t%C3%A4rkein_yritys.jpg

Lähde: HS

 

Miljardi euroa osinkoja vai yli 7 000 työpaikkaa? Mikä yritys on Suomelle kaikkein tärkein?

Ilkka Luoma 5.7.2019 - 13:43
Erinomaisen vaikea kysymys tuossa HS-otsikossa! Tärkein yhtiö, tärkein ominaisuus kansalaiselle, valtiolle ja/tai yhteiskunnalle - liike-elämälle vai mille? Se voidaan sanoa, että kansalaiselle tärkeä tekijä on tehtävä työ, josta saa tyydytystä osallistumisesta, onnistumisesta ja käden jäljestä - siis kokea tyydytystä olla osasena jossain sellaisessa, joka tuo taloudellista ja henkistä hyötyä ja yrittämisen halua tuottamaan omalle yhteiskunnalle sellaista, mitä se oikeasti tarvitsee ... monimutkaistako - ei, vaan --- 

... pyrkimys valtion oman yhteiskunnan riittävään omavaraisuuteen, jolloin vaikeiden aikojen varaumat ovat sellaisia, jotta tullaan toimeen omillaan. Siis mikä voisi näin ajatellen olla se tärkein ominaisuus liike-elämässä, ja yleensä teon ja olemisen elämässä? 

Kriiseissä riippuvuus epävarmoista ulkoisista muiden hallinnassa olevista yhteiskuntatarpeista on riski - jopa niin suuri riski, että elintarvikeomavaraisuuden ollessa hyvin alhainen, on vaarana kansakunnan ahdinko ravintopuutteena. 

Millaista omavaraisuutta yhteiskunta tarvitsee, siis millaisia ominaisuuksia tulee olla tällaisen yhteiskunnan liike-elämässä ja tuotantokoneistossa, jotta rajojen mennessä kiinni - tulee yhteiskunta kuitenkin omillaan toimeen. 

Täysin omavarainen valtio yhtenäisenä kansana on varmin tae tulla toimeen ja elää - harva valtio on täysin omavarainen - ehkä Venäjällä, Kanadalla ja Australialla siihen voisi olla mahdollisuus? 

Entä Suomi, millaisia työnteon lähteitä meillä pitää olla, että voimme sanoa sellaista tärkeimmäksi? Siis työ, ja siihen liittyvä omaa yhteiskuntaa ja valtiota hyödyntävä toiminta, tuotanto ja raaka-aine ja energiariippumattomuus ulkoisista valtioista - ehkä tässä on se tärkein ominaisuus mitä omalta omassa maassaan olevalta yhtiötoiminnalta edellytettäisiin. 

Reaalielämä hakee varmuuksia ja varaumia vaikeisiin aikoihin, joita aina vääjäämättä tulee. Noiden tekijöiden hallinta on tärkeintä - ja se asettaa kriteerit tärkeimmille yhtiöille.
 
...