[ kunnan-/ kaupunginjohtaja sekä kaavoituksesta ja elinkeinotoimesta vastaavat ]
 
Ympäristö on huomiomme arvoinen - niin kuluttajan kuin työtehtävien näkökulmasta. Meille ihmisille on ainakin kaksi tärkeää asiaa - elinympäristömme ja työnteon mahdollisuus. Suomi on kansainvälisten mittareiden mukaan osaava ja innovatiivinen ympäristötoimija. Meillä on noin 500 yritystä, jotka ovat tekemisissä suoraan ympäristön kanssa - ja muita sidoksissa olevia on huomattavasti lisää.
 
Suomeen on perustettu ympäristöliiketoiminnan kattojärjestö - Ympäristöteollisuusyhdistys [ 197.613 ] loppuvuodesta 2007. Yhdistykselle on laadittu säännöt (liite -word) sekä budjetti (liite -excel). Toimintasuunnitelma yhdistykselle on "valmis" - se odottaa vain mm. tämän kirjeen myötä mahdollisia lisätoiveita ja -vaateita. Ympäristöteollisuus ry on lobbausta löytää suomalaiselle osaamiselle projekteja niin kotimaasta kuin ulkomailta. Ympäristöteknologia tulee olemaan kaikkinensa Suomelle merkittävä vientituote. Kysyntä maailmalla on "loputon" ja tarve valtava. Voidaan myös sanoa, että ala on "suhdanneriippumaton", siksi kiivasta tuo osaltamme aiheutettu muunnosprosessi on ympärillämme.
 
 
Hyödyt kunnalle ja kunnassa oleville alan yrityksille
 
1) - Osaamisklusterin kartoitus omassa kunnassa ja mm. tuotekehityksellinen match making Suomen alueella
 
2) - Lobbaus, markkinoinnin- ja myynninedistäminen vientitoiminnassa ja markkinavaltauksissa
 
3) - Jäsenille haettavat rahoitus-, suunnittelu-  ja muut liiketoimintaan liittyvät keskittämishyödyt
 
 
Suomalainen työ ja työllistävyys
 
Suomi menettää "liukuhihnatyöpaikkoja" runsaasti kehittyviin maihin ja ne taas vastaavasti tarvitsevat ympäristöosaamista mm. Suomesta. Nyt haemme yhteiseen tietokantaa kaikki ne yritykset ja toimijat, joilla on status ympäristöasioihin teollisessa, toiminnallisessa ja yhteiskuntavastuullisessa asemassa.
 
Suomen jokainen kunta tuntee omat yrityksensä ja yrittäjänsä - nyt käännymme Teidän puoleen, jotta saavuttaisimme kokonaisnäkemyksen alan osaamisesta ollaksemme yhtenäisiä vastaamaan kysyntään, joka laajenee koko ajan maailmalta.
 
Pyydämme Teiltä yhteistyötä tiedon keräämisestä - me koostamme sen jäsentäen ja rakennamme siitä tietokannan, jotta osaamme lobata asioita eteenpäin yhtenäisen suomalaisen osaamisen puolesta maailmalle. Samalla jokainen kunta voi tulla myös jäseneksi yhdistykseen, jolle on toiminnallinen tilaus. Niin kuluttaja, itse yhteiskunta päätöskoneistoineen kuin yritykset muodostavat sen ytimen, jolle rakennetaan menestys tälle toimialalle, jotta meillä olisi tuontiriippuvaisena maana riittävästi vientiä pitämään huomennakin taseet balanssissa.
 
Mikäli kiinnostuitte asiasta, ottanette yhteyttä, jotta voimme informoida asiasta tarkemmin. Nyt haemme Teidän periaatteellista hyväksyntää ympäristömme eduksi tehtävästä työstä, jonka päämääränä on nostaa korkean tason suunnittelun ja toteutuksen osaamista ja verkottumista. Työ kulminoituu myös lisääntyvinä työtehtävinä kuin -paikkoina kaikille heille, joilla on osansa muodostuvassa klusterissa koko suomalaisen ympäristöosaamisen kehityksessä.
 
Uusin tuulin kasvattamaan osaamisklusteria - sen tuottaessa lisää korkean tason työtä ja vientiedellytyksiä koko maallemme
 
Ympäristöteollisuusyhdistys
 
Ilkka Luoma
puheenjohtaja
Käyntiosoite toistaiseksi Sahaajankatu 20E, 00800 HELSINKI
 
 
Energia- ja ympäristöteknologia
Global EcoSolutions Oy
 
TkT Pasi Makkonen
liiketoimintajohtaja
040 352 6310
 
Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu
Global EcoSolutions Oy
 
BArc, BLA Annabella Parkatti
040 757 5959
LINKKI: --- http://www.ges.fi/EXAMPLE%20CASE.pps   --- (käytä hiiren vasenta nappia siirtyäksesi sivustolta toiselle)
 
 
_____________________________________________________ .
Ympäristöteollisuus ry järjestää jäsenilleen monia liiketoiminta-, kustannussäästö- ja verkostoitumisetuja niin alan yrityksille kuin kunnille, jotka haluavat liittyä yhdistykseen - "Vastuuta huomisen ympäristöstä" -periaatteella. Lisäksi yhdistykseen voi liittyä henkilöjäsenenä muodostamaan vuoropuheluyhteyttä kuluttajina itse alan teollisuuden ja päättäjien kanssa.
 
[ yhdistyksen kotisivut ovat valmisteilla - domain on jo - http://www.environs.fi - avautuvat lähiaikoina ]
 
........................................................................................................ .
YHTEISKUNTALINKKI:   ---- http://www.motiva.fi   ---   Ihmisen oma asema ja rooli ympäristötalkoissa.
 
.....
Liite
Ympäristöteollisuusyhdistyksen säännöt ~
 
Liite
Ympäristöteollisuusyhdistyksen yleisinfo nro 1. ~
 
Liite
Ympäristöteollisuusyhdistyksen budjetti
 
Liite
Ympäristöteollisuusyhdistyksen sähköposti alan ydinosaajille - 1. postitus ~