(Viikon uutinen oli Brexit – Iso-Britannian kansanäänestyksen tulos Euroopan Unionista eroamiselle. Kansa puhui 52 prosentin enemmistövoimalla neuvoa antavan ohjeensa poliittiselle johdolle. Nyt tosin on syytetty, että kansa äänesti väärin |* ja Yhdysvallatkin on sekaantumassa lausunnoillaan äänestykseen ja sen vaatimaan muutokseen)

|* Äänestivätkö britit väärin? ~ http://yle.fi/uutiset/nakokulma_idiootit_aanestivat_vaarin/8989407 - 1]

 

 

Kansa lakaisi brittipöydän Eurooppa poliittisesti tyhjäksi, antoi neuvon muuttaa tilannetta vastaamaan lähemmäksi kansan tuntoja.  EU-parlamenttisali mylvi kuin leikkivien lasten hiekkalaatikossa eteen tulleen eroäänestyskärhämän vuoksi.

Nigel ei halunnutkaan leikkiä Angelan ja Francoisin kanssa, puhumattakaan Vittorion, Alexisin ja puolalaisten veljien kanssa, joita oli saarilaatikolle jo ilmaantunut samoille hiekoille 800 000 – hienompien lelujen toivossa.

 

Reviireistä syntyi huoli, ja Andrew vihelsi leikin poikki

[EU – Eurooppalainen reviirisotku ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2016/01/eu-eurooppalainen-reviiripuolustus.html - ]

Palataan nyt vuosien taakse, kun pohdittiin luomakunnan kokonaisreviirejä ja siitä miten ihminen – kuntansa kruununa asemoitui muuhun biosfääriin ollen sen ylivoimainen hallitsija, ainakin biomassaansa nähden. Voimme myös palauttaa enteellisenä ilmiönä Viron liittymisen Schengen – sopimukseen, vuonna 2008 ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/01/reviirien-ja-rajojen-avaaminen.html -

 

Emme nähneet kulutusintomme yli metsään,

 … jossa vallitsi jo hätä köyhtymisestä, eikä ollut kyse rahasta, vaan ravinteista, hiilidioksidista ja lajiköyhtymisestä. Oliko näin jo saavutettu kestämätön tila, kun olimme kruunuina esimerkiksi syöneet vuotuisen meitä elättävän biosfäärillisen vuosikasvun jo huhti - lokakuussa, riippuen tarkasteltavasta valtiosta ja/tai elinalueesta.  

Lopultahan reviireissä on se vuosimiljoonainen evoluution filosofia tulla toimeen omillaan – omalta rajatulta maaperä-alueelta. Tämä luonnonfilosofia on aina ylläpitänyt elämän monimuotoisuutta, jota nyt yksi laji – ihminen – on säädellyt kovalla kädellä omine valta- ja käyttöpyrkimyksineen.

1]... Kansakunnan tehdessä poliittiselle päätöskoneistolle epämieluisan päätöksen, on kansanäänestys huono juttu ja lisäksi kansa ei osaa äänestää monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Kun taas kansa onnistuu miellyttämään äänestyksellään poliittista koneistoa, on se kannatettavaa suorademokratiaa, johon kansa on rehdisti kypsä antamaan vastauksensa. No niin, nyt ei nähdä metsää puilta ja kuulemma EU-parlamentissa kukaan ei ole tehnyt rehellistä palkkatyötä tai luonut työpaikkoja oikeasti ja todellisesta tarpeesta ~ http://yle.fi/ylex/3-8989685 - Vai oliko oheinen Yle kirjoitus aiheetonta suomalaismanipulaatiota varoituksena johonkin suuntaan?

 

*

[2007|2013]... YLE elää ajassa kansakunnan iholla etukäteen kertoessaan ajankohtaisohjelmissaan kansalaisliikkeistä Koijärviliikkeestä lukien (pe. 23.2.2007). Pioneerina toiminut – aidosti vihreämielinen Ville Komsi olisi nyt hovikelpoisena valmis uudelleen ottamaan osaa yhteisiin asioihin... ]

 

Nykymallinen poliittinen eduskunnan suurensalin istumajärjestys jakaa kansalaisia keinotekoisiin blokkeihin, salissa olematta merkittäviä ohjelmallisia eroja huomisen hoitamisesta huomioon ottamisen menetelmillä. Mieluumminkin voitaisiin sanoa yhtäläisyyksistä, joissa vain lauseiden sanallisten pieneroavaisuuksien hiuksen hienot erot erittelevät vasenta oikeasta – kaikkihan vaativat kasvua, hyvinvointia ja terveyttä.

