Tänään uutisointi kertoo, että kansalaiset uskovat huomiseen |*. Tämä oli median antama tieto 27. tammikuuta 2017. Indikaattorit hehkuvat täyttä vihreää – antaa mennä, luottamme ja uskomme kasvuun, suurempaan palkkaan, työn säilymiseen ja ongelmien ratkeamiseen. Hyvä näin – onkin aika tuoda esille jotain positiivista vaikka valkoisena valheena |**.

[2015]Poliitikot ovat menettäneet kansalaisten luottamuksen – nykyinen Stubb 0 hallitus saa historiallisen huonot arviot äänestäjiltä. Ulkoministeri Erkki Tuomioja saa poikkeuksellisesti hyvän arvosanan johdonmukaisesta ulkopolitiikan hoidosta – molemmat silmät auki. Presidentti Sauli Niinistö saa laajaa arvostusta suomalaisenemmistöltä – alkaneena jo 2007 eduskuntavaaleista! 1])

|* Kuluttajabarometri – luottamusindikaattori ~ http://www.findikaattori.fi/fi/104 -

|** ~ https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/206727-bjorn-wahlroos-ylelle-pidettava-huoli-siita-ettei-synny-uutta-koyhalistoa -

 

[ … suomalaisia on nyt 100.000 pitkäaikaistyöttöminä (vuonna 2017 122.000), yksinäisiä vanhuksia on yhä enemmän. Yhä enemmän ajelehtivia nuoria kouluttautumattomina 2], mielenterveys useilla huolestuttavassa alamäessä. Talous monilla kuralla; yt -ralli uhkana ja palkanalennukset edessä 3]. Sen sijaan natottajat huutavat länttä avuksi olemattomille uhkakuville idästä 4] … ]

 

Joukkuelajeissa luottopelaajat ratkaisevat paljolti koko porukan menestyksen. Luottamus on arvoista korkeimpia. Luottamus voidaan saavuttaa pitkäjänteisellä sanassa pysymisellä, mutta se menetetään helposti pettämällä yleisön eli äänestäjät.

 

Nykymallisten poliitikkojen arvostus ei ole korkealla

’Myselfiet ja järjestysnumerot’ eivät luo kansakuntaa eheyttävää linjaa – kevyet lupauspuheet eivät luo arvostusta eikä luottamusta. Meiltä puuttuvat juuri nyt luottopelaajat eduskunnasta, oraalla on yksi sellainen – presidentin linnassa ja toinen ulkoministeriössä.

 

Luottamus saadaan kerran, ja kun se on saatu –

 … uskotaan mitä sanotaan, kun sanomiset vielä muotoutuvat teoiksi. Ei tarvitse mediasta arvuutella mitä tuli sanottua ja mitä se oikein tarkoitti vai tarkoittiko mitään 5]. Presidenttimme valtaoikeudet on kutistettu vallitsevaan vallankäyttötilanteeseen nähden liian alas 6].

Parlamentaarinen demokratia suunniteltuine ”valtioneuvostoministeriöineen” 7] ei jaksa kantaa kansalaisten olohuoneisiin saakka. USA:n mallin mukainen presidentti-pääministeri ei meille suoraan sovellu.

 

Suomi oli totisen paikan edessä 1939 – jo keväästä lukien

Oli blokkiutumisen aikakausi; emme olleet onneksemme liitossa mihinkään, edes Ruotsiin, joka muutoinkin kieltäytyi kaikista lähentelyistämme. Idästä itsenäisyytemme vahvistanut Neuvostoliitto esitti maanvaihtoja – saadakseen suojavyöhykettä Leningradille, nykyiselle Pietarille.

Olimme Talvisodan 8] aattona vastahankaisia – heräsimme liian myöhään, vaikka tätä ennen sellaiset luottopelaajat kuin C.G.E. Mannerheim, J.K. Paasikivi ja Rudolf Walden 9] painokkaasti esittivät tuolloiselle hallitukselle ottaa tosissaan Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin maanvaihtoehdotukset. Molotov -Rippentrop sopimuksen jälkeen se oli jo ”myöhäistä” - loppu onkin historiaa. Saimme kuuluisan sanonnan mukaisesti ”Erkon sodan” (Paasikivi?).

 

Marsalkka Mannerheim nousi mittoihin mittaamattomiin

hänestä oli tullut koko kansan luottopelaaja. Mannerheim nautti suurta arvostusta, häneen luotettiin ja kansa seisoi hänen takanaan. Tänään takana seisojia on vähänlaisesti, kun ei ole sitä selkääkään, minkä taakse ryhmittäytyä. Meillä ei ole luottopelaajia – nyt juuri kun sellaista/ sellaisia tarvittaisiin 9].

 

Voimme sanoa, että meillä on halvautunut hallitus,

 … osa alkuperäisistä pakeni Brysseliin 10], mitä voimme pitää moraalisena valtiopetoksena. Jokainen äänestäjä ymmärtää tämän, kesken jätetty vaalikausi on selänkääntö äänestäjille, jotka luottivat valintoihinsa. Lakiteitse olisi estettävä yksilöoikeuksienkin uhalla tämän tyyppiset paot kansalaisten antamalta luottamustehtävältä. Nuo toimenpiteet valittujen osalta eivät ole nostaneet luottamusta.

