1165 |2321 | 357677 | i

.

suomen%20sotilas.jpg
 

Kuva: ~ https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005392633.html -, otsikoituna näin: 

"

Suomen armeija ei voi harjoitella Ahvenanmaalla –puolustusministeriö pitää uhkana

"

 

***

 

..

 

Suomen ei pidä lähettää omia sotilaita varusteineen maamme rajojen ulkopuolelle!

 
48x48_20191004131740879.jpg
 12.08.2022 - 09:19
 

Pelastaako Suomi Viron ilmataistelukyvyn?

Suomi joutuu | joutuisi/ ajautuu | ajautuisi, kansakunnalta suoraan kysymättä mahdollisen Natoon liittymisen myötä - osallistumaan Viron ilmataistelukyvyn takaajaksi [ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/05/nain-suomesta-tehtiin-ajopuu-viron.html - ], sillä Virolla ei ole omia ensilinjan taistelukoneita ja näin jos Suomi olisi Natossa - olisi suomalaisten sotakoneille käyttöä Virossa ja sen taistelutehtäviin ilma-aseella.
.
Katso linkki https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008986327.html -, jossa UPI-FIIA arvioitsija Charly Salonius-Pasternak kiihdyttäisi asevoimamme lähettämiseen muiden avuksi erilaisiin taistelu- yms. tehtäviin - HS-otsikoituna ingresseineen näin:

"Nato-Suomen pitää heti osallistua liittolaisten puolustamiseen
Naton jäsenenä Suomi on aiempaa turvatummassa asemassa ja voisi lisätä tukeaan liittolaisten lisäksi myös Ukrainalle." |**


.
Vastaavasti, jos Ruotsi sattuisi kansakunnalta kysymättä lipsahtamaan Natoon -

.. olisi Ruotsin ilmavoimien Saab Gripen' eille taistelu- yms. tehtäviä Latviassa ja Liettuassa, joilla ei näilläkään ole omaa ensilinjan ilmataistelukykyä hyökkäyksiin ja puolustautumiseen.

 


--
Suomalaisilta kysyttiin viimeisen kerran rehdisti ja kattavasti ulko- ja turvallisuuspolitiikasta marraskuussa 2021 -

.. kyse MTS 11/2021 selvitys [ ~ https://www.defmin.fi/maanpuolustustiedotuksen_suunnittelukunta_mts/mielipidetutkimukset/suomalaisten_mielipiteita_ulko-_ja_turvallisuuspolitiikasta_maanpuolustuksesta_ja_turvallisuudesta_2021.12303.news - ], josta käy kirkkaasti ilmi halumme olla enemmistönä puolueettomina sotilaspoliittisesti ja näin meidän puolustusvoimat ei joudu muiden sotiin ja konflikteihin - tämän turvatessa meidän älykkäimmän ja pitkäjänteisimmän turvallisuuden keskittyä omiin sisäisiin asioihin |* - kansakuntamme todellisesti hyödyksi.
.
|* ~ https://keskustelu.suomi24.fi/t/17522235/lisaa-yhteiskuntarahaa-terveydenhoitoon-vai-aseisiin-ja-ukrainaan -.
Herää laajasti kysymyksiä, miksi meitä manipuloidaan voimalla Naton sotakoneiston kylkeen täältä idän ja lännen vedenjakajalta, meidän ollen eräällä maailmallisesti haastavimmista sijaintiasemissa - tuon toisen ydinasesuurvallan vieressä, erityisesti Kuolan niemimaan osalta, jossa sijaitsevat Venäjän suurydinsodan esto- ja uhkajärjestelmät [ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2019/11/venajan-ydinaseiden-voima-kumpuaa-veden.html - ].
--Olemme puolueeton valtio -

.. lopulta, kansan tahdosta, jos siltä aidosti kysyttäisiin Natosta - kansanäänestyksenä, joka on meiltä eliminoitu pois, vaikka kansakuntamme keskuudessa ainakin toistaiseksi suosittu TP Sauli Niinistö oli kansanäänestystä lupaillut presidentillisten ajatuksien ollessa maamme eduista kirkkaimmillaan.

Meillä ei ole varaa oman todellisen ja pidempi jänteisemmän turvallisuutemme nimissä eriytyä väkevään vastakkain asetteluun [ https://www.tiede.fi/keskustelu/78832/idan-ja-lannen-valinen-vastakkainasettelu-kiihtyy - ] tässä lännen (Yhdysvaltojen) paljolti masinoimassa idän ja lännen keskinäisessä valtataistelussa [ *** ] maailmallisesta vaikuttavuudesta.--
Suomen armeija on rakennettu puolustamaan omaa maataan, ei muiden maiden alueita -

.. emme halua muiden sotiin, jotka eivät meille kuulu - toisaalta emme nokittele, näyki emmekä nälvi muita, kun he käyvät keskinäisiä kahinoita - sotia.

Nälvimisen sijasta voimme tarjota presidentillisesti "hyviä palveluksia" erimielisille, jotka arvostavat meille nyt syntyvää diplomaattista statusta olla hienotunteinen ja sekaantumaton muiden sisäisiin asioihin. Tarjoamme neuvottelupöydän - idealla: 

 

turvataan aina lopulta rauhaa ja pääsyä siihen!--
Edesmennyt jalkaväen kenraali ja Mannerheim ristin ritari Adolf Ehrnrooth:
 

"Suomi on hyvä maa, ja sitä puolustaa parhaiten suomalainen itse" -

.. ja näin emme lähetä omia sotilaita, aseita eikä mitään tappavia taisteluvarusteita maamme rajojen ulkopuolelle muiden sotiin ja/tai alkaviin konflikteihin. Ehdoton puolueettomuus takaa meille parhaan tulevaisuuden; vai mitä Charly olet mieltä "sveitsittymisestä"?

--
|** ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2008/01/nato-uskovaiset-lataisivat-suuren.html -|*** ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/07/maailmanpoliisi-yhdysvallat.html -

 

Sveitsittyminen ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2014/08/eu-joustavoitettu-sveitsittymisemme.html -
..
PS. Tilanne tänään jo muistuttaa paljolti ja uhkaavasti tilannetta keväällä 1941, jolloin revanssihenkisinä [ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2022/08/meno-ja-mediapaatos-muistuttaa-jo.html - ] turvauduimme silloin väkevään uskoon |1 Saksan kolmannen valtakunnan sotilaallisesta voimasta ja lähdimme hyökkäykseen itään - venäläisiä vastaan; syntyi Jatkosota, joka päättyi Lapin sotaan [ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2022/06/lapin-sota-1944-45-ja-poltettu-maa.html - ] Saksaa vastaan ajassa, jolloin keväällä 1945 Neuvostoliiton Puna-armeija valtasi Kolmannen valtakunnan pääkaupungin - Berliinin.

.

|1 ~ https://seura.fi/blogit-ja-kolumnit/professori-markku-kuisma-suomi-osannut-trollata-myos-itseaan/ - 

.

 

--

 

|  252 SUOMI24  548  e  |  35  TIEDE 230  |  VU  |  FB  |  Vapaa sana  |  FB BLOG  |  Twitter  |

 

.

...
77800