 

Tämän päivän painotus on kasvu; 

hyvinvoinnin kasvu, talouden kasvu, vapaa-ajan kasvu ja elämän helppouden kasvu sekä eniten ihmiseen vaikuttavana tekijänä automaation kasvu. Huomisen kansalaisyhteiskunta suoravaikutteisena korostaa osallistumista, luontoarvoja, henkistä ja alueellista autonomiaa, lähialuetuotantoa, täystyöllisyyttä ja ennen kaikkea hyväksymistä kutakin soveltuvimpaan ryhmään saaden arvostusta olemassa olostaan ja osaamisestaan.

Markkinatalous ajaa globalisaatiota suhteettomine kuljetuksineen ja varastoimisen labyrintteineen. EU-alueella on menossa varsinainen rekkaralli ilman minkäänlaista logiikkaa tai huomioimista kokonaisuutena - mittareina ovat hetkellinen tuotos, kustannukset yhdessä mittauspisteessä ja kustannusten siirto toisille momenteille ja tuotantonumeroille. Raha on nyt ratkaisijan roolissa; raha on hyvä renki, mutta tunnetusti huono isäntä.

 

Kansalaisvaikutteeton valtalehdistö

Kansalaisvaikutteesta vapaa markkinaorientoitunut valtalehdistö säestää poliittista nykykarttaa kukin tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti - täälläkin rakennetaan tämän päivän informaatiota kaupallisten etuisuuksien nimissä. Suuret mainostajat ja markkinoijat, kuten lehtitalojen omistusrakenteet määräävät linjoista, jotka enimmillään ajavat päämääriä suuren kansan mielipiteiden vastaisesti. 

Valtalehdistössä on menossa ajopuuna syöksy valtapiirien patoränneihin ajaen mm. turvallisuusoppejaan menneisyyden aallonharjoilla.

 

Kansalaisviestintä lisääntyy!

Huomisen päivän informaatiossa ja mediassa kansakunta ottaa näkyvämpää ja suorempaa roolia keskinäiseen kansalaisviestintään. Kansalaisesta kasvaa kehittymisen myötä varteenotettava tiedontuottaja, johon nykytekniikat langattomuuksina jokaisen taka- ja povitaskusta mahdollistavat. 

Kansalaisvaikute kasvaa ja yhä useampiin tapahtumiin otetaan osaa suoraan, kuten Ville Komsi pioneerina aloitti Koijärvellä taistelun yhteiskunnan rahamekanismeja vastaan luonnon säästämisen etuja ajaen.

 

Kansalaisten omistama YLE eduskuntaohjattuna kuroo välimatkaa suoravaikuttamisen iholle 

YLE hakee ymmärrystä miksi nykymallisiin talouskärventyneisiin maailman ohjausmalleihin pitää saada paikallisempi, kansalaistavampi ja yhtenäistävämpi kehityksen linja, jossa ihminen toimijana koetaan osaksi luonnonjärjestystä. 

YLE on astumassa kansan pariin hakien välitöntä yhteyttä ihmisiin, jotka käytännössä jo nyt maksavat koko sen tapahtumaketjun, missä spekulantit kasvattavat ahneuden mekanismeilla omaa yksinapaista kulutuksen mantran hokemaa.

 

Suomi on kansalaistottelevaisuuden mallimaa 

Me emme nouse barrikadeille. Me olemme toistaiseksi hyväksyneet vakuuttelut vallassa olevalta hallitukselta, että hyvin menee, tietäen kuitenkin, ettei hyvin mene. Rahalla mittaus on muodostunut sokeuden kulmapisteeksi. 

Sokeus avautuu todellisuutena rävähtäen silmien eteen alastomana näkynä yksinäisyydestä, osallistumattomuudesta, erakoitumisesta ja päämäärättömyydestä ajopuuajelehtimisena ilman yhteenkuuluvuutta ja joukkoihin kuulumisen tuntua.

