sebtynkky.jpg

Kuva: ~ https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006268023.html - 

 

...

HS:

Sebastian Tynkkynen sai Facebook-päivityksestään sakkoja: kirjoitus yhdisti islamin ja terrorismin

 

...

Ilkka Luoma 10.10.2019 - 19:20
Asiaansa suurempi mediahäly. Toisaalta Sebastian Tynkkynen olisi voinut käyttää termiä "reviiripuolustus - puolustan reviiriä", sillä ei leimaudu rasistiksi - eikä kiihkoilijaksi kuin ei myöskään kansanryhmää vastaan kiihottajaksi, eikä loukkaa ketään, mitään eikä sorra erikseen yhtään kansallis- tai muutakaan ryhmää.

Rasismi on tarkkana asiaterminä vastoin evoluution "tavoitetta" ylläpitää sopeutuvaa ja lomittuvaa elinpiiriä, sen ylläpitoa ja siinä elämistä rinnan tai siten, miten se on keskinäisluontevaa.

Evoluutio sallii ja oikeastaan edellyttää elämistä kilpailutilanteessa, jossa geeniperimä ei degeneroidu. Liika sisäsiittoisuus on degeneraation pahin uhka - ja siihen liittyy liian suljettu ja kapea reviirillinen elinpiiri.

Reviiripuolustus on monikerroksellista - ulottuen Maapallollisesta reviiristä nykyisen kaltaiselle biosfäärille, josta ihminen monine kulttuureineen on vain yksi pieni osa.

Evoluution hallinnassa on tuhansien lajien kirjo, jotka yhdessä muodostavat biosfäärillisen kokonaismassan, joka vuorovaikuttaa monin eri tavoin keskenään - ylläpitäen biodiversiteettiä, joka on koko elollisjärjestelmälle elinehto.

Reviiri on kansallisuutta, uskontoa, kulttuuria, kieliryhmiä, yhteenkuuluvuusjoukkoa kuin myös samankaltaisuutta, mutta erityisesti luottamusta ja turvautumista sellaisiin, joilla on jokin yhteinen tekijä/ päämäärä. Tätä on reviiriajattelu. Reviireitä on puolustettu satoja miljoonia vuosia!

Historia osaa kertoa elintilan valloituksista, kun oma elinalue on liian ahdas, osaksi tai kokonaan elinkelvoton tai muuttumassa sellaiseksi kuin myös uuden etsimistä haettaessa helpompaa elämisen tasoa - vrt. kolonialismi ja rodullinen "lebensraum" -saksalaisittain Kolmannesta valtakunnasta.

Tynkkynen ei olle rasisti, mutta esitetty teksti viittaa vähintään manipulointiin joitain vastaan. Reviiripuolustus ei ole koskaan puhtaana ketään vastaan; se on ainoastaan oman puolustamista keinoin, joilla halutaan säilyttää luottamus yhteenkuuluvuuteen.
 
...