yksin%C3%A4isyys.jpg

Yksin

 

HS:

Ei kenenkään mummo

 

Ilkka Luoma 14.4.2019 - 8:45:
 
 
Yksinäisyyttä on myös nuorissa, ajelehtivissa nuorissa, jotka eivät aamulla herätessään tiedä mitä iltapäivällä tekevät. Toinen ryhmä on HS-jutun vanhemmat ihmiset, joille ei muodostunut jälkeläisten turvaverkkoa. Eikä tosin tuo suurimmalle osalle syntynyt lapsiensa turvaverkko edes toimi - kaikissa tilanteissa. Silloin se jo toimii, kun on jaettavaa hautajaisten jälkeen. 

[2016] Tässä piilee vaara tiettyjen tahojen noususta barrikadeille. Silti me elämme osallistuvassa verkostoyhteiskunnassa, jossa jokaisesta olisi huolehdittava ja päinvastoin kunkin olla mukana vastavuoroisuudessa. Erakoituva yksinäisyys pelottaa suurinta osaa ihmisiä. Tarvitsemme hyväksyntää. 

Yhteiskuntamme kaksi suurta ongelmapesäkettä ovat yksinäisyys ja ajelehtiminen. Tämä tarkoittaa lähinnä vanhuksia ja nuoria – iällisiä äärilaitoja; toisella elämänkokemusta ja toisella toivottavasti halua oppia elämänkokemusta.
Etsimme muutosta lähimmäisistä ja odotamme suunnannäyttäjää, mikä kulminoituu myös henkilönä, joka sanoo ja pitää sen mitä lupaa. Suurin lupaus on yhteenkuuluvuuden viesti - vaikuttavin lupaus on välittäminen ja osallistuminen. 

[2005] Yksinäisyys ja työtä vailla oleminen ovat suurimpia ihmisten vitsauksia. Toinen merkittävä ahdinko on olla ilman yhteisöllisyyttä ja tarpeellisuuden tunnetta. Ruokajono toi ainakin muutamille yhteenkuuluvuutta ja osallistumista, mutta edelleen joukossa oli liian hiljaisia, joiden ainut turva on oma itsensä.
Yksinäisiä vanhuksia on yhä enemmän, ja he hakevat lohtua. Joku hakee sisältöä lapsenlapsista - jos on, joku senssipalstoilta ja joku ikämiestansseista. Osa hakee yksinäisyyden lohduketta hedelmäpeleistä, kun pelimaniakin on iskenyt. 

Jokainen ihminen tarvitsee hyväksyntää ja arvonantoa omasta olemuksestaan. Yksinäisen on helppo samaistua kanssasisariinsa ja -veljiinsä. Nyky-yhteiskunta on rahanperässä juoksija. Ihmisen sosiaalisuus ja yhteisöllisyys on unohtunut. Kulutusjuhla ei takaa inhimillistä keskinäishyväksyntää ja toisen huomioimista.
 
 
...
 
 
...
88 HELSINKI