Kun lapsiimme kohdistuva kiusaaminen ja väkivalta lisääntyvät

 

 

koulukiusaaminen3.jpg
 

 

Kuva: ~ https://yle.fi/uutiset/3-11875010  - YLE

Koulukiusaamista kitketään uusin keinoin – tutkimuksessa lapsille näytetään kuvitteellisia puhutteluvideoita ja etsitään tunnekylmiä piirteitä "

***

 

YLE: "

Kun väkivalta astui tyttären kouluarkeen, ei äiti nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin toimia: ... 

"

https://yle.fi/uutiset/3-11940662  - YLE-toimittaja Saija Noronen

...

IJL-kommentti

Mikä tekee koulukiusaajan, myöhemmän työpaikkakiusaajan - eikä tässä vielä kaikki - vaan myös sosiaaliseen mediaan nimettömän some-kiusaajan? |1
 
Tässä kohdin ei ole tarpeen lähteä painostamaan henkilöitä - ihmisiä, joilla on moni asia huonossa jamassa - on heikkoa itsetuntoa, rikkoutunut koti - tunne, ettei ole hyväksytty, eikä saa sitä tarpeellista tarpeelliseksi tuntemisen kemiaa, joka aina ja varmasti hyväilee mieltä tehdä ilon ja hyvän olon - olla mukana hyväksyttynä.
 
 
Koulukiusaaja voi nostaa oman pahanolonsa väkivaltaan saakka -
 
.. tästä on paljon esimerkkejä, eikä niihinkään ole enää tarvetta puuttua. Tapahtuneita ei saa tekemättömiksi. Sen sijaan on tärkeää katsoa nyt juuri tätä päivää ja löytää keinoja - olla yhdessä, olla mukana siten, ettei ketään jätetä.
_._
 
Lapsi syntyy tähän maailmaan täydellisesti viattomana!
_._
 
Missä vaiheessa alkaa eriytyminen, on paljolti kotioloistakin kiinni
 
Myös päivähoidolla on suuri merkitys sekä jatkumona koululla, sen opettajilla ja sieltäkin kaverimuodostumisella - miten kaikkia näitä vaikutteita osattaisiin seurata, ettei erkaantumista "jostain sellaisesta hyvästä" tapahdu, mikä vierottaa yksilön sellaisesta virrasta, joka osaa pitää ryhmä- ja yhteishenkeä yllä vastuulla ja huolehtimisella.
 
Tämä ryhmätoimijuus on elintärkeää tänä verkottumisen aikana - emme unohda kilpailua, se on osa Elämän suolaa, mutta osaisimme sinnekin piirtää rajat - sillä lopulta aina - liiallisuus on murentavaa
 
Yhä enemmän lapsia, erityisesti nuoria ja vanhempiakin erakoituu omien kuvaruutujen äärelle - on mennyt usko, rohkeus ja halu kohdata Elävää Elämää kasvotusten. Ruudullisesta somesta on tullut "kaveri", läsnäolija kuin pakotie - sellaiseen helppouteen, jossa vaikeudet kasaantuvat. Täälläkin liika on liikaa.
 
Pelätään, ei uskalleta ottaa askelta lähemmäksi tai sitten kaveruus ei onnistu - ollaan vetäytyviä, ollaan yksinolijoita - silti kaivaten seuraa, ryhmää - hyväksyntää ja sitä oleellista tarpeelliseksi tuntemisen iloa. Mitä Me voisimme tehdä? Yksinolokaan ei ole pahasta, kun se on järjestyksessä ja oma mieli kirkkaudessa.
 
 
Me voimme yhdessä tehdä todella paljon!
 
Kutsutaan talkoisiin kaikki - vanhemmat, lapset, nuoret, opettajat, päivähoito-ohjaajat, leikkikenttien väki ja erityisesti poliitikot, joille juuri nyt on se tärkeä menossa - kunnallisvaalit. Ei ole ihmistä, joka ei voisi olla tässä yhteiskuntamme tärkeimmissä talkoissa mukana.
 
