1169 |2359|367469|

.

elon%20musk.jpg
 

Kuva: ~ https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/90db58d3-52a8-4023-ad41-6cbf692ea540 - , osa-otsikoltaan näin: 

"

Elon Muskin sekaantuminen Ukrainan sotaan syvenee –

" -IL-toimittajana Leo Kirjonen.

 

***

 

 

..

 

Raha nosti tärkeän asian pintaan - kansanäänestykset Ukrainassa

 
48x48_20191004131740879.jpg
 2022-10-14  -  08:59:27
 

Kansa päättää suoraan mitä se haluaa ja Elon Musk oivaltaa kauppamiehenä enemmistön ja suurien vähemmistöjenkin tarpeet
.
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009132704.html -, otsikoituna näin:
"Elon Musk' in sekoilu kiinnostaa Ukrainan sodassakin" -HS-pääkirjoitustoimistosta ilmaistuna periaatelinjauksena.
.

PROLOGI - Välikäsidemokratia ei salli kansakuntien omaa suoraa tahtoa - suoraa demokratiaa |1, vaan selittää oman edustajuuden olevan ainoa tapa hallita valtakuntia - tämä on suomennettuna sitä, etteivät välikäsiedustajat luota kansalaisten omaan suoraan tahtoon sen omista elin- ja toimeentulomahdollisuuksista!
.
|1 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2006/09/demokratia-on-hokema-joka-ei-ole.html -
|1
 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2016/11/saako-kansa-aanestaa-suoraan-omista.html -
.

Suomessa valtiojohto esti ja eliminoi suomalaisilta mahdollisuuden ilmaista oma tahtonsa Natosta |2 - lännen sotakoneeseen liittymisestä.
.
|2 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2022/05/miksi-suomalaisilta-estettiin-nato.html -
.

Krimillä suoritettiin kansanäänestys -

.. oikein vai väärin, niin se on ratkaistavissa vain sellaisella kansanäänestyksellä, jossa eri mielipiteiden on mahdollista tulla avoimesti esille. Tältä osin valvonta puolueettomasti on asiaa ja tämän juuri "maailman rikkain ihminen" Musk oivaltaa - kauppamiehenä, joka ei halua käydä sotaa!*
.
|* Yhdysvalloissa kaupallisuus kulminoituu myös sotateollisuuteen, josta erinomaisena ilmentymänä on amerikkalainen uusi hegemonian ylläpitodoktriini, jossa ei enää omia us-sotilaita "rintamille" - vaan tappavia aseita taisteleville, sellaisille, jotka ihannoivat | on manipuloitu ihannoimaan läntistä tapaa elää, olla ja vaikuttaa. Katso Voima-lehti ~ https://voima.fi/artikkeli/2011/muutaman-biljoonan-bisnes/ - .
 

Näinkö USA on sodittamassa ukrainalaiset sen viimeiseen sotilaaseen ja samalla heikentäen Venäjän voimaa ja samalla tuoden kauppaa omalle us-sotateollisuudelle - näinkö?

.

---
Elon Musk ei sekoile,

.. vaikka Helsingin Sanomat niin haluaa uutisoida, omalla jo tyypillisellä manipulaatio -, jopa propaganda linjallaan |3. HS ei pidä Musk' in ideasta, sillä se saattaakin tuottaa todellisuutta erityisesti itä-ukrainalaisilta, sillä siellä on suurin tuo venäläismielisten ja -kielisten osuus ja näin he saattavat haluta turvaa, oikeuksia kuin osallistumista "omien joukossa".
.
|3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2022/06/ii-maailmankuvien-surkeus.html -
|3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2021/10/miksi-laatumedia-hs-viljelee.html -
|3 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/05/helsingin-sanomat-manipulaation-mestari.html -

.

--
Miksi me Suomessa emme saaneet todellisuutta kansalaistemme halusta Natoon tai ei - sen sijaan turvauduttiin internet-paneeleihin, joissa peruslähtökohta on muutama kymmenen tuhatta suomalaista, itse ilmoittautuneina! Oikea gallup on lähtökohtana koko Suomen (pl. Ahvenanmaa) aikuisväestö, ollen useita miljoonia!

Meillä TP Sauli Niinistö ensin lupasi kansanäänestyksen ja lopulta käänsi takkinsa ja perui lupauksensa - ilmoittamalla vain, ettei sitä enää tarvita https://www.is.fi/politiikka/art-2000008718906.html -, IS-otsikoituna näin:

"Presidentti Niinistö Ylellä: Natosta ei tarvita kansan­äänestystä tai virallista mielipidemittausta" -toimittajana Päivi Lakka.---
Nyt Musk haluaa vain kansallisen suoratodellisuuden esille, sillä se olisi riittävin taustavoimin turvattuna lopullinen sinetti Ukrainan slaavilaissodan rauhoittumiselle. Tämä edellyttäen vaikkapa YK-valvottuna, että kansanäänestys ratkaisee - ollako ukrainalainen vai venäläinen - ja saa kaikkien hyväksymän lopputuloksen, jossa selvä enemmistö ilmaisee halunsa, ottamatta tässä kantaa kumpi se lopulta olisi.

HS ehkä pelkää lopputulosta, jossa itäiset ukrainalaiset ilmaisevat selvän tahdon olla osa Venäjää, sillä heillä on ollut jo useiden vuosien ajan selvä mahdollisuus nähdä ja jopa kokea miten Krimillä kansalaiset ovat pärjänneet. 

