soini.jpg

Minäkö populisti - vain maisterisjätkä populismista -Timo Soini

 

Nämä kolme asiakokonaisuutta kietoutuvat väkevästi yhteen. Kaikille kolmelle on perustansa ja oikeutuksensa; jopa niin, että kaikkia meitä ”ohjastanut” evoluutio |1 on suuntauttanut eliölajeja kautta linjan kahta ensimmäistä yhdistävään reviiripuolustukseen |2 – Sinutkin, sen ollen noin 50 senttimetrin lähietäisyys kasvoistasi ja ihmisiä ajatellen laajimmillaan tämä meidän Maapallo, jos nyt jokin marssilainen meitä sattuisi uhkaamaan!

 

 

HS:

Populistinen nationalismi on tullut jäädäkseen

~ https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006020095.html - -tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius Turun Yliopistosta

 

Ote: ” … ERI PUOLILLA maailmaa populistinen nationalismi näyttää kuitenkin tulleen jäädäkseen. Aate vahvistuu ja heikentyy poliittisten suhdanteiden mukana, eikä se yleensä synnytä pitkäaikaisia johtajia. Meidän on kuitenkin opittava ymmärtämään paljon syvemmin niitä syitä, jotka ovat synnyttäneet tämän aikamme vaikutusvaltaisimman liikkeen. … ”

 

Ilkka Luoma kommentti yllä olevaan linkkikirjoitukseen 2.3.2019 – 9:36:

 

Populismilla tarkoitetaan kansankielistämistä siten, että kuulija ymmärtää helposti tavoitteen ja viestin mitä tämä populistiksi "haukuttu" haluaa ilmaista. Populisti on siis selkokielistäjä, joka ajaa omaa selvää lähinnä yhteen aiheeseen liittyvää teemaa.

 

Nationalismi |3 on taas kansallista keskittymistä omiensa kanssa - omilla tarkoitetaan samankaltaisuusryhmiä, joilla on paljon erilaisia yhtäläisyyksiä - ollaan ikään kuin me, meidän tavoitteet ja meidän teot.

Näitä kahta ominaisuutta yhdistää reviiripuolustus, joka on taas evoluution luoma järjestely jo miljoonien vuosien takaa - ylläpitämään samankaltaisuusryhmiä (geneettistä yhtäläisyyttä?), jotta niiden elon vahvuus ja lisääntyvyys turvautuvat.

 

Reviiri on fyysinen ja/tai henkinen kehä, jonka taakse saatetaan jopa linnoittautua - todellista tai kuviteltua vihollista vastaan, jopa tarkoitushakuisesti. Reviiriajattelu kohtaantuu kaikissa eliölajeissa - kasveista eläimiin ja siinä seassa ihmiset, jotka edustavat häviävän pientä osuutta Maapallon kokonaisbiomassasta!

...

Talouden ja yleisen ahdingon kasvaessa – herää vastustus kaikkea outoa ja vierasta kohtaan. Tutuilta haetaan turvaa ja hyväksyntää. Ulkomaalaisia vieroksutaan ja epäoikeudenmukaisuutta vihataan – kuten ei siedetä myöskään selitteitä, että olemme velkaa kehitysmaille, joista ”vieraamme” usein meille pakolaisina muuttavat

Moni laukoo tekstiä rasismista
|4, usein ymmärtämättä täysin mitä se syvimmiltään tarkoittaa. Suomalainen keskiarvoihminen ei ole rasisti, eikä kovin moni muukaan. Hyväksymme erilaisuutta, mutta emme etuoikeuksia ansiotta.

Reviiripuolustus on evoluution vuosimiljoonatuote, joka on taannut sen, että esimerkiksi me ihmiset olemme olemassa. Perusreviiri on maapallo – nk. yleisreviiri; on sanottu että biosfääri on vain yksi eliö, jossa ihminen muodostaa vain osasen, kuten haima ihmisessä.

 

Niin tai näin – nyt on syytä perehtyä reviiripuolustuksen ominaisuuksiin ja tapoihin – onhan se ylläpitänyt suvun jatkamisen voittoa kuhunkin meihin – alun hamasta hämäryydestä lähtien! ---

 

...

Viitteet:

|1 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/12/opetamme-konealya-vaikka-emme-edes.html -

|2 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/04/reviiritaistelu-ei-ole-rasismia.html -

|3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/08/nyt-palaa-lansimainen-kulutusjuhla.html -

|4 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/04/rasismi-lyhyt-oppimaara.html -

 

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://www.facebook.com/first.ilkka

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

 

VU 24 T BL BL BL FB FB FB BLOG 195219

 

DOC populismi_reviiripuolustus_02032019.doc – OpenOffice Writer

PVM 02032019

 

411_3740 – 11:36_11:58 PR06

 

2399 24

8373 _T