| 2139:7pv | 883. | HS-C | BLOG |

.

biomassakierto.jpg

 

*

HS:

Työpaikkoja karsiva Neste tekee miljardi­tulosta jätteistä tehdyllä poltto­aineella, mutta rahahana uhkaa pian ehtyä – ”Rajat tulevat vastaan”, arvioi professori

https://www.hs.fi/talous/art-2000006643555.html

..

Ilkka Luoma 23.9.2020 - 13:25
1 - Maapallollisessa bioelämässä ei ole tarkasti ottaen uusiutuvaa bioenergiaa - ei edes Auringosta, vaikka sitä riittää meille käytännössä loputtomiin. Itse bioenergian käyttö on aina pois jostain sellaisesta kierrosta, mikä on ylläpitänyt kaltaistamme hiileen ja juoksevaan veteen perustuvaa Elämää - jo satojen miljoonien vuosien ajan.

Meitä hallitsee hyvin kapea Elollisen biologian mahdollistava lämpöikkuna, joka kohdistuu jäätymisen ja kiehumisen väliin (ollen hämmästyttävän olematon rako koko lämpöliikkeen janalla!), ja sielläkin vain keskimääräiseen noin 20-45 asteen kapeaan elolliskehollisuuden lämpörakoon. Tuolla välikössä Elää biologia ja kaltaisemme Elämä.


Hiili C on tunnetusti orgaanista kemiaa - siis kaltaistamme Elämää

Hiilivety-yhdisteet maan povesta ovat ammoin kuollutta biologiaa - kierron varastoituneena "päätepisteenä". Me ihmiset kaivoimme, pumpasimme ja tehtailimme tuon muinaisbiologian lähinnä liike- ja lämpöenergiaksi - vapauttaen samalla kymmenien miljoonien vuosikasvujen hiilidioksidit taivaan tuuliin. Me siis rikoimme hyvin pitkän jatkumon - ottamalla sieltä sellaista, mitä ei ollut "Elollisuuden tuotehityssuunnitelmissa".

Elolliset biomassat ovat paljolti hiiliyhdisteitä, jotka kiertätvät 'evoluution tarkassa valvonnassa' - hitain muuttujin, joita kutsutaan biologisiksi sopeumiksi lopulta tasapainottavassa kilpailussa paikasta saada jatkaa sukua - siis ylläpitää lopulta biomassojen kiertoa.

Biologisen aineksen käyttö ihmisen käyttöenergiaksi esimerkiksi liikkeeseen ja lämmittämiseen on Maapallon biologisessa historiassa vielä kapalovaiheessa, jos sitäkään - sillä bioenergiaa on käytetty ihmisen toimesta ulkoisten tekijöiden vaikutteisiin vasta noin 20-40 000 (nuotio)vuotta ja siitäkin massiivisesti vain muutama sata vuotta.

Voime arvata ettei evoluutio ole edes havainnut tätä parinsadan vuoden massiivista biomassojen käyttöä ihmisten omiin itsellisiin kasvupyrkimyksiin ja luotuihin näyttö- ja vertailutaloustarpeisiin
>
 
-*-
Ilkka Luoma 23.9. 13:26
2 - Kierrossa oleva biomassa on aina ravintotekijä uusille polville - kaikkien Elollislajien osalta

Aiemmin satojen miljoonien vuosien aikana biomassat ovat olleet kierrossa, itseasiassa 100 prosenttisesti - sillä yksikään muu eliölaji ei hyödynnä biokierrosta massojen irrottamista omiin ulkoisiin tarpeisiin - kuin vain ihminen.

Voimme lähes ääneen sanoa, että kierrossa olevien biomassojen käyttö apuvälineidemme liike-energiaksi on liki ympäristörikos muuta eliöstöä kohtaan.

Muu eliöstö kuin ihminen käyttää lähinnä Elollista biomassaa vain ravinnoksi eli lopulta näin ylläpitäen miljoonia vuosia vanhaa biokiertoa, mahdollistaen Elämän monimuotoisuuden kehittymisen evoluution tuotekehitysputkessa - haettaessa kilpailullista sopeumaa - hitaiden muuttujien sykleistä.


"Maasta sinä olet tullut ja maaksi tulet palaamaan"

-kertoo erinomaisesti mitä merkitsee biokierto massojen hetkellisenä Elämänä ja sen jälkeisenä luovuttamisena uuden kasvuvoimaksi.

Olisiko aika keskittyä suoraan aurinkoenergiaan, jota vuosisatamiljoonainen biologia on hyödyntänyt aina aikojen alusta alkaen [~ https://www.hs.fi/tiede/art-2000006643533.html -]

Joku viisas voisi laskea miten paljon irrotamme luontaisesta biomassakierrosta aineksia omiin ulkoisiin tarpeisiin - niiden ollen pois siitä kehityskaaresta, joka loi nyt voimallisesti kapenevan luonnon monimuotoisuuden.


Bioenergia ei ole kestävä ratkaisu - se on Elämää vääjäämättömästi kaventava tie

Jäljet näkyvät jo nyt - kuka tai ketkä tekevät kaiken kattavan biokiertojen mallinnuksen huomioiden eliöstön biomassat lajeittain sekä niiden keskinäisvaikutukset aina syy-seurausuhteisiin saakka. Olisiko tämän mallinnuksen - eli Elämän pelin tuotekehitys tärkeämpää kuin niiden pelimaailmojen kehitys, jotka luovat vain ihmiskäsitteellistä viihdykettä.

Btw. Ihmiskunnan biomassa on noin muurahaispopulaatioiden mittainen - entä lajikohtainen jäljenjättö Elollisuuden tasapainoon, jota evoluutio on hartaudella rakentanut yli miljardi vuotta.
e
 
.
EKSTRA - Virukset | Evoluutio
 
..
           FB - Ilkka Luoma
ILU_hymy.jpg

 

...

 

...