Venäjä on kohonnut aktiivisimmaksi kauppakumppaniksi ja toimijaksi Suomelle ja suomalaiselle talouselämälle, ennen ja jälkeen erilaisten laskukausien. Venäjä kuuluu Suomen kolmen tärkeimmän kauppakumppanin joukkoon – Saksan ja Ruotsin ohella.

Nyt on meneillään laskukausi – EU-pakotteiden, joihin Suomen on pakko osallistua ja halvan raakaöljyn vuoksi sekä ruplan heikkenemisen vuoksi. Toisaalta nyt on erinomainen mahdollisuus vierailla Venäjällä – eurolla saa enemmän ruplia ja matkailu vaikkapa Petroskoihin tai Pietariin on suomalaiselle edullista.

Suomen ja Venäjän yhteistyö on syleillyt lähes aina meitä suomalaisia käsin kosketeltavasti, monin tavoin – voidaan sanoa, että tunnemme venäläiset ja toivottavasti venäläiset tuntevat myös meidät suomalaiset.

Historiamme alkaa jo 1000 vuoden takaa. Suomen Karjala on ikimuistoinen vedenjakaja idän ja lännen välillä tuoden meille erityisaseman ja tavoitteen vailla vertaa kohdata idän karhu.


Venäjän katsotaan alkaneen noin 1100 vuotta sitten alueilta, joilla on myös suomalaisperäisten kansojen jalanjälkiä. Suomalaisuus löysi tiensä lappalaisten joukkoon Suomenniemelle ja venäläiset olivat myös mongolien alaisina ja veronmaksajina.

Venäjän ydinalue oli alussa pieniä suurruhtinaskuntia ja tiukkaa kuria, maaorjuutta ja luonnonrikkauksia. Venäjä on nyt vaurastunut kurilla, vapaalla länsimaalaisella kulutuspolitiikalla ja luonnonrikkauksilla, joiden määrää eivät edes venäläiset tarkkaan tiedä. Tänään niin Suomi kuin Venäjä tuskailevat talouslamassa – kumpikin tavallansa.

 

Venäjän vaikutus Suomelle on suuri ja merkittävä

Venäjän merkitys Suomeen on historiallinen, niin kielessä kuin uskonnoissa ja myös toisin päin; yhteisiä alkujuuria on löydettävissä kuten myös rajanvetoa ja yhteistä sekoittunutta aluetta, kuten ikimuistoinen Karjalan alue, jossa kohtaa ainutlaatuinen raja uskontoina, tapoina kuin kaikkia karjalaisia koskevana vieraanvaraisuutena ja eloisuutena.

 

Suuriruhtinas Vladimir Monomah

[ Vladimir Monomah – Wikipedia/RU ]

Oli mielenkiintoista lukea mitä Venäjän eräs alkuunpanija, suurruhtinas Vladimir Monomah kirjoitti jälkisäädöksessään vuonna 1117 (suora lainaus 1913 julkaistusta Venäjän historian oppikirjasta; kustannusosakeyhtiö Kirja / Weilin & Göös, kirjoittajina Virkkunen ja Toikka):

"Jumalanpelko ja ihmisrakkaus ovat kaikkien hyveiden perustuksena. Eivät paastot, ei yksinäisyys, eikä munkiksi rupeaminen voi teitä pelastaa, vaan hyvät teot. Älkää unohtako köyhiä; pitäkää huolta niiden elatuksesta ja muistakaa, että kaikki omaisuus on Jumalan ja että se on teille vain vähäksi aikaa annettu.

Älkää mielessänne ja sydämessänne ylpeilkö, vaan ajatelkaa: tänään me elämme ja huomenna haudassa makaamme. Kavahtakaa valhetta, juoppoutta ja hekumaa, sillä ne turmelevat sielun ja ruumiin. Kunnioittakaa vanhoja kuten isiänne ja rakastakaa nuoria niin kuin veljiänne.

Ja ennen kaikkea kunnioittakaa muukalaisia, jalosukuisia ja alhaisia, kauppiaita ja lähettejä, sillä he saattavat meidät hyvään taikka huonoon huutoon vieraissa maissa. Oppikaa mitä ette tiedä. Laiskuus on kaikkien paheiden äiti, varokaa sitä. Ihmisen tulee aina olla toimessa. Älkööt teitä päivä vuoteessa tavatko".

 

Monomah kehotti kiittämään

Lopuksi suurruhtinas, pyhimykseksi korotettu - kansaansa rakastanut ja vähäosaisiakin huolehtinut Vladimir Monomah kehotti aikaisin aamukirkkoon kiittämään Jumalaa, sillä niin ovat kaikki hyvät isät aina tehneet, näin kirjoitti Vladimir.

 

Kerrottuaan hänen kuolemastaan lausuu vanha aikakirja: "Hän kuoli, tuo oikeauskoinen ruhtinas, Kristusta rakastava koko Venäjän suurruhtinas Vladimir Monomah, joka oli valaissut Venäjänmaata, sillä hänestä lähti valoa niin kuin auringosta". Oliko hän ensimmäinen isä aurinkoinen?

Huomaammeko paljon yhtäläisyyksiä jo 900 vuoden takaa, historian pimeydestä, Venäjänmaan synnyistä syvistä nykypäiväämme, ongelmiimme, keinoihin saavuttaa tyytyväisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja hyvettä oppiin ja arvostukseen.

Ei aika ole asioita paljon muuttanut ja tämän tyyppisen Venäjän kanssa voimme elää, yhteisessä historiassa, sillä suomensukuiset merjalaiset ja muromalaiset asuivat siellä missä Moskovan suurruhtinaskunta sai alkunsa.


Asenne muuttuu ja Suomi sen mukana

Venäjä on suuri mahdollisuus kansamme sisuksissa istuvana aika-ajoin epäluulona ja uhmana. Monet suomalaiset ovat myös oivaltaneet, että Venäjä on heti rajamme takana – ja sen hyvinvointi on myös hyvinvointia meille.

Taloutemme on jälleen oleva monin sitein kiinni Venäjässä, josta kerrotaan suomalaisten myös joskus tulleen. Näemmekö huomenna asiaa toisin ja hyväksymme ainutlaatuisen Karjalan vedenjakajan meille ja venäläisille – mahdollisuuksien yhteistyönä, kaikille eduksi ja hyödyksi.

 

Ilkka Luoma

https://www.facebook.com/first.ilkka

http://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi