desentralismi.jpg

Kuva: ~ https://www.suomenmaa.fi/mielipide/desentralisaatio-suojaa-koronalta-paremmin-kuin-viranomaisten-toimenpiteet/  - 

 

*

...

DESENTRALISMI

..

YLE: "Suomessa halutaan seurata Norjan mallia: harvaan asutuille alueille muuttaville verohuojennuksia ja opintolainaa anteeksi"

https://yle.fi/uutiset/3-11876551  - 

 

..

Keskustan perinteiden mukaisesti desentralismi (hajauttaminen) on kansallisen geostaattisen tasa-arvon ja elinpiirillisen huomaavaisuuden ydinkohta
 
Jo aiempi Keskustan puheenjohtaja Paavo Väyrynen jaksaa vieläkin ylläpitää suomalaisena elämänetuna "maamme tyhjyyttä" muihin valtioihin nähden - Euroopassa, ja juuri EU-Euroopassa.
 
 
Suomi on suuri maa - pienellä väkiluvulla
 
Japani on pinta-alaltaan hiukan suurempi, mutta asumiskelpoisena alueena pienempi - suuren vuoristonsa vuoksi. Japanissa asuu yli 100 miljoonaa ihmistä ja silti vaellusreittejä löytyy yksinäisille pohdiskeluille! Entä meillä, jossa "empty road"* on yleistä, mitä pohjoisemmaksi ja idemmäksi mennään.
 
 
Materiaalisen luontobiologiasta ylitavoittelun seurauksena ihmiset ovat pakkautuneet logistiikkasyiden vuoksi "mehiläispesiksi"
 
Tiiviys on tehokkuutta ylläpitää liike-elämän kasvua, kulutuksen lisääntymistä ja näin nostattaa taloudellista ostovoimaisuutta - seurauksella, jossa luontobiologia hengästyy "yli luontaisten tuotantorajojensa".
 
 
Nyt Korona tarjosi erinomaisen vertailupohjan niin kuluttamisen mantraan kuin työskentelyn pakkautumiseen ja ehkä henkisen tasapainon palautumiseen!
 
Etätyö on tätä päivää - miljoona on päässyt kokemaan tämä autuus ja koleus, kuka miltäkin näkökulmalta
 
Kokemus on joka tapauksessa tuonut ajattelemisen aihetta - on pakkautuminen lopulta henkiselle kehityksellemme eduksi vai haitaksi. Se on kuitenkin selvää, että ihmisten kanssakäymisen läheisyys tuottaa vertailua, jota voidaan tässä kasvuhokeman maailmassa kutsua näyttö- ja vertailutaloudeksi.
 
 
Moni kertoo jo nyt tutkimuksissa, että voisi jatkaa etätyöskentelyä
[~ https://yle.fi/uutiset/3-11877319 - YLE: "Tuore tutkimus: Yli puolet haikailee etätöiden jatkamisesta koronapandemian jälkeen"]
 
Etätyö tuottaa mahdollisuuden pidentää tiedonkulun "lankaa | langattomuutta" työskentelypaikasta riippumatta. Lopultahan on kysymys luottamuksesta, jossa tosin jo nykyiset valvontajärjestelmät tuottavat mahdollisuuden etävalvontaan - ehkä jopa tarkemmin kuin "keskuskonttorityöskentelyssä", sillä etätyö on mahdollistuu juuri valvottujen informaatiovirtojen vuoksi.
 
Vastuunkannon lisääntyminen vähentää valvontaa!
..
 
 
Etätyö luo aivan uuden nousumahdollisuuden näivettyville paikkakunnille, varsinkin pakkautumisen yhden suuren ongelman - virusleviämisen vuoksi. Virukset ovat olleet "aina ja tulevat olemaan maailman tappiin saakka!"
 
Jos ja kun väestömme hajaantuisi tasaisemmin Hangosta Utsjoelle, olisi pandemioiden tuottamille epidemioille kapeammat väylät lisääntyä. Miksi siis estää kansalaisten halua tehdä etätyötä?
 
Etätyö avaa aivan uuden työskentelykulttuurin - vastuunkannosta huolellisuuteen, jossa oma työ nähdään merkittäväksi osaseksi etäistettyä työnteon logistiikkaa - puhutaan yhä enemmän informaatiologistiikasta.
 
Etätyön myötä hajautuva väestö voisi samalla huomata nykyisen kasvuhokemallisen |1 kulutusjuhlan mahdottomuuden meitä kaikkia elättävään luontobiologiaan nähden.
.
|1 ~ https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000007871246.html - HS: "Koronaviruskriisin jälkeen alkaa kulutusjuhla"
 
 
Nykyään suomalaistenkin ylikulutuspäivä saavutetaan jo huhtikuun lopulla** - siis jo parin viikon kulutta ja näin koko vuoden biologia on syöty kohdaltamme jo ennen puolta vuotta!
 
Ehkä etätyö ja Keskustan haluama desentralismi olisivat avain kestävämpään elämään, pienemmällä kulutuksella |2 ja syvällisemmallä henkisyydellä kokea Elämä muuksikin kuin materiaalisten tavoitteiden jatkuvuudeksi.
.
|2https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007910284.html - HS: "Suomalaisten kuluttaminen on kestämätöntä" **
 
Koronan aikaansaama "yhteiskunnan sulkeminen" loi erinomaiset tutkimusmahdollisuudet mitä etäännyttäminen, vähentäminen ja heräävä luontobiologian ymmärryksen lisääntyminen tuottivat ja voisivat lisääntyvänä ilmiönä edelleen tuottaa - meidän kaikkien eduksi.
 
Luontobiologia on luojan luomaa ajoittaista ja tarkoituksellista minimalismia tuottamaan sopiva niukkuus, joka ylläpitää elämän todellista voimaa - herääkin kysymys miksi pitää koko ajan "kasvaa", johon talousviisaat ovat jopa meitä ohjaavat edustajat innostaneet - tyhjiin lupauksiin loputtomasta kasvusta.
..
 
 
Herätys!
 
Ehkä koko eduskunnan on lopulta pohdittava lakikokoelma aivan uusiksi, jossa biologinen ja biomassallinen luontokokonaisuus huomioituu tasapainoon meidän ihmisten omien itsekkyysnäkemyksellisten lakien korvaajaksi?
 
 
 
..
| TIEDE | SUOMI24 |
 
 
...
[990 | 1008]