kekkonen.jpg

By Kari Suomalainen - Kari (C) - internetistä kopioitu

 

HS:

Laskutrendi näyttää kääntyneen, mutta suomalaisten äänestys­aktiivisuuteen liittyy myös huolestuttava piirre

 

https://www.hs.fi/junkkari/art-2000006070205.html - 

...

Ilkka Luoma 14.4.2019 - 9:56:
 
 
Demokratia äänestysten osalta on täydellistä, kun saavutetaan 100 prosentin äänestysvilkkaus - manipuloimattomin menetelmin. Tai ei sittenkään, sillä ehdokasasettelu on rajattu pienelle porukalle; lähinnä puolueille ja tietyin ehdoin kylläkin jo kansanliikkeille. Olisiko ennustettavissa, että kansalaisliikkeet nostavat päätään? Idea olisi aktivoida kansalaisia ottamaan osaa tiiviimmin eduskuntatyöskentelyyn - ohjaavilla kansalaiskyselyillä, jotka tosin vielä tänään harvemmin johtavat mihinkään - olisiko kynnykset liian alhaisia? 

HS-jutun paino on silti ytimessä, mitkä ja millaiset joukot/ ryhmät ottavat osaa äänestykseen. Onkin täysin varmaa, että osaa painotetaan yhteiskuntapäätöksissä ja osa liki unohdetaan - ei ole suuressa salissa edustajia tasapainoisesti kansakunnan ryhmä/joukkoesiintymiin nähden! Silti emme voi sanoa, että eläkeläisiä eivät kiinnosta nuoret, sillä nuoret maksavat myöhemmin eläkeläisten tulokertymästä merkittävät osat ja eläkeläiset näyttäisivät jatkossakin elävän pidempään. Nuoria on yhä vähemmän. On perusteltua alentaa äänestysikää 16 vuoteen. 

Toinen ryhmätoteutumattomuus "edunvalvonnassa" ovat alimman sosiaaliluokn edustajat - heille ei ole puolestapuhujia, kuin vain ennen vaaleja - sillä he ovat suuri ryhmä. Eduskunnassa on paljon sellaisia edustajia, joille kivikkoinen elämä on hyvin vierasta - arkityötä ei olla juurikaan tehty. Nyt poliittisen uran lopettavalle Timo Soinille on nostettava hattua; Timo nosti arki-ihmisiä jopa ministereiksi saakka ja nyt tiedämme miten he pärjäsivät hyvin vaativissa tehtävissä; kiinnosti kuitenkin niin paljon jatkaminen, että tarrauduttiin ministeri-audin takaovenkahvaan, kun puolue hajosi alta.

Muistuttaako eduskunta huomenna kansakuntamme pienoismallia? Ei muistuta, sillä ehdokasasettelusta alkaen se ei juurikaan eniten mediatilaa saavien osalta ole tavallisten kilvoittelukenttää. Eduskuntaan päästään noin 40 000 eurolla, ja monella oli vain 400 euron vaalibudjetti - olemattomalla medianäkyvyydellä.
 
 
 
...
88 Helsinki