luontokato.jpg

Kuva: ~ https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/paakirjoitus-luontokato-synkisti-juhlapaivaa-sen-kato-on-estettava-187139325/

 

HS:

"Luontokato pitää tehdä yhtä näkyväksi kuin ilmastonmuutos"

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007641544.html  -

.....

Kuluneen hokeman mukaan "kaikki vaikuttavat kaikkeen" - näin on, sillä kaikkein "pienimmät osaset ovat kaikkeen yhteiset ja lopulta siellä pientäkin pienempien osasten väleillä on tyhjyys - ulottuen jopa ... ?"
Ilmastonmuutos aerosoleineen on oleellinen osa systeemiä, joka on luonut Elämän mahdollisuuden, mutta vain osa. Kaltaisemme Elämä on hiili-vesielämää, jossa hyvin kapea lämpötila-alue (molekyylien liike) määrittää Elämän mahdollisuuden.
Ilmakehä pitää Eloa käynnissä, ilman happea ei onnistu Elo kuin muutaman minuutin. Ilman vettä selvitään joitain päiviä - ilman ravintoa biologiana selviämme joitain viikkoja. Ilmakehä kaikkine vaikutteineen on osa muutoksessa olevaa ympäristökehitystä, johon me ihmiset osallistumme valtavan kokoisella ympäristöjalanjäljellä.
On hienoa, että ympäristöolosuhteet, jotka määrittävät lopulta Elollisuuden ehdot ja mahdollisuudet - pitää sisällään osaamisalueita tarkkaan rajatuilta osa-alueilta, kuten ilmaston ja ilmakehän ja sinne vaikuttavat ihmiskunnan teot.
Ymmärtääksemme oman Elämämme kokonaisuutena, on meidän osattava rakentaa kirkas kokonaiskuva - se iso kuva, joka pitää sisällään useita tarkkoja erityisalueita - kuten vaikkapa Elämän monimuotoisuuden.
Me ihmiset vaikutamme myös biodiversiteettiin, joka on merkittävä osa Elollisuutta ja Elon mahdollisuuksia - tätäkin osa-aluetta me ihmiset muokkaamme - lopulta omaksi kohtaloksemme. Näin täytyisi tässäkin osata projisoitua tuohon mainostettuun isoon kuvaan ympäristöstämme.
'Siis kaikki vaikuttavat kaikkeen' - ja me ihmiset olemme mukana nyt viimeisten noin 200-300 vuoden aikana Elollisuuden vaikeuttajina, oman liiallissävytteisen itsekkyytemme myötä.
Hamuamme enemmän kuin osuutemme on tästä biomassaisesta kierrossa olevasta bioelämästä edellyttäisi. Syömme ja kulutamme siis muiden kupeilta ja varannoista - varsinkin viimeisen noin 150 vuoden aikana.
 
Entä nyt, kun luontobiologia saattaa olla varahapella ja meille on valaistumassa se ainoa keino - vähäntäminen?
 
 
...
| TIEDE | SUOMI24 | BLOG |