huoltosuhde2.jpg

Graf.: ~ https://tilastokoulu.stat.fi/verkkokoulu_v2.xql?course_id=tkoulu_vaesto&lesson_id=11&page_type=sisalto&subject_id=1

 

*

...

HS

Huoltosuhdekriisin ratkaisu vaatii suoraa puhetta

Kommentti - Ilkka Luoma 22.3.2021 - 16:06
 
 
Lopulta on kysymys toimeen tulemisesta - 'omin voimin'!

'Omin voimin' on taas ihmiskunnan keskinäiskehityksen ja huomioonottamisinhimillisyyden myötä laajentunut elinpiiriin, asuinkuntaan - maakuntaan ja lopulta valtioon. Nyt ehkä voidaan jo haaveilla "liittovaltiosta EU"!

Eläinkunnassa huoltosuhde alkaa syntymästä ja useimmiten päättyy, kun on 'aika lähteä', siis sukukypsyyden tullen ja elintapojen oppimisen jälkeen - tapahtuu karkotus tai jos pysyy laumassa, osallistuu yhteisiin tehtäviin - lähinnä ravinnon hankintaan ja reviirin puolustamiseen.

Ihminen on yhteisöllinen ja huolehtiva, lähinnä siksi, että ymmärtää itsensäkin voivan joutua avun tarvitsijaksi - muutoin ennen tätä keskinäishuolehdintaa - elinkelvoton on päätynyt lopulta biologiseen kiertoon - muiden elinkelpoisempien ravinnoksi.

Ihminen huomasi yhteisöllisyyden voiman ja kun ylijäämiä kertyi nokkeluudesta tuottaa ravintoa - syntyi myös halua auttaa lähimmäistä, joka on avun tarpeessa. Jos autan toista, voin olettaa saavani apua myös itse, jos sellainen hetki koittaa. Ja tänään se käytännössä koittaa - työttömyytenä, sairautena ja monien osalta myös eläkkeelle lähdettäessä.

Elinpiiri on globalisaatio ja keskinäissidoksien myötä laajentunut kattamaan paljon enemmän kuin perhe, suku, kunta ja lopulta valtio. Mitä suurempi on elinpiiri, on sillä suurempi kyky muodostaa tulonjakoa, huoltosuhdetta kuin nyt esimerkiksi pandemian hoitoa, johon elinpiiri nyt konkreettisesti leviää EU-tasoiseksi - otettavalla yhteisvelalla.

Kiinassa, maailman yhdessä pisimmässä yhtäjaksoisessa korkeakulttuurissa huoltosuhde on ollut perhe ja suku - vaikka jo 1957 väkiluku oli 650 miljoonaa, eli tulontasausta olisi pitänyt riittää laajasta rintamasta hyvin.

Lopulta on kysymys henkilökohtaisesta kyvystä tuottaa enemmän tai vähintään niin paljon kuin itse kuluttaa. Nyt monien osalta näin ei ole, eikä asiaa helpota nouseva elinajanodote. Osaamme luoda varantoja huomisen varalta - siitä on lopulta kysymys -yksilötasolla!
.
..
 
..
IJL-HS-kommentit löytyy täältä ~ https://jontikka.blogspot.fi  -
IJL-BLOGI löytyy taas täältä ~ https://ilkkaluoma.blogspot.fi - 
...