|1221|| 2269 | 344927 | 67595 |

 

 
 
naton%20turvatakuut2.jpg
 
Kartta kopioitu Kauppalehden keskusteluista, josta voi katsoa Itämeren kohtalon yhteys -pietarilaisten näkökulmasta - meidän pisimpään Nato-maarajaan Venäjän kanssa, jos lopulta liittyisimme Natoon - lopun voi ajatuksella kukin lukija miettiä tahollansa!
 
''
PROLOGI
 
~ https://yle.fi/uutiset/3-12299949 - YLE-otsikoituna näin:
 
"

Mitkä turvatakuut, mikä etupiiri, mikä nootti? Kreml–suomi-sanakirja

"
 
 
****
 
 
..
 
Suomen kansa parhaaksi - turvavakuutukset ja -lupaukset lännestä vai saavutettava aito diplomaattiskaupallinen ystävyys idästä?*
 
Suomi ja erityisesti suomalaiset sijaitsevat eräällä haastavimmista maantieteellisistä alueista,
 
.. idän ja lännen vedenjakajalla, jossa taitavuus diplomatiassa olisi otollisempaa kansalliselle turvallisuudelle kuin raskas sotilaallinen varustautuminen vastakkain asettumisen muurille - barrikadin rakentumiselle, Venäjän rauhallisimman maarajan kohdalle!
 
Nyt UM Pekka Haaviston viljelemä "paras mahdollinen" |1 turvajärjestelmä yhdessä median voimallisen paatoksen, manipulaation ja virheelliskorosteellinen Ukrainan sota on meitä tarkoitushakuisella toistoja moninkertaistaen johdatellut .. tavoitteena Natoon liittyminen.
.
|1 ~ https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008779841.html - , HS-otsikoituna näin: "Suomi saa ”parhaan mahdollisen turvan Nato-hakemuksen ajaksi”, sanoo ulko­ministeri Haavisto" -toimittajana Teemu Luukka.
.
 
Kansakuntamme on peloteltu kauhuskenaarioin Nato' lle suosiolliseksi -
.. jota todistellaan internetpaneelein toteutetuilla kansalaiskyselyillä - ansanäänestystä poliitikot eivät meille suomalaisille suoneet - vaan kielsivät - median vaietessa aiheen kuoliaaksi.
 
Media toi Ukrainan sodan kotiovellemme -
 
.. tämän ollen todennäköinen mediapoolin esisuunnitelma, heti kun sota Venäjän hyökkäyksenä syntyi -
 
.. media kutisti kaukaiseen maahan olevan yli 1000 kilometrin matkan '1000 metriksi' ja muutamaksi sekunniksi - massiivisella manipulaatiolla - tietoistarkoituksellisen informaatiovirran ylittäessä jo noin kymmenkertaisesti kaiken sen informaation mitä mediapooli jakoi 20 vuoden aikana, kun Yhdysvallat soti kaukana omilta rajoiltaan - lähinnä kehitysmaissa Afganistanista Syyriaan - vuosina 2001-21. Noissa US-hyökkäyssodissa tapettiin kaikkiaan yli 100 000 siviiliä -
 
.. kaiken tuon USA' n hyökkäyssotien uutisoinnin jäädessä murto-osaan nykyisesti Ukraina-paatoksesta - mittausajanjaksona kolme kuukautta per sodan alku (Afganistan, Irak, Somalia, Jemen, Libya ja Syyria)!
 
 
Näin ei valitettavasti ole, miten Pekka Haavisto kuvastaa HS-kirjoituksessaan -
 
.. mitkään turvalausekkeet eivät takaa lopulta mitään, sillä jo nykyiset natovaltiot joutuvat Nato etenemisemme vaiheessa 2 tarkasti miettimään lopullisessa ratifiointimenettelyssään per jäsenvaltio, siitä onko Suomi liian vaarallinen jäsen, kun tarkastellaan Naton artikla viitosta, joka edellyttäisi tuloa Suomeen - sotaan joka olisi esimerkiksi provosoitunut Venäjän, tuon toisen ydinasesuurvallan kanssa -
.. Suomen maaraja on hyvin turvallisuuskriittinen Venäjälle, ja tämän tietävät erityisesti Saksa, Turkki, Unkari ja yllättäen Iso-Britannia, joka aikanaan julisti Suomelle jopa sodan vuonna 1941! Eikä Yhdysvaltojenkaan todellinen mielipide ole ulottunut suomalaisen mediasensuurin läpi meille lukijoille ja katsojille - arkitodellisuutena. [T-1]
 
Jos olisimme Natossa, meille kohdistuisi myös suurella todennäköisyydellä Viron ilmataistelukyvyn ylläpito [ ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/11/suomalaiset-hornetit-viron.html - ] ja se tarkoittaisi meille osallistumista sotaan, joka olisi Viron ja Venäjän välinen - sotaan, jossa meillä ei olisi ollut muutoin mitään sijaa. Tämän asiaseikan toivoisi olevan poliitikkojemme tiedossa.
 