 

Tänään meillä on odottava kansakunta, joka ei halua Natoon 11],

 … vaikka eduskunnasta kuuluu jopa vaateita, että kansan ylikävellen Natoon – kysymättä kansalta mitään 12]. Kaikki tämän tyyppiset välikäsidemokratiaan viitatut toimenpiteet ovat epäluottamusta kansalaisia kohtaan, jotka kuitenkin ’pesevät ne ruumiit, mitä taitamattomat poliitikot tekevät’.

Jo 1990 – luvulla operoitiin salaamislinkku ja koplaus EU-äänestykseen,

me emme tienneet, että siihen sujahti samalla valuuttamuutos 13] – vastoin silloista perustuslakiamme [?]. Ei jossitella, mutta kysyisin kuitenkin, mikä olisi ollut EY-kansanäänestyksen tulos, jos siihen rehellisesti olisi kerrottu myös tuleva markasta luopuminen.

 

[2015] Tänään edessämme on osaltaan natovaalit,

[ … miksi pidettiin sellainen kiire Nato-isäntämaa (MoU) pöytäkirjan allekirjoituksessa – juuri ennen eduskuntavaaleja, kuten muuten teki Ruotsikin – miksi kiire – itse sopimuspaperia ei edes käännetty kansanedustajille, eikä kansakunnalle – käveltiinkö tässä kansalaistemme yli – tässä linkki suomenkieliseen käännökseen ~ http://xeox-2.blogspot.fi/2014/11/suomi-nato-isantamaasopimus.html  - ]

ehkä eurovaalit 14] jopa selvitys siitä saammeko sellaisen eduskunnan, joka tarttuu poikkeuksellisin toimin massa- ja pitkäaikaistyöttömyyteen 15]. Työlupaukset ovat enää sanahelinää –

 

Nyt tarvitaan mobilisaatio, uusjako – new deal

Konkreettinen ajatus, joka maksaa miljardeja, mutta luo työtä ja yhteenkuuluvuutta: Kaivamme kaikki oleelliset, soveliaat ja tarpeelliset johdot, väylät, putket ja tiedon siirtotiet oheisjärjestelmineen maan alle. Operaatio maksaa paljon, mutta tuo kadotetun työn piiriin ihmisiä kaikilta työelämän aloilta. On mobilisaation aika. Tässä voidaan sitten ’vetää kotiinpäin’, niin paljon kuin sielu ja EU-säännöt sietävät, ehkä vähän ylikin – meidän ei aina tarvitse olla mallioppilaita!

Kuitenkin kaikkiaan on kysymys luottamuksesta

Me tarvitsemme nyt luottopelaajat – niin puolustajat kuin hyökkääjätkin. Puolustus on turvallisuuskysymys, ja hyökkäys on kaupankäyntiä – kaikkiin ilmansuuntiin, muiden häiritsemättä meille tärkeitä toimenpiteitä. Voimme ryhtyä uudelleen solidaarisiksi – jopa konsensushenkisiksi, kun saamme oman kotipesän kuntoon, silloin vieläkin heikomman auttaminen on helpompaa.

 

Luottopelaajat tarvitsevat valmentajan

Voisiko tasavaltamme presidentti moraalisella vaikutusvallallaan olla valmentaja, joka henkisesti huolehtii joukkueesta ja sen luottopelaajista ”kansankunnan isänä” – kuten presidentti Urho Kekkonen 16] aikanaan? Presidentin tehtäviin voisi kuulua opastaa Suomi sellaiselle tielle, jossa vältymme ulkoisilta uhilta, joita muun muassa mahdollinen natokytkös aikaansaisi.

 

Meille on hiljalleen projisoitumassa omanlaisemme ulko- ja turvallisuuspolitiikka,

 … jossa EU-joustavoitettu sveitsittyminen 17] ohjaa meitä irti lännen ja idän välisistä konflikteista sovittelijaksi näiden väliin. Olemmehan natokielteisenä valtiona uskottava rauhanvälittäjä idän ja lännen vedenjakajalta 18], jolla on historiallinen kytkös myös itään, vieläpä sellaiseen itään, joka allekirjoitti ensimmäisen vahvistuksen itsenäisyysjulistuksellemme 4. tammikuuta 1918 (odotamme tuolloin Kremlin avaavan osittain Stalinin arkistoja).

Olemme uusitsenäisyyden tiellä

[ … visio kadotetun itsenäisyyden löytämiseksihttp://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/itsenaisyyden-palauttajat-visio.html -  ]

Haluamme takaisin oman itsellisen lainsäädännön, oman ulkopolitiikan ja erityisesti oman turvallisuus- ja idän politiikan. Oma valuutta, oma markka tulee tutkia kiihkotta tässä aivan uudessa taloustilanteessa ja meidän on hyväksyttävä puolueettoman tutkimuksen tulos, mikä rinnastaa euroa ja markkaa. Emme voi radikaaleintakaan mallia – eroa EU:sta täysin pois sulkea.

