Sent: Tuesday, September 25, 2007 7:05 AM
Subject: MIELIPIDE: Omistajakeskeisyydestä asiakkaiden ja henkilökunnan suuntaan

________________________
( EK:n puheenjohtaja Antti Herlin - omistajaedustajana - kauhistui työntekijöiden ja virkamiesten ylisuurista palkkavaateista ja -sopimuksista )
 
[ ... useiden vuosien palkkamaltti tehosti Suomen vientitoiminnan ylijäämän vaille vertaa. Hyödyt, markat ja eurot korjasivat omistajat, vieden ne osaksi ulkomaille - lisäämään voittoja ja sijoituspelejä, ... usein työntekijäpuoli jäi nuolemaan näppejään. Kerrotaan myöskin naisten hoitavan yhtiöitä paremmin ja tuottavammin ... ]
 
Tavallisten ihmisten maltti vaihtui omaksi pyyteeksi saada myös jotain parantuneesta kilpailukyvystä. Palkannauttijoita on myös muualla kuin vientiyhtiöissä. Tasa-arvon nimissä valtion ja kuntien työntekijätkin halusivat pitkän palkkamaltin jälkeen sitä mitä omistajat mittasivat jo vuosia sitten itselleen.
 
Palkkatyöläinen kuin virkamieskin on nyt sitten ahne, kun ylisuuria palkan korotuksia hamuaa. Teollisuus ja työnantajat puheenjohtajansa Kone Oyj:n pääomistajan Antti Herlinin suulla nosti sormensa varoitukseksi, että köyhimmät kunnat eivät kestä kipurajoilla olevaa palkkanostetta - valtiota on huudettava apuun.
 
Suomi on elänyt viimeiset vuodet uskomattoman suurella vientiylijäämällä. Tämä ominaisuus on tuonut kahisevaa vientiyhtiöille ja näiden alihankkijoille valuen markkinatalouden sääntöjen mukaan erilaisiin kulutuspisteisiin. Mihin nuo voittovarat ovat soljuneet? SAK:n palkkamaltti puri ja tämä otti koko tavallisen kansan talkoisiin osaa, kun Suomi tarvitsi joukkohenkeä 1990-luvun laman jäljiltä.
 
Nyt on vallalla omistajakeskeisyys. Yhtiöiden peruslausekkeita ovat omistajaedun valvonta ja osinkopolitiikka. Suurin talouden mantra on voitto ja voittovarojen jako. Kvartaalitalous rakennettiin omistajaehtoisesti, jotta pörssipelien jatkumo toisi voittoja sijoituspeleinä toisten tekemästä työstä, toisten myymistä palveluista ja toisten kehittämistä innovaatioiden hedelmistä. Omistaja oli ja on nyt vielä rahavirtojen keskipisteessä.
 
Kipukynnys ylittyi tänä vuonna, kun Jyrki Katainen verhotusti lupasi omistajiakin hoitaville sairaanhoitajille "500" euroa lisää. Vaalilupaus, joka osaltaan kirvoitti Kokoomukselle voiton Sauli Niinistön äänien ohella, kimposi nyt kaikuna koko palkannauttijaryhmään.
 
Omistajat ovat saaneet nousevista pörssikursseista voittoja vailla vertaa. Osinkoja on jaettu ennätystahtia, kun valtiokin hoksasi antaa varoituksen tulevista muutoksista. Omistajien kaikkivoipaisuus ohitti asiakkaan ja henkilökunnan, näin mitta oli tullut täyteen.
 
Kiihtyvä kvartalisoitu markkinatalous ohjasti luonnon ympäriltämme kierteeseen, jossa pää on tulossa vetävän käteen. Jatkuvan kasvun tavoittelun aikakausi on päättymässä. Ekologinen jalanjälkemme on käymässä ylisuureksi romahduttaen harmoniset järjestelmät, jotka ovat ylläpitäneet elinvoimaa kaikille koko maapallollamme. --- Huolehtisiko nainen paremmin myös ympäristöarvojen toteutumista?
 
Huomisen aikakausi on asiakas kuluttajana ja henkilökunta markkinoinnin, myynnin ja voittojen mahdollistajana. Harvojen epätasajako on muuttumassa monille mahdollisuudeksi. Kuluttajat - niin henkilökuntana kuin asiakkaina - ottavat oman valtansa ostokäyttäytymisellään.
 
Kuluttaja on nousemassa reaaliaikainformaatiossa vaikuttajan roolin, jossa omistajasta tulee palvelija asiakkaillensa. Pääomiksi tullaan hyväksymään myös henkilökunnan motivaatio ja osaaminen. Päätöskyky on astumassa uuteen aikakauteen, päätös on nimenomaan Sinulla - kuluttaja.
 
Ilkka Luoma
0400 607080
 
.......................
 
Kirjoitukseen liittyvä kuvakertomus-
( kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä - copyright by Ilkka Luoma 2006-2007 )
 
Kuva 1
 
Teksti
Hoidettaessa omanapuuta hyvin ja huolellisesti, jakaa se satoa monille ja siitä riittää iloa useille - kaikille niille, jotka osallistuivat sen ylläpitoon. Tänä päivänä yhtiöiden hyödyt ovat korjanneet omistajat, ja palkannauttijalle oli jäänyt monivuotinen palkkamaltti.
 
Kuva 2
 
Teksti
Markkinataloudessa harvat ovat suuria hyötyjiä, usein vielä myös toisten kustannuksella. Koko maapallo on yhteinen voimavara ja elannon alulle panija. Jaettaessa tasaisemmin maapallomme varoja, riittää siitä hyvin vähän vain kaikille, mutta välttämättömyytenä riittävästi.
 
Kuva 3
 
Teksti
Kerrotaan, että naiset saavat yhtiöt paremmin tuottaviksi. Kuinka on Wagner, tuo kotitalouksien ja perheyhtiöiden sika, joka koettaa lintsata kaikesta siitä, mitä Viivi koettaa normittaa. Voisiko kotitalousyhtiö paremin, jos Viivi ottaisi ohjat, vai ovatko ne jo?
 
Kuva 4
 
Teksti
Omistajat ulosmittasivat mm. vientiyhtiöiden hyödyt ja rahat - Suomessa on runsaasti innovointia, ja nämäkin hyödyt jaettiin osinkoina ja ulkomaalaisina investointeina. Kuvassa suuri kansa kuuntelee Tieteiden päivillä 2007 Helsingin Yliopistolla oppineiden luentoja, suosio oli suuri - kansa janoaa uutta tietoa ja oikeudenmukaisempaa tulon- ja voiton jakoa.
 
Kuva 5
 
Teksti
Suuri kuluttava kansa juhlii Uutena Vuonna 2007 Hämeenlinnassa (Ruunumylly, Kukostensyrjä ), omistajat ja ylin johto ovat juhlineet suurilla palkoilla, palkkioilla, optioilla ja muilla hyödyillä vuosikaudet. Kansalle jäi palkkamaltti ja Uudet Vuodet. Nyt haetaan tasoitusta ja inflaatiolle on kierre valmis.
 
Kuva 6
 
Teksti
Suomi elää ja voi hyvin viennistä. Jakaantuiko nuo voitot tasaisesti - eivät. Ennen kaikki tehtiin itse, mm. päreet talojen katteiksi, kuvassa juvalainen päreiden tekijä vauhdissa - katoavaa kansanperinnettä. Nyt tuonti valtaa alaa ja olemme täysin riippuvaisia siitä, kuin myös sen maksutavasta - viennistä. Vientitulot ovat kulkeutuneet harvojen taskuun.