 
Nyt poliitikot ovat herkkinä - he janoavat kannattajaryhmiä, he haluavat ääniä ja he haluavat kannatusta
 
Parhaan kannatuksen saavat sellaiset poliitikot, joille meidän omat asiat ovat ne tärkeimmät - ei muiden kaukana olevien, vaikkapa korealaisten, Afganistanin - Israelin kuin Venäjän ja Valko-Venäjänkään (emme väheksy tässä muiden asioita- vaan asetamme niitä järjestykseen). Osataan nyt viimeistään erotella se tärkein huomiointimme keskiöön!
 
 
On aika ryhtyä omien asioiden korjaamiseen!
 
Ne merkitsevät jotain, meille kaikille - sillä esimerkiksi ilman lapsia ja nuoria ei ole koko yhteiskuntaa - tämän yksinkertaisen oppikappaleen ymmärtää arkikansasta erkaantuneinkin poliitikko - sillä usein hänelläkin on lapsia, ja lapsen lapsia.
 
 
On aika - juuri Nyt!
 
Näin kutsumme laajasti mukaan talkoisiin valtiomme ylimmän vaikuttavuuden: Tasavallan presidentti Sauli Niinistön perheineen sekä suuressa suosiossa olevan pääministeri Sanna Marinin - hänetkin perheineen. Molemmilla on yhteiskuntamme huomista kotonaan - lapset viattomina - myöhemmin astumassa koulumaailmaan, alttiiksi vaikutteille, joille nyt on tehtävä jotain - mutta mitä?
 
Kannustamme niin Saulia kuin Sannaa kuin heidän taustajoukkojaan yhdessä ideoimaan videoviestin koko varhaiskasvatus- kuin koulumaailmalle huomisesta, jossa emme jätä ketään, ja huolehdimme kaikki. Se on meidän aikuisten velvollisuus. On ilo oppia!
 
 
Evoluutio järjesti meille lisääntymisen - perinnön viemisen eteenpäin - se osataan
 
Mutta perintöön kuuluu eräs tärkeä ominaisuus - se on kasvatus, se on perhe, jossa puhalletaan yhteen hiileen. Mutta se on tässä monimutkaistuvassa maailmassa myös koulu, josta muodostuu triangeli - kolmio, jossa yhtä kärkeä edustaa lapsi, yhtä opettaja ja kolmatta perhe - koti.
 
 
Kaikki mukaan -
 
Vähennetään innokasta sekaantumistamme muiden ulkoisten sisäisiin asioihin ja keskitytään nyt meidän omiin tärkeisiin asioihin.
 
Lapsen Elämä voi alkaa jo varhain sellaiseen uomaan, josta voi olla vaikeimmillaan hankalaa päästä eroon. Väärä polku on havaittava ajoissa.
 
 
Meille on velvollisuuksia myös omaa yhteiskuntaamme kohtaan -
 
Olemme verkosto, jossa osaamme auttaa lasta ja nuorta mäessä. Kun sen saamme tehdä ajassa oikein, on meille aikuisillekin sitten se vanhuus helpompaa, kun uudet aikuiset, jotka oppivat yhdessä tekemisen yhteiskuntavelvoitteet kuin lopulta ikääntyvien auttamisen - iloksemme tuottamaan hyvää mieltä - ja meitä on kohta paljon!
 
..
Viitteet:
|1 ~ https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000007993827.html - IS-pääkirjoitus "öyhöttäjistä"
 
 
..
EKSTRA
"Ennätysmäärä ilmoittautui kouluväkivallasta kertovaan infoon Tampereella tiistaina: avattiin kaikille avoimeksi"
 
 
 
..
| TIEDE | TIEDE | SUOMI24 | SUOMI24 - 379/368 | VU | BLOG |
 
PS. Kampanja on jo jatkunut pitkään -alkoi ennen Helsingin Koskelaa - oli herännyt huoli lapsista, varttuvista nuorista - kerrottiin koulukiusaamisen vähentyneen, mutta samalla väkivallan lasten ja nuorten osalta raaistuneen ..
 
2    Toinen vaihe ~ x -
 
 
...