(Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta [MTS 1/] julkaisi yksityiskohtaisen raportin tehdystä kansalaistutkimuksesta, koskien mm.. liittymistä Natoon, ulkopolitiikan hoitoa ja asevelvollisuusarmeijaa)
 
[ ... toistaiseksi valtakunnallinen paperillisesti informoiva valtamedia julkisti tavallansa uutisoinnin MTS: tutkimuksesta - suomalaiset eivät edelleenkään innostu Natosta ja epävarmat voivat olla nimenomaan huomisen Nato kannattajia ... ]
 
Kansalaiset sen sijaan ilmoittivat suoraan, että 28% haluaa Natoon ja 60% ei halua, 12% ollessa "ei osaa sanoa". Tyytyväisyys ulkopolitiikan hoitoon, joka on suora tuki vahvalle presidentti-instituutiolle, oli 79% (84% - v. 2007), jota voidaan pitää erittäin suurena lukuna, vaikka HS ilmaisi sen - "tasaisessa laskussa".
 
Sanatarkasti HS kirjoitti liittymisen Natoon mm. "ei osaa sanoa" osalta seuraavasti: "Epätietoisten osuus taas on kasvanut, eli suomalaiset ovat siirtyneet tarkkailuasemiin. He voivat olla tulevaisuudessa Naton kannattajia - toki näin, mutta voitaisiin se toisinkin tulkita - epätietoisten määrä on noussut halusta olla enemmän puolueettomia, ei haluta ottaa edes kantaa koko kysymykseen - siksi taajaan näitä kyselyitä tehdään, ...tarkoitushakuisestiko?.
 
Helsingin Sanomat ajaa omaa käärmettään pyssyyn, kuten vapaa kolumnisti Olli Kivinen muotoili jo aiemmasta halustaan kääntää Hesarin päätä Natolle myönteiseksi. Sittemmin Hesari onkin ottanut natoilijan roolin, jossa kansaa koetetaan opastaa tottelevaisuuden tielle ja kuuliaisuuden uralle.
 
Merkittävää on myös kansalaisten vankkumaton tuli varusmiespalvelukselle lakiin kirjattuna velvollisuutena. Kansalaiset ovat maalais- ja kaupunkilaisjärkisesti huomanneet varusmiespalveluksen tekevän pääsääntöisesti pojista miehiä - naisiakin on nykyään.
 
HS:n Olli Pohjanpalon ilmaus: "Miehistä Natoon liittymistä kannattaa lähes kolmasosa, 31 prosenttia. Naisista Suomen haluaisi Natoon vain joka neljännes, 25 prosenttia". Naisilla on tunnetusti ollut käytännön järki ja tunteet ymmärtää täyttä turvallisuutta enemmän kuin miehillä, sillä naiset ovat säilyttäjiä jo ominaisuuksiensakin takia - hehän synnyttävät kaikki, ne myös sotaisat miehet, jotka ne kahinat aloittavat testosteronihuuruissaan. Neuvostoliiton kerrotaan voittaneen II maailmansodassa saksalaiset nimenomaan kotirintaman äitien ansiosta. Pojilla on aina äitinsä olleet.
 
Todellisuudessa Suomessa vain Kokoomus selvästi liputtaa Natoa - 62 prosenttia, mikään muu puolue ei pääse likikään, demaritkin vain 23 prosenttiin. Miksi Kokoomus ajaa omaa käärmettä pyssyyn, miksi se haluaa vääntää suuren kansan peukaloa sellaiseen sotilasliittoon, jonka edes lähitulevaisuutta ei kukaan tiedä. USA:n roolitus voi muuttua oleellisesti ja nimenomaan Euroopan osalta.
 
Euroopalla on omat pyrkimykset, vaikka media koettaa vakuuttaa lukijoitaan, että Venäjän puolustusyhteistyöpyrkimykset Euroopalle lujittavat ja eheyttävät mm. EU:ta. Erityisesti Saksalla on selvästi omia pyrkimyksiä omaan itsellisempään Eurooppapuolustukseen sekä hyviin taloudellisiin suhteisiin Venäjän kanssa. On hyvin lyhytnäköistä Venäjä vastaisuudella ajaa sitä Kiinan kanssa yhteistoimintaan, sillä tuo liitto on maailman suurin yhdistelmä työnä, energiana ja raaka-aineina.
 
Nykyinen Nato on suurelta osin menneen maailman pakosta syntynyt vastakkainasettelu, jonka tehoaika oli nimenomaan jo kuolleen Varsovan liiton aikana - silloin oli tarve olla varustusten molemmin puolin - nyt ei ole.
 
EU on vielä heikko jättiläinen, mutta nousee varmasti ja erityisesti Venäjän mittaamattomien raaka-ainevarojen myötä kuin Venäjän markkinaimunkin vuoksi. EU-Venäjä suhde on huomista työtä, mutta vaarana ympäristölle, ellemme ymmärrä, erityisesti Venäjällä - että ympäristöinvestoinnit ovat ylihuomisen elämän takaaja ja vakuus.
 
MTS:n tutkimus kertoo, että kansa elää enemmän ajassa ja "iholla" kuin hallituksemme ja kansalaisten valitsemat edustajat suuressa salissa. Kansan nyt jälleen kerran sanoessa painavan sanansa, voisimme siirtyä keskustelemaan mm. ympäristöstä, työpaikoista ja kansakunnan yhteydestä - Natosta on nyt keskusteltu tarpeeksi, jopa ylikin. Käärme ei tunnetusti itse luikertele pyssynpiippuun.
 
1/
 
Ilkka Luoma
...
 
Mielipidekirjoitukseen liittyvä kuvakansio -
kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - [ Copyright by Ilkka Luoma 2008 ]
 
Kuvakansio 1
MTS:n tutkimuksessa kansalaiset olivat vastahankaisempia ja epäilevämpiä kuin aiemmin koskien mm. yhteistoiminnasta Nato-johteisten joukkojen kanssa - "Miten suhtaudutte siihen, että Suomi osallistuu Naton nopean toiminnan joukkojen  (NRF) muodostamiseen" --- 42% myönteisesti (2007 - 49%) ja kielteisesti 45% (2007 - 45%)
...