 

Miten Venäjälle jo 2014 ja sen jälkeen paenneet ukrainalaiset venäläismieliset saavat äänensä kuuluville?Tuo nykyukrainalaisten tahto selviää vain Elon Musk' in haluamalla tavalla!

Ainoaksi ongelmaksi tulee se, miten kansanäänestys järjestetään, miten kysytään ja miten valvotaan. Oikeudenmukaistako, kyllä, sillä lopulta suora demokratia on ainoa tie, josta demokraattinen kehitys saa kansalaisvoimaa. On aika luottaa kansalaisten omaan tahtoon - välikädellisen demokratian, parlamentarismin aika lähenee loppuaan.

Kansa ei ole niin tietämätöntä tai ajattelematonta kuin välikäsiedustajat haluavat sen nähdä, onhan kyse heidän omasta itsekkäästä välikäsitahdosta olla kansakunnan kaapin päällä |4 - "luottamuskin" kansaan on vain kerran neljässä vuodessa, kun kansa käy uurnille.
.
|4 ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2018/12/yllattaen-olemme-demokratian.html -

 

.

 

 

|  70  SUOMI24  267  |  17  TIEDE  153  |  VU  |  Vapaa sana  |  FB BLOG  |  FB  |  Twitter  |

 --
87182

--

 

TIETOISKU!

 

"Kansanäänestyksiä" nämäkin ~ https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009129896.html -  - voimallisen Helsingin Sanomien tietoistarkoituksellista manipulaationa |ee Suomen kansalle, ettei meidän tarvitse pelata mitään pelejä Venäjän ja venäläisten kanssa - miksi HS on sokeutunut maailmallisista reaaliteeteistä, ja miksi viisaus on kadonnut tosiasioiden hukuttua HS-propagandaan?

.

|ee ~ https://ilkkaluoma.blogspot.com/2022/08/helsingin-sanomat-voimistaa.html - 

.

 

IJL-kommentti: "Olisiko Suomessa pitänyt järjestää kansangallup miten suhtauduimme amerikkalaistoimiin näiden välivaltaisissa pommitus- ja hyökkäyssodissa, kuten nyt HS tutki, otsikkoingressiltään näin: "Suomalaisten suuri enemmistö katsoo, että ainoa keino lopettaa sota on ajaa Venäjän joukot pois Ukrainasta" -toimittajana Anni Keski-Heikkilä. Kuinka hyvin internet-paneelista suomalaisten tuntoja tutkiva selvitys on peilaus käsityksistämme Venäjän ja Ukrainan asioista?

.

 

 

2

 

 

YK ottakoon nyt tahtipuikon, järjestäkööt ja valvokoot nuo kansanäänestykset, joissa nykyukrainalaiset saavat vihdoin itse päättää mitä haluavat!

Jos valvonta saadaan aukottomaksi, niin lopputulos julistetaan lailliseksi ehdoin, joissa vähemmistöön jääneet saavat muuttaa avustettuina sinne minne turvallisuutensa ja elinmahdollisuuksiensa nimissä haluavat! 

 

Siirtyvän omaisuuden järjestely tullee erinomaisen haastavaksi - mikä kuuluu kenellekin ja missä suhteessa. Esimerkiksi nyt Ukrainassa mikä oli Kreml-johteista Neuvostoliitto-aikaa ja mikä ukrainalaisten omaa nykyistä "itsenäisyyden ajan" tuotantoa ja valmistusta!

---

..
PS. Ennen YK-järjestettyä kansanäänestystä, on syytä perehtyä tarkoin menetelmiin miten nämä YK-johdetut äänestykset suunnitellaan, järjestetään ja valvotaan, jotta luottamus saadaan sellaiselle tasolle, missä lopputulos voidaan kaikkien hyväksymänä julistaa päätökseksi - lailliseksi ratkaisuksi. Tässä voidaan verrannoksi ottaa Espanjan Katalonian ja Iso-Britannian Skotlannin kansanäänestykset.

 

YK' n järjestämät ja valvomat puolueettomat kansainvälisesti hyväksytyt alueliitoskansanäänestykset voivat olla eräs tulevaisuuden ratkaisu reviirien ikuisesta kamppailusta eri kansalais- ja kansakuntaryhmien väleillä!PS2. Milloin suomalaiset johtopoliitikot oivaltavat oman kansakuntamme todellisen tahdon Natosta?

Nyt on aika herätä, sillä kansalaisemme ovat jo heräämässä median ja monien välikäsipoliitikkojen raskaasta länsihegemoniallisuuden ihannointimanipulaatiosta, jopa suorasuuntaustykityspropagandan yksipuolisuudesta, vain yhdeltä näkökulmalta paatoksesta.

On aika päättää poliitikkojemme marionettisuus, 'sopuloituminen' ja sokeus nähdä vain yhdellä silmällä. Kansa on jo avaamassa mediapoolin manipuloiman silmänsä ja ymmärtää, ettei Suomi halua olla Nato/USA' n taistelualusta itään.

..EPILOGI - Valtioviisaus kansalaistahdoin muodostuu tosiasioiden hyväksymisestä - suomalaisten omaksi eduksi ja hyödyksi!..
e