 

Huominen arki avautuu nopeasti, 

 ... kun menetämme keskimäärin hyvin palkattuina perustyötämme halvempien toverien tehdassaleihin. Seuraavaksi muun muassa Kiinassa 340.000 joka vuosi valmistuvaa yhtä pätevää insinööriä saapuu osaksi maapalloistuneen markkinatalouden työkentille imaisemaan töitä puolta pienemmällä palkalla. Nämä uhkakuvat ovat todellisia. 

Me olemme pieni kansakunta, joka turvaa todellisuudessa vain itse itsensä. Me olemme täydellisen riippuvaisia viennistämme (puolet bruttokansantuotteesta), meidän tuotteiden ja palveluiden tulee olla parempia aina sen mukaisesti, mitä ne ovat kalliimpia.

 

Huomista ei voida jakaa nyt 

Meidät on jo nyt varustettu yhdellä maailman suurimmista ekojalanjäljistä; kulutamme yksinkertaisesti liikaa. Huomisen tie on säästämisen tie. Meidän on pakko vähentää kaikkea välitöntä ja välillistä turhuutta. Vastuun ja ymmärryksen kokonaisuudesta on kasvettava mittoihin, jotka sopusointuvat luonnon kantokykyyn.

 

Me emme ole yksin täällä 

Maapalloa jakaa 6,5 miljardia muuta ihmistä. Länsimaat, eurooppalaiset ja amerikkalaiset etunenässä ovat osuutensa jo ottaneet ja nyt jaamme ulkoistumisina, työpaikkasiirtoina ja toimeliaisuussiirtoina sitä aiemmin ahnehdittua kasvuraaka-ainetta muille kehittyville maille, nyt on heidän vuoronsa.

...

 

Pallollamme on menossa maailmanlaajuinen resurssien, 

 ... raaka-aineiden ja työvoiman täysi uudelleenjako. Meille jää nyt sopeutumisen aikakausi- tämä vuosisata on Kauko - idän ja Kiinan vuosisata. Kiinalaisilla alkoi erityinen kultainen sianvuosi, joka on vain kerran 60 vuodessa - tunnetusti he ovat enneherkkiä ja uskovat loputtoman positiivisuutensa ratkovan meidän silmissä heidän massiiviset ympäristö- ja kaupungistumisen ongelmat. Suomi lähestyy osaltansa myös uusia valintoja kumppaneiden etsinnässä.

...

 

Nykyinen entisen maailman puoluepolitiikka on muutoskyvytön 

Se elää menneisyydessä uskoen kaltaisemme taloudellisen hyvinvoinnin kasvuun, elämän automatisoitumiseen helpottamaan työtämme, liikkumistamme kuin myös turvallistamaan lintukotoamme luonnolle tunnistamattomaan muotoon.

 

Huomisen arvoja ovat osallistuminen, joukkoon kuuluminen ja hyväksytyksi tuleminen 

Näillä elämän arvoilla saavutetaan luontaista sietokykyä oppia hyväksymään materia- ja energiakuluksemme alentaminen merkittävästi - sillä maapallollinen vastuunkanto alkaa sieltä, missä tämä talouden materiaalinen kasvukulutus synnytettiin.

 

Meillä eurooppalaisilla on nyt vastuunkantovuoro, 

 ... jonka EU aloitti uusilla päästövähennystavoitteilla. Koko EU saa yhtenäisyyden synnytetyksi julistamalla historiallisen yhteiskuntaongelmien tuote- ja palvelukehityksen käyntiin nyt ja heti - sen nostaen maanosamme takaisin osaajien joukkoon, missä massiiviset ympäristöongelmat lieveilmiöineen padottiin, eristettiin ja eliminoitiin.

Huominen politiikka on kansalaisvaikuttamista suoraan - 

kansa ottaa enemmän ohjia omiin käsiinsä ja rakentaa mekanismit uudelle hallintojärjestelylle. Taloudeltaan yhtenäistyvä Eurooppa ei silti poista kansallisia kokonaisuuksia, vaan oma ympäristö ja kanssaihmiset säilyttävät omaa keskinäisyyttään. 

Edustamista tarvitaan, mutta huomisen järjestelmissä sillä on jatkuva valvonta ja vaihtotakuu koko kaudeksi. Ja lopulta Maamme laulua on mukava kuunnella.

 

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

https://ilkkaluoma.blogspot.fi

AL | US | VU | BL | BL | BLOG 81492

 

DOC kansa_hylkaa_politiikan_29062016 – Microsoft Word Starter

PVM 29062016

 

1081