....

 

HS

Mielenilmauksessa Helsingissä tuomittiin profeetta Muhammedin kuvien julkaisu

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000007584271.html  - 

 

..

Ilkka Luoma 8.11.2020 - 19:06
Koetetaan irtautua nyt tässä kohdin omasta usein yksisilmäisestä ajatusmaailmastamme, oikeudesta opastaa haluamiamme - niin uskonnon kuin kulttuurin tai yhteiskuntapolitiikan osalta.

Läntinen kulttuuriyhteisö yhteiskuntamalleineen ei edusta maailmallisesti kuin ~ 1,3/7,8 osuutta kokonaisihmispopulaatiosta. Se ei ole missään olosuhteissa demokratian myötäkään määräävässä asemassa.

Lännessä on erinomaisia teesejä - kuten uskonnonvapaus, mikä tarkoittaa myös rehtiä asennoitumista ja diplomaattista käyttäytymistä uskovia kohtaan, jotka eivät halua nähdä omaa uskovan Elämää kaltaisellamme tavalla - vain odottaen oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua erilaisuudestaan.

Diplomatia tarkoittaa pidettyvyyttä parjaamiselta, vähättelyltä, ylimielisyydeltä kuin vaikkapa pilapiirtelyltä, joka loukkaa syvästi toisten uskovien pyhiä asioita. Tässä kohdin täällä lännessä olisi omaksuttava näkemys kunnioituksesta/pidättyvyydestä, joka kohtaantuu meiltä toisille tavalla kuin haluaisimme sen kohdistuvan heiltä meille.

Meidän huumori ei saa kohdella alentavasti ja loukkaavasti muita kohtaan, varsinkin, kun on uskonvapauden tekijöistä kysymys. Toki odottaisimme samanalaista pidättyvyyttä ja vähättelyn olemattomuutta meitäkin kohtaan.

Muslimeilla on täysin yhtäläinen oikeus uskoonsa, sen puolustamiseen kuin sen puolesta mielenosoitukseen, kuten täällä lännessä on säädetty muillekin.

Syyn ja seurauksen laki on nyt toteutunut Ranskassa

Entä jos pilapiirtelyä toisille pyhissä asioissa ei olisi tapahtunut - kuinka monta edelleen Elävää olisi keskuudessamme, niin Ranskassa kuin jopa Suomessa, jonne koston aalto ulottui Turkuun.

Kunnioita tai edes pidättäydy sellaisesta käyttäytymisestä, mitä et itsellesi Sinulle tärkeissä asioissa toivo kohtaantuvan - vain asia- ja hienotunteisuuspohjalta.

On itsestään selvää, ettei mitään väkivaltaa oikeuteta edes syyn ja seurauksen periaatteisiin vedoten. Voisimme huomata, että ensin heitettyä kiveä seuraa toinen, mutta eri suuntaan
.
 
...