 

Voimme sanoa kuitenkin vakaasti, ettemme liity USA-johteiseen Natoon

Emme halua olla muiden sodissa – edes harjoittelemassa. Emme kuulu Afganistaniin 19], emme Irakiin 20], emme edes USA:n rynnäkkökoneiden harjoitusohjelmiin natomaa Viroon, varsinkin kun nämä harjoitukset ovat ilmiselvästi suunnattu Venäjää vastaan.

 

Emme voi tutkailla 1300 kilometrin itärajaa vastaan,

 … emmekä halua olla taistelukenttä USA asekokeiluille. USA itse käy mielellään omia sotiaan aina muiden valtakuntien alueilla, ei ikinä omillaan. Emmekö voisi ottaa saman idean itsellemme Suomessakin käyttöön, sillä erolla, ettemme käy sotia missään – vain YK:n valtuuttamina rauhanturvaajina 21] ja YK-johdettuina.

 

Lopuksi pyydämme rehdisti meille tulevia kunnioittamaan isäntien kohtuullisia ajatuksia omasta kulttuuristamme – me kyllä osaamme antaa arvoa erilaisuudelle – erityisesti, kun meillä tullaan toimeen kantaväestön kanssa sillä opastuksella, jota huolelliseksi kotouttamiseksi kieliopintoineen kutsutaan.

Kysyimme vuonna 2015 – ennen eduskuntavaaleja - Saammeko Arkadian mäelle nyt riittävästi luottopelaajia, joilla oma etu peittyy kansakunnan hyödyn edessä. Saammeko ensimmäiset kansanedustajat, jotka eivät enää asemoidu perinteelliseen vasemmisto-oikeisto akseliin … Mihin Sinä luotat?

Nyt kysymme tammikuussa 2017 saammeko ennenaikaiset eduskuntavaalit, kun liikkumisen paketti karahti kiville ja sosiaali- ja terveys ”sote” – sotku on tulematta täydellisenä esityksenä kansalaisten eteen? Lipeääkö PS, Kokoomus vai heittääkö pääministeri Juha Sipilä pyyhkeen kehään – siksi monta maltalaista käännöstä on jo tehty, että kansalaisuskottavuus on lujilla.

VIITTEET

1] Sauli Niinistön 60.498 ääntä! (2007) ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/vedenjakajaeduskunnassa-suurimman.html -

2] Nuorisotyöttömyydessä kytee aikapommi ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/nuorisotyottomyydessa-kytee-aikapommi.html -

3] Työtä, vaikka palkkaa alentamalla ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=976157 – [6657]

4] Miksi aina vaalien alla Venäjä on uhka Suomelle? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/miksi-juuri-vaalien-alla-venjst.html -

5] Miksi kansalaiset vierastavat yhteisten asioiden hoitoa? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/03/miksi-kansalaiset-vierastavat.html -

6] Presidentille lisää valtuuksia ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/presidentille-valtaa-ja-kansa.html -

7] Kokoomus haluaa superministeriön ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/kokoomus-on-tehokas-taktiikkakone.html -

8] Talvisodan viimeisellä rannalla ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1174519 – [5935]

9] Kriisin koittaessa tarvitaan Johtajaa! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/02/aika-ajoin-tuleva-kriisi-tarvitsee-aina.html -

10] AAA:n tarina johtautuu syltylle ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [10127]

11] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 - [26659]

12] Kokoomuksen koppalakkiosasto kurvaisi kansan ohi suoraan Natoon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/koppalakkiosasto-kokoomuksesta-kurvaa.html -

13] Markka hävitettiin salaa euron tieltä ~ http://jontikka.blogspot.fi/2014/12/markasta-euroon-petos-raskauttavien.html -

14] Euro ja USD yhteen, me otamme markan? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/euro-ja-us-dollari-muodostanevat.html -

15] Onko Suomi kuin ’uppoava laiva’ –EK/Prima 6/2013 ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 – [5918]

16] Suomi eli parastansa Kekkosen valtakausilla? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162987-kansalaisen-paras-kausi-elettiin-kekkosen-aikana -

17] EU-joustavoitettu sveitsittyminen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/eu-joustavoitettu-sveitsittymisemme.html -

18] Suomi – idän ja lännen vedenjakajalla ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/suomi-on-niin-idasta-kuin-lannesta-emme.html -

19] Miksi me olemme Afganistanissa? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1048804 - [4308]

20] Emme halua Irakiin ja Syyriaan! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/nykyhallituksemme-osapuoleksi-sotaan.html -

21] Rauhanturvaamisen suurvalta? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdollisuus.html -

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

...

AL   …  IL  … Vf  …  Pz   … FB   …  BL  …  US  …  VU …  - BLOG 47453

 

--- 20012015---

--- 27012017---

doc.: luottopelaajat_puuttuvat_20012015 – Microsoft Word Starter

doc.: luottopelaajat_puuttuvat_27012017 – Microsoft Word Starter

 

1169s

1297s