(Maan hallitus on leikkaamassa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen määrärahoja nyt, kun puhutun ja luetun ymmärtäminen olisi erityisen tärkeää - äidinkielen taidostaan kansakunta tunnetaan)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

[ ... miehet eivät sanotuksi saa ja naiset haluavat usein tavallansa ymmärtää. Puhuttu kieli, ja nimenomaan äidinkielen hallinta, kuin taito käyttää sanoja on ensimmäinen edellytys saada itsensä halutulla tavalla ymmärretyksi. Liian moni riita kärjistyy ongelmasta kriisiksi - liian moni avioliitto, työsuhde ja eteneminen ovat päättyneet sanomattomiin ja ymmärtämättömiin viesteihin ... ]

Kansakunnan identitetti on aina kyky käyttää äidinkieltään siten, että voi ilmaista itseään päämääräänsä tähtäävällä tavalla. "Vaikeneminen on kultaa ja hiljainen hullu on hulluista viisain" - pitävät myös paikkansa. Liian moni väärin ymmärretty sana ja lause rikkovat alussa enemmän kuin mikään varoitukseksi tarkoitettu uho ja luotu uhkakuva.

Kieli on välineistö ja käyttöjärjestelmä, jolla ihminen kommunikoi. Toiset puhuvat taitavammin eli päämäärätietoisemmin kuin toiset, vaikka sisäinen tarkoitus olisi sama. Vahvempi härkä nappaa naaraan ja sujuvasanaisempi työpaikan tai nopeamman urakehityksen. Kieli joko taipuu tai sitten sanat eivät riitä kertomaan.

Puhuttu sana on usein halki, poikki ja pinoon. Selittely on kansallisesti meillä epäuskottavaa ja silti sanat aukaisevat tahtoa olla hyväksytty saaden vastakaikua. Kielenkäyttö harmonisoimassa henkistä tahtoa ja mielikemian toteutumista on sanansäilää ja ymmärretyksi tulemisen sinfoniaa. Kuvia voimme katsoa, mutta sanoja kuunnella - aistien yhdistäminen luo harmoniaa nähdä totuutta harhautuksesta. 

Kansakunnan elinehto on keskinäisyys ja siihen liittyvä äidinkielen tuntemus, ymmärrys ja käyttötaito. Ihminen oppii puhumaan yhteisöissä, joissa vuorovaikutus syntyy osallistumisesta. Sähköinen nykymaailma ei tue välitöntä kontaktoitumista lajikumppaneihinsa. Internetin valtakaudella moni suhde ja mieltymys rakennetaan kirjoittamalla, ja tässäkin oppi äidinkielestä on korvaamaton etu ja tae päämäärätietoisuuteen.

Valtiovallan erityinen tehtävä on taata työ ja paikka yhteisössä. Vaikka kaikki eivät haluakaan osallistua aktiivisesti, niin lähes jokainen haluaa tulla ymmärretyksi haluamallaan tavalla - saaden hyväksyntää ja tarpeelliseksi tuntemisen tuntua. Puhuttu ja kirjoitettu kieli auttavat tavoitteissa saada itselleen sitä vähintäänkin henkistä hyvää ja onnen tuntua.

Elektroninen pelien maailma ei tue puhutta ja kirjoitettua ilmaisua. Ihmisten pelien maailma on sanasotaa ja synkronoivaa aivokemiaa olla samalla aaltopituudella ja samalla tasolla - syntyy yhteenkuuluvuus. Yhteenkuuluvuus synnyttää kansallista identiteettiä olla rintamassa - myös uhan ja vaikeuksien keskellä. Kommunikointi vieraiden reviirien kanssa tapahtuu valtakielillä, joiden oppiminen on huomattavasti helpompaa, kun taitaa oman äidinkielensä.

Sanojen maailma on tie kanssakäymiseen, johon ihminen sosiaalisena eläimenä keskimäärin kaipaa. Kaipuuseen kuuluu voimakkaasti ymmärretyksi tulemisen tarve. Ymmärrys kasvaa puheesta, teoista ja osoituksista. Osoituksia ennen on uskottavat sanat lauseina, joiden käyttö harjaantuu käyttämällä kieltä.

Äidinkieli opitaan niin isältä kuin äidiltä ja hienosäätö operoidaan kouluissa. Käytännön harjaantuminen syntyy rohkeudesta käyttää sanoja ja lauseita. Lauseet muodostuvat tarpeesta tavoitella. Tavoite kehittää menettelytapoja saavuttaa rohkeutta.

Saavuttaminen on yksi voimakkaimmista luonnollisista tarpeista. Sanat ja niiden käyttö puheena ja kirjoituksena ovat niitä työkaluja, joilla vitsa väännetään ja esteet raivataan - unohtamatta, että haukkuva koira ei pure. Ymmärrä muita ihmisiä kuten haluat muiden ymmärtävän sinua.

Ilkka Luoma

0400 607080

http://ilkkaluoma.vuodatus.net

...

Linkki~

http://www.kotus.fi

Adressi, jossa haetaan nimiä säilyttääksemme täyden kyvyn ja hallinnan suomenkielen kokonaishuollon ja tutkimuksen varmentamiseksi:

---   http://www.adressit.com/kotus_focis   ---

Mielipidekirjoitukseen liittyvät kuvakansiot ~

kuvia saa käyttää kansioista vapaasti yllä olevan kirjoituksen yhteydessä - [Copyright by Ilkka Luoma 2007 ja 2008]

Kuvakansio 1

Puolue on alunperin ideologiaa ja päämäärää luoda yhtenevyyttä kannattajiinsa. Tämän päivän puolueet puhuvat paljon, mutta sanovat ja tarkoittavat vähän. Puhe, tahto tulla ymmärretyksi ja oletus vastaanotosta eivät usein kohtaannu - suuri kansa on vieraantunut nykymallisista puolueista - onkin oletettavaa, että seuraavat vuosikymmenet ovat aktiivisten kansalaisliikkeiden vaikuttamisen aikaa...

---   http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28abo+ilkka-luoma-sdp---erkki-tuomiojan-kampanjatilaisuus.html   ---

Kuvakansio 2

Eduskunta on Suomen kansa pienoiskoossa, tai ainakin pitäisi olla. Puolueet voivat vain käytännössä - harvainvaltana - valita ehdokkaat eduskuntavaaleihin. Eduskunnassa puheet eivät kohtaa kovin usein kansallista etuutta, vaan olemattomat ideologiat ja 200 yksityisyrittäjää, päästäkseen uudelleen valituiksi, puhuvat sellaista, mikä ei aina vastaa sitä, mitä tuli luvatuksi äänestäjille tai sitten selitetään, ettei puhetta ymmärretty. Missä vika?

---   http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/27ed6+ilkka-luoma-eduskunnassa---taysistunto-lokakuu-2007.html   ---