Tuo "takautettu ja vakuutettu" valmiusaika aloittaisi Suomen Venäjän viholliskandidaatiksi kasvamisen. Näin valmistautuisimme jo etukäteen, ennen lopullista Natoon liittymispäätöstä taistelualustaksi joutumisen, jossa läntisen sotakoneen taisteluvoimia saapuisi maahamme (jos saapuisi), jos olisi osoitusta aggressioista, joita esitetään idästä - todellisuudessa tai lännestä tarkoitushakuisesti keksitysti ja paisutellusti - siis manipuloidusti.
 
'West trolling manipulation' |2 on raskas infohybridillinen täsmäase, jolla kansakuntamme käännettiin ympäri - arveluttavin internetpaneelein - hienostunut aivopesu väänsi väkisin kansalaisemme noin 24 prosentin natokannatuksesta toisinpäin kielteisyyteen.
 
Media unohti tietoisesti monia oleellisia tekijöitä liittyen kansakuntamme todelliseen turvallisuuteen -
.. ensinnäkin maarajat saman valtion (Venäjän) ja eri maiden kanssa ovat meidän esimerkissä aivan erilaisissa lähtökohdissa - verrantona voisimme ottaa esimerkkirajat lännestä - US' n rajat Meksikon ja Kanadan kanssa - meidän ollen vielä tänään "Kanada" -ilman Natoa.
 
Toisekseen mediapooli unohti valaista lukijoitaan ja katselijoitaan niillä todellisilla Venäjän uhkailuilla - juuri meitä kohtaan. Ei voitu kertoa oikeita todellisia esimerkkejä, koska noita väitettyjä uhkauksia ei ole esitettäväksi - rehellisesti. Todellisrehellisyyden sijasta sitä enemmän esiteltiin Venäjän uhkia luuloina, väitteinä, otaksumina, arveluina, pohdintoina, jopa nimettömistä lähteistä - siis juuri meitä Suomea vastaan! [24-1]
 
 
Kolmanneksi mediapooli unohti totaalisesti meille parhaiten sopivan puolueettoman maan toimintamallin -
 
.. osata katsoa mitä muualla, kenen/ keiden toimesta ja millaisin tuloksin, ongelmin ja vahingoin tapahtui vastaavin hyökkäystoimin - nythän Venäjä oli se hyökkääjä Ukrainaan, kuten Yhdysvallat 20 vuoden ajan vieraisiin maihin Afganistanista Syyriaan ja aina kaukana US' n omilta maarajoilta.
 
 
Miksi media vaikeni tuon rinnasteisuuden ja verrannollisuuteen - [T-2]
 
.. olisihan se ollut meille sitä tyypillistä aitoa ja monialaista tiedonvälitystä tilassa, jossa kansalaistemme ajatukset olisi pitänyt ruokkia muillakin näkökulmilla kuin hyvin suuntaavasti nyt kohden Natoa - ratsastaen Ukrainan sodalla, ja unohtamalla totaalisesti tosiasia, jossa Ukraina ja Suomi ovat täydellisesti kaksi aivan eri asiaa.
 
 
Meidän poliitikot harhautettiin heidän omista itsenäisistä ajatuksista -
 
.. median vahvalla työllä aikaansaada poliittinen perässä hiihto ja sopuloituma. Näyttäisi siltä että kansalaistemme näkökulmaa erehdyttäen media onnistui työssään hyvin natottamisen vaiheessa 1, eli Natoon sisäänpääsyhakemus lähtee ja alkaa median viljelemä ja - lannoittama pelon aikakausi, jossa Venäjä jälleen uhkaa esitettyinä väitteinä meitä helvetillä ja vähintäänkin propagandalla, jolla ylläpidetään niitä hanakasti mediapoolista informoimalla - russofobiaa ja pelon ilmapiiriä.
 
