostulon huomaavat painottuneen poljennon olevan idän ja lännen välisessä vastakkainasettelussa, löytäen negatiivisia painotuksia juuri idän suuntaan > [2]

..

|1 ~ https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002920399.html  - 

|1 ~ https://yle.fi/uutiset/3-9164631  - 

|2 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/04/suomessakin-ita-lansi.html  - 

|2 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/06/upi-mika-aaltola-viritti-mielipiteena.html  - .


[2] - Ulkopolitiikan asiantuntijaksi nimetty Tiilikainen ei näyttäisi ymmärtävän monimutkaista idän kokonaisleirin näkökulmaa, jossa Kiina ja Venäjä hakevat aidosti yhteislinjausta, ilman liiallista poliittista painotusta - maailmanpoliittisen yleistilanteen niin näille "luontaisesti" työntäessä.

Venäjän yhteiskuntapolitiikan painotus on vahvassa johtajuudessa, kuten se on Kiinassakin. Erojakin löytyy - Kiina muun muassa seuraa uteliaan tarkasti EU' n yhteiskuntamallikehitystä - koettaen löytää sieltä jotain sellaista, joka olisi maailman suurimmalle valtiolle hyväksi!

Venäjä hakee (maailmallista) hyväksyntää, kuten se oli Saksan vahvan miehen, liittokansleri Gerhard Schröderin aikana, jolloin koimme Suomestakin vahvaa yhdentymisen henkeä todellis-eurooppalaisena virtauksena, konkretisoituen Nordstream I kaasuputkipariin, joka ei ole aiheuttanut mitään uhkaongelmia - koko olemassaolonsa aikana |3.

Venäjä tietää Kiinan tarpeet ja omat kykynsä täyttää niitä. Kiina taas tietää Venäjän ydinasesuurvaltamahdin sekä sotilasteknologisen etevyyden.

Kiina haluaa tasa-arvoista vuoropuhelua osaltansa myös Venäjän valtavien raaka-ainelähteiden kanssa (unohtamatta Baikal-järven valtavia makean veden varantoja!) - Kiinalle on aidosti hyväksi kehittää suhdetoimintaa - uuden yhteiskuntaohjatun "kommunismin" ja vanhan kommunisminsa hyljänneen vahvan keskusjohteisuuden kanssa.

On todettava, että juuri USA:sta, sen presidentti Donald Trump Valkoisesta talosta on osoittanut vahvaa "uutta normaalia uhkailuina, kiristelyinä ja pakotteluina" |4 - juuri US-etupainotteisesti. Tätä etupainotteisuutta Tiilikainen ei halunnut tai muistanut kertoa mielipiteissään.

Tuo amerikkalainen ulko- ja talouspolitiikan kolminaisuus esiintyy vieläpä paljolti ilman mitään julkisia todisteita (Huawei?). Herää kysymys onko USA:ssa ja sen myötä koko läntisessä yhteisössä herännyt huoli "China's Century" -ilmiöstä, kuten amerikkalaisaviisi The Newsweek kannessaan jo joku vuosi sitten julkisti [Kuva]. Onko US' n sotilaspoliittinenkin maailmanhegemonia - monine sotineen - kääntymässä iltaansa?

Suomessa on saatavilla tasapainottavaa tietoa - Markku Kangaspuron johtamasta Aleksanteri-instituutista. e

 

.

|3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/08/usa-kiristaa-eu-ta-nordstream-2.html  - 

|3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2020/01/fortumin-diplomatiaa-ja-liiketoimia.html  - 

|4 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/05/trumppismi.html  - 

.

 

PS.

Sama teksti kuvineen löytyy täältä

Ystävällisesti toivoen tarkkanäköisyyttä kaikkiin ilmansuuntiin!

-Riippumaton ulkopolitiikan kansalaisarvioitsija