Sent: Thursday, July 10, 2008 11:55 AM
Subject: KANSALAISMIELIPIDE --- Suurimmat puolueet harjoittavat vain puolittaista yhteiskuntapolitiikkaa
...
Oppi kuluttamisesta ei rakenna sopusointuista elinyhteisöä
(Kokoomus julistaa tasavallalle lisää ydinvoimaa - Kokoomus myy globalisaation nimissä kansallista omaisuutta ulkomaille - markkinatalousoppien mukaisesti, lisäksi rakentaisi energian alttareille Lapin jo suljetut vesisysteemit)
 
[ ... puolueiden innoke, houkute ja tavoite on ideologia. Kokoomuksen ideologia markkinataloudesta, kulutuskeskeisyydestä ja yksilön ratkaisuista ei tue tapaa nähdä eliöyhteisöt kokonaisuuksina ja harmonioina ... ]
 
Vahva puolue ja ytimekäs ideologia ei koskaan kykene soveltamaan kahta valtavirtaa keskenään. Kokoomus ei voi olla yhtä aikaa tehokas markkinatalousmekanismi ja toisaalta yhteisöjen tasapainoinen rakentaja sosiaalisella ulottuvuudella.
 
Puolueiden on valittava linjansa - mm. demarit hakevat nyt kadoksissa olevaa sosiaalidemokratiaansa. Kokoomus loikoilee markkinamekanismissa, jossa rahan määrän tavoittelu syö yleiset ja yhtäläiset sosiaalisen tavoitteellisuuden päämäärät.
 
SDP ei ole talous- eikä kulutusorientoitunut puolue, kuten Kokoomus ei ole sosiaalisen ja tasavertaisen näkökulman puhdas kannattaja. Puolueet eivät voi ajaa kahdella hevosella - eri suuntiin. Ideologia on silloin selkeä, jos se on esimerkiksi markinamekanismia tai sosiaalista yhteisymmärrystä. Vain keskittymällä suuntaansa - tuo se linjalleen parhaan lopputuloksen.
 
Oppi taloudesta on kannustanut kuluttajat ohjautumaan hinnan, määrän, tarpeen ja näyttämisen mukaisesti nousu- ja laskukierteisiin. Tämä päivä on kokoomuslaista kulutusjuhlaa oireena hengenahdistus ihmisen sisältä ja ulkoa ympäristöstä. Rahaa ja luontoarvoja ei voida sekoittaa keskenään.
 
Huominen on osallistuvampaa yhteisöllisyyttä jo alkaneen hengen- ja mielenahdistuksen vastapainoksi. Yhteisöllisyys ei korosta kulutusarvoja, se mieluumminkin painottaa vastuuta, puolittamista ja maksua aikaansaannoksista, jotka ylittävät luonnon ja ympäristön lyhyenkin aikajakson kestävyysrajat.
 
Markkinamekanismi ja talousarvot ovat Kokoomuksen leipäpuu. Kuitenkin valtiovarainministeri Katainen ennusti vakuutellen reilu puoli vuotta sitten, että USA:n "velkaa liian epäkelvoille" -kriisi ei ulotu Suomeen saakka. Nyttemmin tuo ennuste on osoittautunut vääräksi --- Herää vääjäämätön kysymys, onko markkinatalousmekanismin puheenjohtaja ollut täydessä ymmärryksessä kuinka USA:n velka-ahdinkoiset levittävät vastuuseuraamuksia ympäri maapallon?
 
Tänään Suomen kansa ei suurelta osin luota puolueisiin, vaikka lähes aina kaltaisensa ja vaaleista toiseen samanjakoisen eduskunnan itselleen äänestävät. Puolueet parantaisivat mahdollisuuksiaan kansalaisiin päin kirkastamalla ideologioitansa.
 
Ideologia ja tavoite eivät voi olla ristiriitaisesti sitä ja tätä - kosiskelun maksimoimiseksi. Kansalaiset ymmärtävät lukemansa ja kuulemansa. Kirkkaasti yksiselitteiset tavoitteet ymmärretään kaikissa sosiaali-, ikä-, sukupuoli- ja tuloluokissa selvemmin.
 
Kaikki puolueiden puheenjohtajat ovat julistaneet uudistuksia. Todellisuudessa Kokoomuksen sydäntä lähellä olevat talouspiirit ovat kuitenkin määrittäneet linjan ja suunnan. Puolueet eivät ole tuoneet sitten viime vuosisadan alun juurikaan mitään uusia tuulia - olisiko nyt oikeasti siihen aika?
 
Kansalaiset ovat nähneet kuluttamisen seuraukset. Veronmaksajat ovat nähneet puolueiden hampaattomuuden muuhun kuin apparatismiin ehdokasasettelussa, nimityskaruselleissa ja klikkiytyneissä puheenjohtajaäänestyksissä.
 
Juuri nyt oireilee kulutusähkyn jälkeinen krapula ja epävarmuus. Materia ja tavaran kerääminen ei ole huomenna pop, velkaa on liikaa ja lyhennysvapaita pyydetään yhä tiuhempaan - osaavatko puolueet huomioida tämän? Kansakuntien ja kansalaisten suuri viisari on kääntymässä.
 
Kokoomus ei voi olla sosiaalinen ellei se uhraa oppia nykyisenlaisesta markkinamekanismista. Sosiaalidemokraatit eivät voi olla kuluttajien ostovoimakasvutoiveiden asianajaja, ellei se uhraa historiallista näkemystään osallistuvasta yhteisöllisyydestä. Miltei kaikki suomalaiset syövät jo nyt riittävästi, jopa ylikin ja osallistuvat monikymmenkertaisesti kulutuskierteeseen sitten työväentalojen perustamisen.  
 
Maaton raha ja ekonomiaalinen tase eivät koskaan istu samaan pöytään ihmisen itsensä henkisemmän ja vähempään kuluttamiseen tähtäävän haaveen ja mielihalun synnyttämisen kanssa.
 
Puolueemme ovat nyt vedenjakajillaan. Valinnat linjoista päättävät suosion - kansakunta ottaa nyt auliisti vastaan tavan nähdä ihmiset itse suuren piirun verran lähempänä toisiaan.
 
Nykyinen vedenjakajahallitus on huomisen vartija, nyt tehdyt päätökset voivat olla dramaattisia huomisen ongelmien aiheuttavia virheitä. Raha- ja talouspakotteinen hallitusmalli on unohtanut ideologisen arvokeskustelun. Kansalaiset ovat jo omaehtoisesti ja itse aloittaneet pohdinnan ja arvojen uushaennan.
 
Ilkka Luoma
...
 
Mielipidekirjoitukseen liittyvät kuvalinkit ~
copyright by Ilkka Luoma 2006-2008 - kuvia saa käyttää vapaasti ylläolevan kirjoituksen yhteydessä. 
 
Link 1 ~
[kuvia luonnosta, yöstä, päivästä - torilta, puistosta, tehtaasta - turhakkeesta ja hinnasta, jonka maksamme kun kulutamme, siis tuotamme yhä enemmän ja enemmän]
 
Link 2 ~
[kuvia luonnosta, harmoniasta, vedestä ja rauhasta mitä joskus on harmoniaksi kutsuttu]
 
Link 3 ~
[kulutusjuhlamme loppusijoitus - kaatopaikoilla kohtaavat tapamme tehdä luontoharmoniaa jatkuvasti lisääntyvästä kulutusinnoittelustamme]