Kannattaako nyt ylläpitää lyhytnäköisesti näin voimallista Venäjän vastaisuutta, kun sitä todellista uhkakuvaa ei olla edes mediasta kertomaan rehellisesti kansakunnallemme? Kuten todettua Ukraina ja Suomi ovat kaksi aivan eri asiaa -
 
.. ainakin historiaa tuntevat tietävät tämän ja samalla muistavat meidän edellisen raskaan virheen, vuodelta 1941 -
 
.. ryhtymällä Saksan kolmannen valtakunnan taisteluryhmään (mukana Italia, Bulgaria ja Romania - kyseessä Operaatio Barbarossa) "sopimuksettomana kumppanina" [ ~ https://seura.fi/blogit-ja-kolumnit/professori-markku-kuisma-suomi-osannut-trollata-myos-itseaan/ - ] - taistelussa ja hyökkäyksessä itään - muinoisen Neuvostoliiton kimppuun - jopa luovuttamalla koko Pohjois-Suomi Saksan sotakoneelle - Wehrmacht' lle ja Waffen-SS' lle - heidän hyökkäysalustaksi Neuvostoliittoon - [T-3]
 
.. onko nyt tapahtumassa jotain vastaavaa kuin 1941, ja jälleen erityisesti pohjoisessa?
 
Olisikin ollut odotettavaa, että mediapooli olisi valaissut tuosta kesän 1941 hyökkäyksemme taustoja, jotka alkoivat jo talvella 1940, kun rakennettiin kansainvälisesti Saksan kolmannen valtakunnan myötävaikutuksella rauhaa Talvisodasta |3, jossa Puna-armeija oli todellinen hyökkääjä, monienkin syiden summana |E.
--
 
Ymmärtääksemme UM Pekka Haaviston viljelemää "turva-avun erinomaisuutta ja todellisuutta", on HS' ssa erinomainen katsaus ministeri Jaakko Iloniemen kynästä, joka kiihkottomasti kuvastaa mikä on mitäkin turvallisuustakuissa, -vakuutuksissa kuin -lupauksissa; läpikäyntinä niiden historiasta ja todellisuudesta eilen ja tänään.
.
Linkki Iloniemen HS-kirjoitukseen tässä ~ https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008795873.html - otsikoituna ingressiltään näin: "Keskeinen kysymys on, voidaanko turvallisuuden takaavaan sopimukseen luottaa, kirjoittaa ministeri Jaakko Iloniemi esseessään.".
.
 
Samalla on hyvä huomioida jo vuosia sitten painettu mediaviesti suomalaisille lukijoille, joissa US ilmaisee suoraan tarvitsevansa Suomen alueita kriisissä (kuva 1) - mikä onkaan todellisuus amerikkalaisten innolle olla jo nyt mukana (Nato - Isäntämaa pöytäkirja ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2015/02/nato-isantamaa-mou-poytakirja.html - ) Suomessa juuri pohjoisen sota- ja taisteluharjoituksissa, eräs syy löytyy Kuolan niemimaalta ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/11/venajan-ydinaseiden-voima-kumpuaa-veden.html - . [T-4]
.
Kuva 1
 
 
us%20kriisiss%C3%A4%20suomeen.jpg
 
IJL-kuvattu yleisestä kaupan lehtitelineestä
 
.
 
TP Sauli Niinistö: " .. paljon pahaa on kertynyt [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin sisälle .. " -lausunto, jonka ainakin YLE-esitti lauantaina 7.5.2022 ---
 
Raskaasti vahingollinen ilmaus (joskin varmaan rehdisti Niinistön omana mielipiteenä!), jolla tuhottiin todennäköisesti kaikki se mitä Suomi suomalaisina olisi ansainnut - eli sotilaspoliittinen puolueettomuus, jossa olisimme "hyvien palveluksien" [ ~ https://www.tiede.fi/keskustelu/78192/kolme-suurta-suomeen-presidentti-sauli-niiniston-tayttymys - ] tarjoajana - myös valtioille / ryhmille, joilla on oikeasti ongelmia turvallisuudessa ja riitaa, aina jopa sotaan saakka naapurinsa/ naapuriensa kanssa -
 
.. tuo "hyvät palvelut" tiekartta täältä idän ja lännen vedenjakajalta olisi voinut olla aidosti tunnustettuna kaikilta ilmansuunnilta yhdistäen mahdollisuuksia, mutta nyt valtaa alaa lännestä ohjattu idän ja lännen vastakkainasettelu! |4 -
 
.. toimintamallimme, sen ollen meidän paras ulko- ja turvallisuuspoliittinen suunta! Tämän Sauli Niinistö on lausunnoillaan on nyt suurella varmuudella menettänyt - lopulta kansakuntamme vakavaksi haitaksi ja ongelmaksi! -toivon olevani väärässä!
 
.
 
PS.
 
