Kouluhäirinnälle rajat* - sopimisen käsikirja oppaaksi

 

 

kouluv%25C3%25A4kivalta%2Bth.jpg

 

Kuva: ~ https://yle.fi/uutiset/3-11559469  - 

Yle: "

Presidentti Tarja Halonen: Kouluväkivalta ja sosiaalinen media ovat pelottava yhdistelmä – "Vastuu on meidän kaikkien yhteinen"

"

*

..

|* Kouluhäirintää ei voida koskaan kokonaan poistaa, sillä uteliaisuuden palo voi kohdentua osalle "häirintänä" - on kuitenkin määritettävä rajat, mikä on todellista muiden häirintää tavalla, joka estää ilon oppia. Vaikka malttamaton uteliaisuus voi herätellä "melua ja ylilyövää osallistumista" - olisi sallitun uteliaisuuden heräämistä kannustettava. Uteliaisuus lisää oivaltamista ja oivaltaminen taas tuottaa sellaisia ideoita, joilla korjataan aiempia virheitä.

.

Media ylläpitää kiitettävästi aihetta kouluhäirinnästä, mikä koskettelee meitä kaikkia
 
Koulukiusaamiselle ja -väkivallalle |0 pitää saada tiukasti rajat ja erityisesti -väkivallalle nolla-toleranssi - ymmärrystä lisäämällä mitä merkitsee yhteiskuntaelämän keskinäinen konsensus ja huomioiva yhteisymmärrys.
 
Yhteiskunnassa saadaan ja annetaan - siis huomioidaan kaikkien tarpeellisuutta. Motoksi voisimme kirjata: "Ketään ei jätetä". |1
 
Tarkemmin kouluissa pitäisi olla "ilo oppia" |2, sillä yhteiskunta monimutkaistuu ja vaativuus lisääntyy, mikä taas edellyttää syvempää oppimista - opiskelun rauha tulisi myös sallittuna uteliaisuutena taata ja turvata - se tarkoittaa rauhaa, ei kiusaamista ja väkivaltaa - missään muodossa.
 
--
Tämänkertainen Yle-aihe [ ~ https://yle.fi/uutiset/3-11877290 - ] |3 on yllättävä, mutta tyypillinen, jossa hyväveli malli toimii -oletuksella, jossa julkistettu uutinen on kaikin osin totuudellinen.
.
|3 Yle: "Lapset jäivät riitelevien poliitikkojen jalkoihin: kiusaaminen on jatkunut Sysmässä jo vuosia, koska kukaan ei valvo koulun aikuisia"
--
 
On aika herätä kaikilla yhteiskunnan tasoilla - ylintäkään yhteiskuntajohtoa unohtamatta. Itse kansalaiset ovat jo heränneet.
 
Kansalaisaloite [ ~ https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7485 - ] numero 7485 - 'Kouluväkivalta kirjattava lakiin' sai yli 56 000 kansalaista taakseen. Facebook sai tuhansia jäseniä ryhmään, mikä vaatii 'Koulukiusaaminen - SEIS' |4.
 
Yhteiskunta on yhtä kuin kansa, ei vain valtio koneistona eikä sen johtamisena. Valtiojohto on palvelija kansalaisille, jossa korvan tulisi olla herkkä kansalaisodotuksille |5 ja jopa -vaatimuksille. On siis aika herätä kaikilla tasoilla.
 
 
Konkreettisia ehdotuksia toimivalle johdolla - niin lainsäädännön kuin esimerkkiannon osalta:
 
A. Laaditaan parhain laintuntemuksin uusi tähän päivään keskittyvä 'Sopimisen keskustelukirja' |6 - oppaaksi kaikille koulutasoille, opettajille, rehtoreille, vanhempainyhdistyksille kuin oppilaille itselleen - tässä on oiva mahdollisuus luoda uutta koulunkäynnin rauhaa ja iloa oppia - uteliaisuuden terveellä tavalla.
 
B. Valtiomme ylin johto -presidenttiä ja pääministeriä myöten teettäisi oman esilletulovideon |7 kaikesta siitä, mikä rohkaisee oppimiseen, käyttäytymiseen kuin rehtiin kilvoitteluun säällisellä tavalla. Viesti voisi erityisesti kannustaa kokemaan koulullinenkin yhteistyö osana yhteiskuntaa, jossa me kaikki tarvitsemme toisiamme. 'Ketään ei jätetä', sillä yhteiskunta on aina sen vahvuinen kuin on sen heikoin lenkki. Video esitettäisiin sitten kaikissa kouluissa presidentillispääministerillisenä viestinä kannustamaan opin iloa ja keskinäisyyttä nähdä kaikki tarpeellisiksi.
--
 
Tänään, (ehkä) Koronankin aiheuttamana lasten ja nuorten psyykkiset oireet lisääntyvät [ ~ https://yle.fi/uutiset/3-11899434 - ] |8 - ja tämä on huolestuttava ilmiö koulukiusaamisen ja -väkivallan oheen. Näillä on varmaankin jokin keskinäinen yhteys?
.
|8 Yle: "Nuoria on psykiatrisessa hoidossa enemmän kuin koskaan, ja korona on vain yksi syy: kuuntele,..."
 
 
Jokainen tahtomattaan yksinäistyvä, jopa erakoituva oppilas on liikaa -
 
Me tarvitsemme jokaisen lapsen ja nuoren rakentamaan huomista yhteiskuntaa, mikä tulee kokemaan meidän aikuisten luomia ympäristöllisiä ongelmia |8, joiden ratkaisuun tarvitaan kaikki se herääminen, joka uusista sukupolvista kumpuaa - meidän aikuistenkin eduksi ja hyväksi - saada Elää!
 
Yhteiskuntaa ei ole ilman osallistuvia lapsia ja nuoria -tämä on hyvä tiedostaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Kaikki mukaan - on aika ryhtyä toimeen.
 
 
..
Viitteet ja internet-linkit:
 
|2 Erään helsinkiläisen ala-asteen oivaltama kannuste koko kouluyhteisölle!
|3
|5
|6 Erään kouluunvientikävelyn oivallus fiksusti toiselta henkilöltä, keskusteltaessa kouluhäirinnän ratkaisuista!
|7
 
..
EKSTRA
 
"On aika keskittyä omiin sisäisiin asioihin - Lapset ja nuoret!"
 
 
 
...