ep%C3%A4itsekkyys.jpg

...


...

HS:

Opettaja esitti oppilailleen kysymyksen, johon kiteytyy merkityksellisen elämän ydin – Mitä sinä vastaisit?

 
...
Ilkka Luoma 1.1.2020 - 9:40

 

Osuva HS-teksti! Kerrassaan mainio, sillä opettajan viesti oli sitä parasta A-luokkaa tavoiteltaessa sellaista Elämää, josta itsensä lisäksi myös toiset saavat sisältöä - merkittävää sisältöä. Mikään ei ole niin hienoa, kun huomaa jonkun tehneet sydämestään ja suuresta ammattitaidostaan jotain sellaista, mikä tuotti minulle iloa ja hyötyä ...

Tekijä on nauttinut niin paljon tekemisestään, etä haluaa antaa sen ilosanomaa muillekin. Tuota voitaisiin kutsua aidoksi itsekkyydeksi, joka huomioi myös toisen - siis epäitsekkyyden ja oman hyvän mielen erinomainen sekoitus.

Ihmiselle on tärkeää tiedostaa hänen tarpeellisuus, myös muille. Sellainen tarpeellisuus, etä koetaan oma itsensä hyödylliseksi osaseksi yhteiskunnassa. Me ihmiset kuitenkin valtaosaltamme olemme ryhmähenkisiä ja riippuvaisia verkoistoista, mitä nykyinen yhteiskuntajärjestys itsessään on.

Itsekkyys voi olla myös epäitsekkyyttä tuottamaan iloa ja hyötyä muille. Näin ihminen kokee olevansa osa verkostoa, joka muodostaa käsitteen ihmiskunta. Ihminen on lajiutunut ryhmähenkiseksi - kaipaamme seuraa, tunnetta osallisuudesta kuin myös kunnioitusta jostain sellaisesta, jonka juuri oma itsetunto tunnistaa oman arvostuksen kohteeksi.

Oman tekemisen kunnioitus on tärkeä osa minuutta. jokainen haluaa olla jossain hyvä - vaikka pienessäkin osasessa. Näin syntyy tunne omasta hyödyllisyydestä - muille, eikä vain itselle.

HS-toimittaja Maaret Kallio tekaisi heti tähän uuden vuosikymmenen alkuun kestotekstin, jonka mieleen painaminen olisi nyt alkaneelle vuodelle ensiarvoista
 
Hyvää Uutta Vuotta 2020 - kaikille!
 
...
 
...