lasten%20oikeudet.jpg

 

Piirros: ~ https://www.lastenoikeudet.fi/

 

*

...

Lapset ja nuoret - Mitä tehdään kun koulukiusaus ja jopa -väkivalta rikkovat turvallisuutta
Presidentti on tärkeä linkki suoran kansanvaalin myötä kansalaiskokemuksiin, -tapahtumiin ja yhteiskuntakehitykseen ---
 
Nyt pinnalle on noussut voimallisesti lapset ja nuoret, mihin presidentti Sauli Niinistökin on jo kiinnittänyt huomiota. Eikä lasten ja nuorten kouluinen kehityskulku ole ollut vain positiivista, vaan myös huolestunutta epätietoisuutta mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, jottei oraalla oleva väkivallankin lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvä kehitys voimistuisi.
Osallistun nuorimpien lasteni – kaksostytöt - myötä ala-asteen Vanhempainyhdistyksen toimintaan sen ydinryhmästä – hienosti sanottuna hallituksesta. Seuraan tarkoin mitä nyt koululaisympäristössä tapahtuu. Huoli juurettomuudesta, yksinäisyydestä, kiusatuksi tulemisesta ja olemisesta on lisääntynyt voimalla – se näkyy ja kuuluu, jopa väkivaltanakin.
Kehityssuunta on yhteiskuntajärjestystä ajatellen nyt vääränlainen – ainakin pienen osan taholta. Toisaalta sanotaan, että pienikin ryhmä pelottaa suurempia – uhkaavuutena ja tuntemattomuutensa vuoksi.
 
Ehdotin sähköpostitse 8.11. 2020 seuraavaa*:
Presidentti Sauli Niinistö voisi laatia tv-viestin videona, joka voitaisiin soveltuvasti ja sopivasti esittäen suunnata ala-ja yläasteille, joissa tämä kehityssuunta huolena jäytää jo vanhempiakin ja opettajakuntaa.
Presidentin ystävällinen ja luottamusta herättävänä viesti voisi olla suunnattu lapsille ja nuorille – ymmärrän, että se on suuri haaste puheen sisällön osalta ja sen ideointiin voisi ehkä käyttää apuna jotain sopivaa pohdintaryhmää?
Pienen kyselyn jälkeen huomasin, että esimerkiksi eka-luokkalaiset tuntevat poliitikoistamme vain Saulin, PM Sanna Marinkin on heille vielä tuntematon nimi – ainakin toistaiseksi – puhumattakaan muista ministereistä.
Ehkä tässä kohdin juuri presidentin ja pääministerin yhteinen esitys voisi olla rakentava ja yhteiskuntaa yhdistävä tapahtuma.
 
Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi!
 
Katso: HS: "Tänään vietetään Lapsen oikeuksien päivää – Presidentti Niinistö, pääministeri Marin ja muusikko Elastinen lähettivät tervehdyksensä"
 
 
..
 
 
...