facebook.jpg

 

...

Kuva:

https://www.city.fi/ilmiot/facebook+moderoi+koko+maailmaa+samoilla+ohjeilla+teemme+virheita+koska+prosessiimme+kuuluu+ihmisia/11999 -

.

HS

...
Lähes ideaalinen päätös kansalaiskeskustelevan informaatiovälityksen suora-viivaistamiseksi sekä sen valvomiseksi (julkisen sanan neuvosto - kansanmielisesti?). Mikäli tämä "korkea pyhä päätös" todellisuudessa onnistuu - on se merkittävin tekijä suoran kansalaiskanavan kehittymisen vauhdittamiseksi. Nythän Naamakirjan mode-rointi on satunnaista, sattumanvaraista ja säännötöntä - enimmiltään.

Tässä Facebookin enemmistöomistaja antaa oikeutensa päättää yhtiönsä menes-tyksestä itselliselle "oikeudelle" - ja tässä elää kaksinaisuus:

 

Valvonnan irtautuessa omistajuudesta, se voi lisätä käytettävyyttä ja kysyntää eli suoraan liikevaihtoa - tai sitten Mark Zuckerberg kokee, että hänellä on jo "tarpeeksi maallisuutta" - siis rahaa ja ostovoimaa ja näin on aika avata yhteisöllisyyden kollek-tiivisuus - siis irtautuminen välittömästä omistajaohjauksellisuudesta.

 

Nyt miljardikone hakee uusia linjoja --- on varaa kokeilla ja kosiskella suoraan kansa-laisia.

Mark on oivaltanut, että hän on luonut yliopiston jäsenrekisteristä suoran kansalais-median kanavan - vastakohdaksi ja ehkä kilpailijaksi välikädellisesti ohjaukselliselle perinnemedialle, joka useissa kohdin kutsuu itseään laatumediaksi ja osoittaa sormella "kansankanavan" vihapuheisuutta, "feik njuussia" ja jopa propagandaa.

Tänään maailma vähintään duopolistuu. Vanhan läntisen kulttuuriajattelun kolonia-lismijäänne on jäänyt maailmallisesti vähemmistöryhmittymäksi ja sen hegemonia on purkautumassa - itä on tullut tarjontaan. Kiinakin on jo ilmoittanut olevansa yhteiskunta-järjestyksenä vientituote.

Informaatio on sähköistyneessä verkostomaailmassa ehkä tärkein apuväline saada vaikutteita - eri tahoilta, niin perinteen laatumedialta kuin kehittyvältä suoralta kansalais-medialta, josta Facebook on yksi ilmentymä - omanalaisine sensuureineen ja moderoin-teineen.

Näin on käynnistetty informaatiovirtojen kamppailu lukijoiden, katselijoiden kuin kirjoitta-jien ja vaikuttajien tiedollisesta sielunelämästä ja -näkymästä.

...
9189 - TIEDE

 

*