UM Pekka Haaviston ajatelmiin on lisättävä tieto Venäjän monipuolisesta suuruudesta
 
 .. sen ollen maailman suurin potentiaali ja todellisuus monille lännen tarvitsemille raaka-aineille kuin myös maataloustuotteille - siis ravinnonlähteenä huomisen - ollen jo tämän päivän ravintotuotannollinen suurvalta https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/57af03e7-5653-5c1c-960d-d15522f4694e - ! 
 
Ehkä hyvinkin muun Euroopan pelastaja, jos EU ja siinä mukana Suomi ymmärtäisivät, mitä merkitsee Venäjän maailman suurin kelvollinen peltopinta-alapotentiaali - tässä kohdin moni muistaa mikä on Euroopan suurin valtio, niin asukaslukuna ja pinta-alana. Saatan arvata, että venäläisillä on nyt tältä osin pitkä muisti pakotteista, jäädytyksistä ja pakko-otoista, jopa yksityisten venäläisten osalta. 
 
Ehkä Venäjällä huomenna tuotettu ravinto "jäädytetään" länsimaiden osalta .. !
 
Kun Venäjän maatalous modernisoidaan, parannetaan hyötysuhteeltaan ja monipuolistetaan vastaamaan huomisen maailmallistarpeita, se voi olla vielä pelastus monille. 
 
Nyt jo ollaan huomattu elintarvikkeiden nopeasti nousevat hinnat - 
 
 .. kaikkihan lopulta riippuu siitä, mitä on saatavilla - siis kysynnän ja tarjonnan laki -ehkä juuri Venäjä on se huomisen tarjoaja, mutta kenelle? 
 
Se kuitenkin jo tiedetään, että Kiina on Ukrainassakin suuri peltopinta-alan vuokraaja ja se erityisesti, että Kiinaa kiinnostaa Venäjän pelto- ja maaperäpotentiaali - kiinalaiset katsovat uteliaina Siperian lämpenemistä ja sen hyödyntämistä. 
 
Kiina ja Venäjä yhdessä ovat hyvin merkittävä osa koko maailmastamme - varsinkin jos tämä "parivaljakko" yhdistää voimansa (sotilaallisesti?) ja keskittyy vain kehitys- ja kehittyviin valtioihin, jotka edustavat maailmallisesta ihmispopulaatiosta noin 4/5 osaa ..
 
 
.
 
EPILOGI
 
.
Miksi lännenmies ei ymmärrä slaavien ajatuskulkuja?
.
 
 
 
..
Viitteet ja linkit:
 
 
 
..
 
EKSTRA
 
~ https://yle.fi/uutiset/3-12434387 -toimittaja Elisa Kallungin näppäimistöltä .. hyvin raskasta 'natotusta' ja jopa kokeneelta diplomaatilta tiukkaa manipulaatiota - lähennellen jo propagandaa! Koko YLE' n toimittaja Seija Vaaherkummun haastattelu löytyy täältä ~ https://areena.yle.fi/1-50971046 -
 
YLE-otsikoituna:
"

Suurlähettiläs Mikko Hautala: Suomi elää nyt vaaran vuosia, jokaisen tulee pitää katse pallossa

"
 
 
TIETOISKU (2017)
 
 
IJL-kommentti:
 
"(Uutisointi kertoi 11.2.2017 HS Joonas Laitisen kirjoittamana jääkiekkokentän laidalta presidenttimme Sauli Niinistön ottaneen kantaa (Natoon)* seuraavasti:
 
”Pelatessa unohtaa kaiken, eikä näe eikä kuule mitään muuta”
 
Presidenttimme tietää erinomaisen tarkasti sijaintimme kartalla, eikä vain 1300 kilometriä yhteistä rajaa toisen ydinasesuurvallan kanssa – vaan Venäjälle eräät tärkeimmistä karttakoordinaateista ovat liki rajassamme kiinni. Kuolan niemimaan strategisten ydinsukellusveneiden huoltotukikohdat ja – telakat sekä Pietarin puolustusvyöhyke)
 
Nato on herkkä sana kansalaisillemme, sillä he ovat jo yli 10 vuotta vastustaneet sitä tiiviisti. Kaikki varteen otettavat ja mielipidetutkimusten vakuuttavin säännöin tehdyt selvitykset kertovat kirkkaasti kansamme tahdon – emme liity Natoon – yli 50 prosentin voimalla ilmaistuna. Tämän vuoksi laajoissa asiantuntijapiireissä ihmetellään tuon natokortin esillä pitoa – miksi, kenelle ja millä tavoitteella?"
 
 
 
..
| 87 SUOMI24 192 | 51 TIEDE 135 | VU | FB | Vapaa sana | FB BLOG | TWITTER |
 
 
..
e - kirjoitettu 7.5.2022 - klo 12:30